Utama UiTO: Soal-Jawab agama bersama ustaz Abu Basyer Bitcoin: Halal ke Haram?

Bitcoin: Halal ke Haram?

383
0
Iklan

Bitcoin: Halal ke Haram?

Berdasarkan pandangan Dr Ustaz Mohd Daud Bakar dan ulama dari Indonesia Bitcoin adalah halal.

Hukum Bitcoin Dalam Islam

Sebelum berbahas mengenai hukum Bitcoin, kita akan memahami hakikat dari Bitcoin kerana dengan memahami hakikat perkara yang menjadi objek kajian, kita boleh melakukan takyif fiqh (pendekatan fiqh) dalam memahami persoalan tersebut.

Ada kaedah fiqh yang menyatakan:

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

Hukum terhadap suatu perkara, adalah turunan dari bagaimana seseorang melihatnya. (Majmu’ Fatawa, 6/295)

Dari sekian yang menjelaskan Bitcoin, ada satu perkara yang memberi penjelasan paling mudah difahami sebagai berikut:

Bitcoin adalah sebuah mata wang digital yang tersebar dalam jaringan peer-to-peer yang tersebar di seluruh dunia. Jaringan ini memiliki sebuah buku akuntansi besar bernama Blockchain yang dapat diakses oleh orang ramai, di mana di dalamnya tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh pengguna Bitcoin, termasuk saldo yang dimiliki oleh tiap pengguna. (forumbitcoin.co.id)

* Peer to Peer adalah adalah suatu teknologi “sharing resource” dan “service” antara satu komputer dan komputer yang lain.

Sejauh mana jangkauan Bitcoin?

Ada banyak bisnes dan individu yang menggunakan Bitcoin. Termasuk bisnes fizikal di dunia nyata seperti restoran, apartmen, firma hukum, dan juga layanan online terkenal seperti Namecheap, WordPress, Reddit, dan Flattr. Meskipun Bitcoin termasuk fenomena baru, namun berkembang sangat pesat. Pada akhir Ogos 2013, nilai total semua Bitcoin yang beredar melebihi 1,5 juta dolar AS, dengan transaksi pertukaran Bitcoin senilai jutaan dolar dilakukan setiap harinya. (bitcoin.org)

Dengan memperhatikan jangkauannya, Bitcoin telah disepakati para ahli perniagaan di dunia maya sebagai alat tukar. Dengan kata lain, Bitcoin telah menjadi mata wang di dunia maya.

Batasan Mata Wang dalam Fiqh

Selanjutnya kita akan melihat, apakah Bitcoin boleh disebut mata wang secara fiqh atau tidak?

Dalam hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang ditukarkan berbeza maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai” (HR. Muslim 4147).

Dari keenam benda ribawi di atas, ulama sepakat, barang ribawi dibagi 2 kelompok:

[1] Kelompok 1: Emas dan Perak

[2] Kelompok 2: al-qut al-muddakhar (bahan makanan yang boleh disimpan), Bur, Sya’ir, Kurma, & Garam.

Kita lebih fokuskan melihat emas dan perak, kerana ini yang ada kaitannya dengan mata wang.

Menurut majoriti ulama, Maliki, Syafie dan Hambali, menegaskan bahawa alasan berlakunya riba pada emas dan perak kerana keduanya berstatus sebagai alat tukar (tsamaniyah), dan sebagai alat ukur nilai harta benda lainnya (qawam al-Amwal). Dengan demikian, kegunaan emas dan perak (dinar dan dirham) terletak pada fungsi ini, tidak hanya pada nilai intrinsik bendanya. (al-Mughi, Ibnu Qudamah, 4/135; as-Syarhul Kabir, Ibnu Qudamah, 4/126).

