Utama Bilik (16) Bahasa Arab Asas Bahasa Arab Asas – Pembahagian Isim (Golongan)

Bahasa Arab Asas – Pembahagian Isim (Golongan)

28270
0
Iklan

Pembahagian Isim – Golongan

التَّثْنِيَةُ مَا دَلَّت عَلَى اثْنَينِ بِزِيّادَةِ أَلِفٍ و نُونٍ أَو يَاءٍ ونُونٍ مَسْكُرَةٍ مِنْ مُفْرَدِهَاوَمَا قَبْلَ الأَلِفِ وَاليَاءِ مَفْتُوحَةٍ

Kata nama duaan adalah kelompok kalimah yang menunjukkan dua dengan menambah di akhir sesuatu kalimah isim huruf alif dan nun atau huruf ya dan nun yang baca dengan baris bawah كسرة pada huruf nun sedangkan huruf sebelum alif dibaca dengan baris atas فتحة

CONTOH:

بَيْتَانِ – بَيْتَينِ : Dua buah rumah

قَلَمَانِ – قَلَمَينِ : Dua batang pen

يَدَانِ – يَدَينِ : Dua tangan

مُسْلِمَانِ – مُسْلِمَينِ : Dua orang Islam

كِتَابَانِ – كِتَابَينِ : Dua buah buku

مِرْسَمَانِ – مِرْسَمَينِ : Dua batang pensel

سَيَّارَتَانِ : سَيَّارَتَينِ : Dua buah kereta

وَلَدَانِ – وَلَدَينِ : Dua orang budak lelaki

بِنْتَانِ – بِنْتَينِ : Dua orang budak perempuan

مَا دَلَّ اثْنَينِ بِزِيَادَةِ ألِفٍ ونُونِ رَفْعًا ويَاءٍ و نُونٍ نَصْبًا وجَرًّا

Kalimah isim yang menunjukkan dua dengan menambah alif dan nun ketika rofa’ . Manakala ya dan nun ketika nasab dan jar (bab ini akan dibahaskan apabila sampai pada tempatnya).

Seterusnya perbincangan tentang kelompok kalimah yang kuantitinya lebih dari dua, dalam istilah tata cara Bahasa Arab disebut jamak (جَمْعٌ) yang bermaksud banyak, yang dihitung lebih dari dua. Jamak terbahagi kepada tiga bahagian:

  1. Jamak muzakkar salim
  2. Jamak muannas salim
  3. Jamak taksir

١ – جَمْع المُذَكَّرِ السَّالِم

٢ – جَمْعُ المُؤّنَّثِ السَّالِم

٣ – جَمْعُ التَّكْسِير

جَمْعُ المَذَكَّرِ السَّالِمِ مَا دَلَّ عَلى مُذَكَّرً

بِزِيَادَةِ وَاوٍ و نُونٍ رَفْعًا وَيَاءٍ ونُونٍ

نَصْبًا وجَرًّا

Jamak muzakkar salim ialah kata nama (اسم) yang menunjukkan maksud banyak untuk jenis lelaki dengan menambah huruf waw dan nun ketika rofa’ , huruf ya dan nun ketika nasab dan jar.

Contoh:

١ – مُسْلِمُونَ – مُسْلِمِينَ: Orang-orang muslim (lelaki)

٢ – كَافِرُونَ – كَافِرِينَ: Orang-orang kafir (lelaki)

٣ – مُنَافِقُونَ – مُنَافِقِينَ: Orang-orang munafik (lelaki)

٤ – مُعَلِّمُونَ – مُعَلِّمِينَ: Guru-guru (lelaki)

٥ – مُسَافِرُونَ – مُسَفِرِينَ: Orang-orang bermusafir (lelaki)

٦ – مُحَدِّثُونَ – مُحَدِّثِينَ: Ahli-ahli hadis (lelaki)

