Utama Bilik (06) Ulat Buku Tip-Tip Cemerlang daripada Al-Quran – Tip 7 Cemerlang dengan Merancang

Tip-Tip Cemerlang daripada Al-Quran – Tip 7 Cemerlang dengan Merancang

232
0
Iklan

TIP 7

CEMERLANG DENGAN MERANCANG

“Yusuf berkata, ‘Hendaklah kamu bertanam selama 7 tahun sebagaimana biasa dan apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit yang kamu ambil untuk dimakan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang memerlukan kamu memakan apa yang kamu simpan kecuali sedikit yang kamu biarkan dalam simpanan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia dikurniakan hujan dan ketika itu mereka memerah anggur.” [ Yusuf: 47-49 ].

Wawasan yang baik memerlukan perancangan yang rapi untuk berjaya.

1. Perancangan yang baik mempunyai keterikatan dengan jangka masa yang ditetapkan (time frame) kerana ia melahirkan kesungguhan (sense of urgency) di kalangan setiap orang yang terlibat.

2.  Setiap individu yang terlibat tidak cuai dalam melaksanakan tugas.

Berstrategi dalam Perancangan

  1. Perancangan dan strategi penting bagi mencapai kejayaan. [ Yusuf: 67 ].
  2. Perancangan perlu mengambil kira kekuatan sumber manusia yang ada.
  3. Pengagihan tugas secara strategi adalah dituntut demi kecemerlangan [ at-Taubah: 122 ].

Bidang lain juga perlu diberi pengkhususan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Cara demikian sahajalah umat Islam akan maju dan berjaya.

Nabi Perancang Strategik

1. Nabi menyampaikan risalah Islam kepada individu-individu yang datang dari luar Mekah. Golongan Aus dan Khazraj dari Yathrib (Madinah) terkesan dengan dakwah Nabi.

2. Perjanjian Aqabah Pertama antara Nabi dengan 12 orang wakil dari Madinah. Strategi ini berjaya mengislamkan ramai tokoh Arab di Madinah sehingga berlakunya Perjanjian Aqabah Kedua di Mekah pada tahun ke 13 sebelum hijrah.

3. Perang Khandaq golongan Quraisy mempunyai kekuatan tentera 4,000 orang dan Bani Ghatfan berjumlah 6,000 orang sementara umat Islam hanya mempunyai tentera seramai 3,000 orang.

4. Taktik menggali parit sepanjang 5,000 hasta dengan ukuran dalam 7 hingga 10 hasta dan lebar 9 hasta. Melalui bantuan Allah SWT umat Islam terselamat dari peperangan.

Panglima-panglima yang Strategik

1. Perang Qadisiyah di Lembah Mesopatamia pada tahun ke-14 Hijrah antara pihak Islam dan Parsi.

Pihak Parsi dipimpin oleh Panglima Besar Rustam dengan kekuatan tentera berjumlah 200,000 orang. Islam diketuai oleh Panglima Saad bin Abi Waqas dengan tentera berjumlah 41,000 orang.

Perancangan tentera Islam melahirkan taktik gelombang bagi melumpuhkan musuh di mana tentera Islam diletakkan dalam beberapa lapisan dan dipecahkan kepada tiga sayap serta setiap sayap diletakkan di penjuru-penjuru yang strategik.

Perancangan rapi bertunjangkan taqwa dan tawakal berjaya melemahkan musuh dan Panglima Besar Rustam berjaya dibunuh oleh Panglima Hilal bin Alqamah.

Kekalahan tentera Parsi di Qadisiyah menjadi pembuka jalan kepada kejatuhan ibu kota Parsi, Ctesiphon tidak lama selepas itu.

2. Perang Yarmuk antara tentera Rom dan Islam berlaku pada tahun ke-13 Hijrah [ Kamil fit Tarikh dan Historian’s History of the World, terbitan Britannica Encyclopedia, London ].

Tentera Rom berjumlah 240,000 orang dan tentera Islam 39,000 dipimpin oleh Panglima Khalid al-Walid .

Perancangan Panglima Khalid al-Walid yang menggunakan sayap induk pimpinan Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah, sayap kanan oleh Panglima Amru bin al-As dan sayap kiri oleh Panglima Yazid bin Abu Sufyan dan sayap sokongan oleh Panglima Kika bin Amru at-Tamimi telah berjaya mengalahkan tentera Rom.

Strategi Islam Mengagumkan Dunia

1. Nabi Muhammad SAW mendidik umat sehingga berjaya melahirkan ramai perancang dan strategi agung yang mengagumkan dunia.

2. Stategi ini berjaya membawa Islam menjadi kuasa dunia atau “a global champion” dalam masa yang singkat.

3. Strategi peperangan yang digunakan oleh Khalid al-Walid dan Amr bin al-As di Iraq, Syria dan Mesir begitu hebat dan cemerlang sehingga mampu mengatasi kehebatan dan kecemerlangan Napoleon, Hannibal malah Alexander.

Perancangan Gersang tanpa Usaha

“Bagi mereka ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan Allah maha cepat pembalasannya.” [ al-Baqarah: 202 ].

1. Untuk berjaya setiap wawasan serta perancangan perlu disusuli dengan usaha.

2. Hasil serta balasan yang baik yang bakal diperoleh adalah mengikut jenis kebaikan yang diusahakan.

3. Islam mementingkan usaha dan ikhtiar.

“Sesungguhnya perbuatan seseorang mengambil seutas tali kemudian digunakan untuk mengikat kayu api dan diletakkan di belakangnya adalah lebih baik baginya daripada mendatangani seorang hamba Allah yang telah dilimpahi kurniaan (dunia) oleh Allah untuk meminta-minta, sama ada diberikan sesuatu atau tidak” [ HR Imam Bukhari dan Muslim ].

“Janganlah salah seorang daripada kamu mengharapkan rezeki akan dikurniakan kepadanya dengan sekadar berdoa, ‘Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku rezeki.’ Sesungguhnya kamu mengetahui langit tidak menurunkan hujan emas dan perak [ Omar bin Khattab – Ihya Ulumuddin ].

Ledakan Kecemerlangan

1. Islam tidak menjadi jaguh dunia secara magis.

2. Ia terhasil disebabkan oleh perancangan strategik yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat bertunjangkan taqwa dan tawakal.

3. Rancang hidup dengan baik dan jangan bertindak semberono.

4. Pastikan perancangan dan pelan tindakan ditulis dengan jelas kerana perancangan yang tidak ditulis adalah mudah dilupakan.

5. Mereka yang gagal merancang, merancang untuk gagal.

6. Selepas merancang susulilah ia dengan usaha yang gigih.

 

 

 

 

 

Komen dan Soalan