Utama Bilik (16) Bahasa Arab Asas Bahasa Arab Asas – Kenali Isim (Kata Nama) dan Pembahagiannya

Bahasa Arab Asas – Kenali Isim (Kata Nama) dan Pembahagiannya

66422
0
Iklan

Pembahagian Isim ( اسم ) Kata Nama

Isim ini terbahagi kepada sembilan jenis:

١ – الجَمْعُ

٢- وَزْنُ الفِعْلِ

٣- العَدلُ

٤- التَّأْنِيثُ

٥ – المَعْرِفَةُ

٦ – التَّرْكِيبُ

٧ – الألِفُ و النُّونُ الزَّائِدَتَانِ

٨ – العُجْمَةُ

٩ – الوَصْفُ

1.Al – Jam’u ( الجمع ) isim yang terbentuk sighah muntaha jam’u yang terbentuk dengan 2 wazan.

a) مَفَاعِلُ

Contoh: مَسَاجِدُ – كَنَائِسُ – دَفَاتِرُ

b) مَفَاعَيلُ

Contoh : مَصَابِيحُ – مَسَاحِيقُ – بَرَاهِيْنُ

 1. Wazan fi’li iaitu isim yang menggunakan wazan kata kerja

Contoh: أَحْمَدُ   – يَشْكُرُ – أَحْمَرُ

 1. Al- ‘adlu ( العَدْلُ ) iaitu perkataan yang diubah lafaznya daripada perkataan asal kepada sebutan yang lain yang tidak berubah dari segi makna yang terbahagi kepada 2 bahagian.

a) تَحْقِيقِيٌّ

Contoh:    مَثْنَى – dua-dua

ثُلَثَ – tiga-tiga

Kedua kalimat tersebut diubah dari kata asal, iaitu kalimat مَثْنَى

Diubah dari perkataan asalnya iaitu ( اِثْنَينِ اِثْنَينِ ) yang bermaksud dua-dua. Begitu juga dengan kalimah ثُلَثَ diubah dari perkataan asalnya ( ثَلاثَةُ ثَلَاثَةُ ) yang bermaksud tiga-tiga.

b) تَقْدِيرِيٌّ

Contoh: عُمَرُ – زُفَرُ

Kedua-dua perkataan di atas diubah dari perkataan yang diandaikan dengannya, perkataan عُمَرُ diubah dari perkataan yang diandaikan dengannya iaitu عَامِر , dan perkataan زُفَرُ diubah dari perkataan yang diandaikan dengannya iaitu زَافِر

 1. Isim ( التَّأْنِيثُ ) yang menunjukkan perempuan, ianya mempunyai 4 bahagian.

a) Taknis yang beralamat ta marbutah ( تاء )

Contoh: فَاطِمَةُ – طَلْحَةُ

b) Taknis kerana maknanya muannas ( المُؤَنَّثُ المَعْنَوِى)

Contoh: زَيْنَبُ – كَوثَرُ – سُعَادُ

c) Taknis yang alamatnya alif maqdurah ( ى )

Contoh : حُبْلَى

d) Taknis yang beralamatkan dengan huruf alif mamdudah

Contoh :   حَمْرَاءُ

 1. Al – Ma’rifah ( المعرفة ) isim yang terdiri dari kata nama khas atau diistilahkan ( العَلَمِيَّةُ )

Contoh : إِبْرَاهِيْمُ – إِسْحَاقُ – يَعْقُوبُ

 1. At- Tarkib ( التَّرْكِيبُ ) iaitu isim yang digabungkan dari dua perkataan.

Contoh :

Perkataan بَعْلَبَكُّ ianya berasal dari dua perkataan iaitu بَعـلٌ dan بَكُّ

Perkataan حَضَرَمَوتُ berasal dari 2 perkataan yang digabungkan iaitu حضر dan موت

 1. Alif dan nun tambahan iaitu isim yang ada huruf tambahan alif dan nun di akhir perkataan yang bukan dari kata nama duaan مثنى

Contoh:

عَطْشَانُ – عُثْمَانُ – رَمَضَانُ

عِمْرَانُ

 1. Al-u’jmah atau Al-a’jami iaitu isim yang bukan dari bahasa Arab

Contoh :

إبرَاهيْمُ – يُوسُفُ – بَغْدَادُ

آدَمُ

 1. Al – Wasfu ( للوصف )

Kata nama tersebut merupakan sifat.

Contoh : أسْوَدُ – أَرْقَمُ

Sebab terjadi isim ممنوع من الصرف akan dibincangkan kemudian.

 

Perbincangan seterusnya ialah kaedah bagaimana untuk mengenali atau untuk membezakan kalimah yang menunjukkan اِسْمٌ (kata nama) atau فِعْلٌ (kata kerja) dan حَرْفٌ (kata tugas).

Pertama kaedah mengenali اِسْم (kata nama) seperti penjelasan berikut.

الاِسْمُ يُعْرَفُ بِالخَفْضِ و التَّنْوِينِ وَ

دُخُولِ الألِفِ واللَامِ وَحُرُوفِ

الخَفْضِ ( حَرْفُ جَرٍّ ) وَحُرُوفُ

القَسَمِ وَهِيَ الوَاوُ وَالبَاءُ وَالتَّاءُ.

Kalimah اسم (kata nama) dapat dikesan atau dikenali dengan beberapa tanda atau ciri- cirinya seperti berikut:

 1. Kalimah yang baris akhirnya kasrah ( الكسرة )
 2. Kalimah yang baris akhirnya tanwin
 3. Sisipan huruf alif dan lam di awalnya
 4. Didahului oleh kata tugas (huruf jar حرف حر )
 5. Didahului oleh huruf sumpah iaitu wau ( و ) atau ba ( ب ) dan ta ( ت ) yang mengandung erti demi.

Contoh:

١. الخَفْضُ : Baris bawah disebabkan huruf jar

آكُلُ بِاليَدِ

Saya makan dengan tangan (باليَدِ), justeru kalimah yang di dalam kandungan itu berbaris bawah disebabkan oleh kata tugas sebelumnya (حفر جر ) maka kenallah kita bahawa ia kata nama (اسم )

٢. التَّنْوِينُ

سَافَرَ مُحَمَّدٌ إِلَى الكُوَيتِ

Muhammad pergi ke negara Kuwait.

Kalimah Muhammad diakhiri dengan baris tanwin, maka ia adalah kata nama ( اسم ).

٣. دُخُولُ الألِفِ واللامِ

القَاعَةُ وَاسِعَةٌ

Dewan itu luas

Perkataan القاعة disisipkan huruf alif dan lam, maka ianya menunjukkan kata nama ( اسم )

٤. الخَفضُ بالإِضافةِ

Baris bawah kerana sandaran.

سَيَّارَةُ المُدِيْرِ

Kereta pengetua

Kalimah المُدِيرِ berbaris bawah kerana disandarkan kepada kalimah سيارة, maka ianya juga menunjukkan kepada kata nama ( اسم )

٥ – حُرُوف القَسَمِ

Huruf sumpah

وَاللهِ – بِاللهِ – تاللهِ

Demi Allah.

Lafaz Al-Jalalah Allah berbaris bawah, justeru lafaz ini menunjukkan kata nama ( اسم )

Allahu a’lam.

Komen dan Soalan