Utama Bilik (06) Ulat Buku Tip-Tip Cemerlang daripada Al-Quran: Tip 17 – Cemerlang dengan Memelihara Amanah

Tip-Tip Cemerlang daripada Al-Quran: Tip 17 – Cemerlang dengan Memelihara Amanah

101
0
Iklan

Tip 17
Cemerlang dengan Memelihara Amanah

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang tetapi mereka enggan memikulnya dan berasa berat dengannya, sebaliknya ia dipikul oleh insan. Sesungguhnya mereka amat zalim lagi jahil.” [ Al-Ahzab: 72 ]

Amanah adalah perkara yang penting dan besar maknanya dalam kehidupan.
Tanpa amanah, kualiti akan digadaikan oleh manusia kerana kepentingan peribadi.
Manusia mendapat azab Allah SWT kerana mengkhianatinya. Mereka adalah golongan yang zalim lagi jahil.
Individu yang cemerlang adalah individu yang beramanah.
Imam Qatadah – “Amanah ialah Islam, ibadah yang fardu dan batas-batas agama.”
Imam Alusi – “Amanah ialah tanggungjawab yang berkaitan dengan hak-hak Tuhan dan hak-hak makhluk sama ada berbentuk perbuatan, perkataan atau kepercayaan.”

Hidup Ini adalah Amanah
Ubai bin Kaab berkata, “Amanah dituntut dalam setiap perkara termasuk wuduk, salat, zakat, mandi wajib, puasa, timbangan dan takaran (dalam perniagaan).”

Setiap pancaindera juga adalah amanah. “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan.” [ Al-Isra’: 36 ].
Manusia cemerlang adalah mereka yang memanfaatkan pancaindera dan tubuh jasadnya bagi mencapai kejayaan.
Otak digunakan untuk menguasai ilmu, telinga untuk mendengar perkara yang baik, mata untuk melihat rahsia penciptaan alam dan begitulah anggota badan yang lain.

Abdullah bin Amr bin As berkata, “Amanah adalah alat kelamin manusia, Apabila manusia mampu menjaga amanah ini Tuhan akan memelihara diri dan keturunannya.”
“Antara lambang kejayaan mukmin adalah mampu mengawal keinginan nafsu seks.” [ Al-Mukminum: 6 – 7 ].
Amanah menjadikan individu itu bertanggungjawab dengan tugas yang diberikan.
“Orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat lagi beramanah.” [ Al-Qasas: 26 ].
Amanah melahirkan integriti dan menjadi syarat penting untuk individu memikul suatu tugas.

Ledakan Kecemerlangan

Amanah atau jujur menentukan sama ada individu itu mempunyai kredibiliti atau pun tidak.

Tanpa kredibiliti segala perkataan, janji, pendapat dan tindak tanduk individu itu tidak akan dihargai.

Langkah untuk memastikan kita melaksanakan amanah:
1. Salat yang lima dilakukan dalam waktunya
2. Jelaskan hutang-hutang bermula hari ini
3. Kembalikan wang-wang sogokan yang masih berada di tangan pada hari ini
4. Nilai semula tugas dan tanggungjawab yang kita terima dan tulis kesemuanya dalam buku khas.

Selepas itu tanya pada diri kita, sama ada semua tugas dan tanggungjawab itu sudah dilaksanakan.
Hadis Imam Bukhari “Apabila amanah diabaikan orang, tunggulah waktu kehancuran (hari kiamat).”

Komen dan Soalan