٧ – صَالِحُونَ – صَالِحِينَ: Orang-orang soleh (lelaki)

٨ – مُفْلِحُونَ – مُفْلِحِينَ: Orang-orang berjaya (lelaki)

٩ – مُهْتَدُونَ – مُهْتَدِينَ: Orang-orang yang mendapat pertunjuk (lelaki)

١٠ – نَبِيُّونَ – نَبِيِّينَ:   Nabi-Nabi

Seterusnya perbincangan tentang Jamak Muannas Salim, iaitu kalimah yang menunjukkan ramai perempuan

جَمْعُ المُؤَنَّثِ السَّالِمِ مَا يُجْمَعُ بِزِيَادَةِ

أَلِفٍ وَ تَاءٍ فِي آخِرِهِ

Jamak muannas salim ialah kalimat yang dijamakan dengan menambah huruf alif dan ta di hujungnya yang juga membawa maksud ramai dari jenis perempuan.

CONTOH:

مُؤْمِنَاتٌ: Perempuan-perempuan beriman

المَرْآتُ: Orang-orang perempuan

مسْلِمَاتٌ: Perempuan-perempuan Islam

مُدَرِّسَاتٌ: Guru-guru perempuan

مُعَلِّمَاتٌ : Guru-guru perempuan

مُمَرِّضَاتٌ: Jururawat-jururawat

طَيَّارَاتٌ: Juruterbang-juruterbang perempuan

مُدَرِّبَاتٌ: Jurulatih-jurulatih perempuan

Begitu juga perkataan yang terdiri dari benda ada yang di kategorikan kepada perempuan yang hanya pada lafaz dan tidak pada zat. Dalam erti kata lain muannas dalam bentuk lafaz مُؤنث في اللفظ

CONTOH:

سَيَّارَاتٌ: Kereta-kereta

حُجُرَاتٌ: Bilik-bilik

طَائِرَاتٌ: Kapal terbang-kapal terbang

كُرَاتٌ: Bola-bola

نَظَّارَاتٌ: Cermin mata-cermin mata

دَرَّاجَاتٌ: Basikal-basikal

عِمَارَاتٌ: Bangunan-bangunan

زَهْرَاتٌ : Bunga-bunga

Apakah pengertian Jamak Taksir ?

جَمْعُ التَّكْسِبرِ مَا يَجْمَعُ بِتَكْسِيرِ

الكَلِمَةِ مِنْ مُفْرَدِهَا أِمّّا بِزِيَادَةٍ أَو

نَقْصٍ أَو تَغْيِبرٌ حَرَكَةٍ أَو بِوَاحِدَةٍ

مِنْهَا مَعَ الاُخْرَى أَو بِجَمِيهَا

Jamak Taksir ialah sesuatu perkataan اسم yang dijamakkan dengan merubah bentuk mufradnya, perubahan ini ada kalanya dengan menambah huruf atau mengurangi dan ada kalanya merubah harakat (baris) atau ditambah dengan huruf lain se huruf atau keseluruhannya.

Contoh :

دَفْتَرٌ – دَفَاتِرُ: Buku-buku tulis

مَسْجِدٌ – مَسَاجِدُ: Masjid-masjid

مَاءٌ – مِيَاهٌ: Banyak air

قَلَمٌ – أَقْلَامٌ: Pen-pen

سُوقٌ – أَسْوَاقٌ: Pasar-pasar

Di sudut penterjemahan boleh kita guna “beberapa” seperti:

كُتُبٌ: Beberapa buah buku

مَرَاسِمُ : Beberapa batang pensel

أَقْلَامٌ : Beberapa batang pen

بُيُوتٌ : beberapa buah rumah

Bagi memudahkan untuk mencari kata jamak taksir ialah dengan merujuk kamus, hanya jamak taksir saja yang tercatat dalam kamus dengan tanda huruf ج di depannya.

 

Allahu a’lam.

Komen dan Soalan