Utama Bilik (04) Rahiqum Makhtum Sirah Nawabiwah – Haji Perpisahan (Wada’) – Zulqaedah 10 Hijrah

Sirah Nawabiwah – Haji Perpisahan (Wada’) – Zulqaedah 10 Hijrah

5970
0
Iklan

Sirah Nabawiyah

Haji Perpisahan (Wada’) – Zulqaedah 10 Hijrah

Seluruh Ahli ilmu secara ijmak menamakan peristiwa haji ini sebagai Haji Perpisahan (Wada’)

Ketika ini Rasulullah SAW berumur 62 tahun 8 bulan. Rasulullah SAW bersama semua isteri-isteri baginda dan 10,000 ahli Madinah bersiap untuk melakukan Haji.

Inilah Haji Pertama dan Terakhir yang ditunaikan baginda Rasulullah SAW.

Perjalanan menaiki unta dan disertai oleh haiwan untuk sembelihan dari Madinah ke Mekah bukanlah perkara yang asing bagi masyarakat Arab kerana amalan Haji ini telah diamalkan dari zaman Nabi Ismail AS.

Rasulullah SAW menunjukkan dan mensyiarkan Haji bagi umat Islam setelah segala bentuk kesyirikan dan tanda-tanda jahiliyyah dibersihkan dari Fathul Makkah dan rombongan Haji Abu Bakar r.a pada tahun sebelumnya.

Rasulullah SAW mensyiarkan amalan-amalan (manasik) Haji.

Tanda syiarnya baginda adalah dengan tawaf menggunakan haiwan tunggangan.

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik, dari Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Naufal, dari ‘Urwah bin Az Zubair, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah berkata, “”Aku mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa aku mengalami rasa sakit. Beliau kemudian bersabda: “”Tawaflah di belakang orang dengan berkenderaan.”” Maka aku pun melakukan tawaf, sedangkan Rasulullah SAW solat di sisi Ka’bah dengan membaca: “”WATHTHUUR WA KITAABIM MASTHUUR (Demi bukit, dan Kitab yang ditulis) ‘ (Qs. Ath Thuur: 1-2).”
[ Hadis Riwayat Al -Bukhari dalam hal keharusan tawaf berkenderaan ].

Ya, sahabat Nabi SAW menunaikan Haji berkali-kali, ada yang lebih 20 kali. Rujuk Sifatusofwah İbn al Jawzi.

Haji Perpisahan

4 Zulhijjah 10H Rasulullah SAW sampai di Zu Thuwa’. Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah setelah solat Subuh. Rasulullah SAW melaksanakan tawaf qudum kemudian bersai tanpa tahalul kerana Rasulullah SAW melaksanakan Haji Qiran.

8 Zulhijjah 10H – Rasulullah SAW pergi ke Mina bermula dari waktu Zohor hingga waktu Subuh.

Pada 9 Zulhijjah setelah matahari terbit baginda SAW bergerak ke Arafah.

Baginda SAW menginap di khemah sehingga matahari tergelincir, lalu keluar menunggang unta baginda pergi ke tengah-tengah Padang Arafah, memberi khutbah baginda kepada 100 ribu lebih umat Islam di situ.

Ada banyak versi (kandungan) khutbah yang diriwayatkan oleh penulis kitab hadis.

Dalam satu hadis riwayat Muslim dalam khutbah baginda Rasulullah SAW telah menunjukkan jari telunjuk baginda ke langit lalu baginda berkata:

Ya Allah saksikanlah.

Ya Allah saksikanlah.

Ya Allah saksikanlah.

ketika itu telah turun ayat Al-Qur’an. Ayat ke-3 dari Surah Al-Maidah:

“Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah kucukupkan nikmat-nikmat-Ku ke atas kamu dan Aku telah redha Islam sebagai agama bagi kamu.”

Rasulullah SAW menyelesaikan segala rukun haji dan tahalul pada 9 Zulhijjah.

Pada hari raya Korban 10 Zulhijjah 10Hijriyyah.

Rasulullah SAW mengimamkan solat Ied dan memberikan khutbah di atas baghal berwarna kelabu, dan Ali R.A menjadi ‘pembesar suara’ yakni dengan cara mengulang ucapan Rasulullah SAW dengan suara yang lantang.

Antara isi khutbah Yaum An Nahr ini direkodkan dalam Sahihain:

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Muhammad, dari Ibnu Abu Bakrah, dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW “”Waktu berputar sebagaimana keadaannya semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tahun terdiri dari dua belas bulan, empat di antaranya adalah bulan suci, tiga berurutan, yaitu Dzulkaedah, Dzulhijjah dan Muharram dan yang ke empat adalah Rejab yang dinamai sebagai penghormatan terhadap suku Mudlar, terletak di antara bulan Jumadah (Al Tsaniyah) dan Sya’ban.”” Kemudian Nabi SAW berkata, “”Bulan yang mana ini?”” kami berkata; “”Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.”” mendengar jawaban itu Nabi SAW terdiam agak lama sehingga sempat berfikir bahawa Nabi SAW akan memberi nama yang lain. Lalu Nabi SAW berkata; “”Bukankah sekarang bulan Dzulhijjah?”” kami menjawab; “”Ya.”” Kemudian Nabi SAW berkata: “”Kota apa ini?”” Kami menjawab; “”Allah dan Rasul-Nya lebih tau?”” Mendengar hal itu, Nabi SAW termenung agak lama sehingga kami sempat berfikir bahawa Nabi SAW akan memberinya nama lain. Lalu Nabi berkata: “”Bukankah ini kota Makkah.”” Kami menjawab; “”Ya”” Kemudian Nabi SAW berkata: “”Hari apa ini?”” Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.”” Nabi termenung agak lama sehingga kami sempat berfikir bahawa Nabi SAW akan memberinya nama lain. Lalu Nabi berkata,: “”Bukankah hari ini hari Nahr (kurban)?”” kami menjawab; “”Ya.”” Maka Nabi SAW berkata: “”Maka darahmu, hartamu, kehormatanmu adalah suci satu sama lain seperti sucinya hari milikmu ini, di kotamu ini, di bulanmu ini; dan sesungguhnya, kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian dan Dia akan menanyakan perbuatan-perbuatan kalian. Hati-hatilah! Jangan kembali menjadi orang-orang sesat sepeninggalanku, saling memenggal leher satu sama lain. Sudah menjadi kewajiban mereka yang hadir (di sini hari ini) untuk menyampaikan pesanku ini kepada mereka yang tidak hadir. Mungkin mereka yang tidak hadir akan lebih memahami (pesan ini) dari pada mereka yang hadir pada saat ini. -Muhammad (perawi) ketika menyebutkan Hadits ini selalu berkata; ‘Sungguh benar Nabi SAW. Nabi SAW kemudian berkata dua kali: “”Ketahuilah! Bukankah telah ku sampaikan (pesan Allah) kepadamu?”””

Riwayat Al Bukhari dalam sahihnya.

Rasulullah SAW telah menetap di Mina pada hari Tashrik (11-13 Zulhijjah) dengan memberikan ta’lim dan tausiyah kepada para sahabat yang hadir.

Rasulullah SAW melakukan Tawaf wada’ pada 14 Zulhijjah sebelum bergerak pulang ke Madinah.

Sedikit sedutan dari bab Haji Wida’ untuk menceritakan dengan terperinci adalah sangat banyak peristiwa yang berlaku terutama berkenaan isteri-isteri baginda SAW ketika menunaikan haji, yang mana dengan peristiwa itu telah banyak umat ini mendapat rukhsah ketika menunaikan Haji.

Allahu a’lam.

 

Komen dan Soalan