Oleh itu, diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata wang dan alat tukar. Meskipun bahannya bukan emas dan perak. Dalam Tarikh al-Baladziri disebutkan,

وقد همَ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- باتخاذ النقود من جلد البعير. وما منعه من ذلك إلا خشية على البعير من الانقراض

Bahawa Umar bin Khattab berkeinginan membuat wang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan kerana khawatir, unta akan punah. (Futuh al-Buldan, al-Baladziri)

Sekalipun keputusan ini tidak dilaksanakan, tetapi kita boleh melihat bahawa para sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata wang dengan bahan dari selain emas dan perak. Rencana ini dibatalkan, kerana mengancam boleh pupusnya unta. Boleh saja, ada orang yang menyembelih unta, hanya untuk diambil kulitnya. Sementara dagingnya boleh jadi tidak dimanfaatkan. Andai bukan kebijakan masalah kelestarian unta, akan diterbitkan mata wang berbahan kulit unta.

Inilah yang menjadi dasar para ulama, bahawa mata wang tidak harus berbahan emas dan perak. Imam Malik pernah mengatakan,

لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لهم سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة

“Andaikan orang-orang membuat wang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang wang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai”. (Al-Mudawwanah Al-Kubra, 3/90).

Kerana itu, Syaikhul Islam mengatakan,

Sebahagian ulama berkata, “Wang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai (alat tukar), sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu”. (Majmu’ Fatawa, 19/251).

Kesimpulannya, hingga titik ini, penggunaan Bitcoin secara hukum syariah dibolehkan, tidak ada sisi pelanggarannya, selama itu dimiliki secara legal dan bukan melalui pembajakan atau penipuan.

Dalam Fatawa Islam dinyatakan,

النقود الإلكترونية هي نقود عادية متطورة ، وهي وإن كانت لا تتشابه معها في الشكل ، فإنها تتفق معها في المضمون. وهذه النقود الإلكترونية تأخذ حكم العملة التي تم تخزينها بها

Mata Wang elektronik adalah mata wang di dunia digital. Mata wang ini meskipun bentuknya tidak sama dengan mata wang lainnya, namun dilihat dari sisi nilai yang dipertanggungkan statusnya sama. Sehingga wang elektronik ini dihukumi sebagai ‘umlah (mata wang) yang boleh disimpan. (Fatawa Islam, no. 219328)

Fatwa bolehnya menggunakan Bitcoin juga disampaikan lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah – Qatar,

فالعملة الرقمية، أو النقود الإكترونية عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد. وعلى ذلك فشراؤها بعملة مختلفة معها في الجنس أو متفقة يعد صرفًا

Mata wang elektronik adalah mata wang dalam bentuk digital, tidak seperti mata wang kertas atau mata wang berbahan logam tambang, seperti yang umumnya beredar. Oleh itu, membeli mata wang digital dengan mata wang lain yang berbeza, termasuk transaksi sharf (transaksi mata wang). (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 191641)

Di fatwa yang lain ditegaskan,

فمن ملك شيئًا من تلك النقود الإلكترونية بوسيلة مشروعة، فلا حرج عليه في الانتفاع بها فيما هو مباح

Siapa yang memiliki mata wang digital itu dengan cara yang disyariatkan (mubah), maka tidak masalah untuk dimanfaatkan, untuk keperluan yang mubah. (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 251170)

Aturan Pembelian Bitcoin

Bitcoin statusnya mata wang. Oleh itu, membeli Bitcoin, hakikatnya menukar wang dengan wang. Orang yang membeli Bitcoin dengan Ringgit, hakikatnya dia menukar Ringgit dengan Bitcoin. Menurut informasi, saat ini, harga 1 Bitcoin (BTC) = RM 59,416.06 atau 1 BTC = USD 14,854.01

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi aturan untuk transaksi wang dengan wang,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ … مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ…فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, kuantitinya harus sama dan tunai. Jika benda yang ditukarkan berbeza maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai. (HR. Muslim 4147)

Dalam hadis ini ada 2 aturan cara penukaran mata wang,

[1] Jika tukar menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, wajib sama kuantiti dan tunai. Misalnya: emas dengan emas, ringgit dengan ringgit qiyasnya BTC dengan BTC.

[2] Jika tukaran dilakukan antara barang yang berbeza, namun masih satu kelompok, syaratnya wajib tunai. Misal: Emas dengan perak, ringgit dengan dolar. Termasuk ringgit dengan BTC.

Oleh itu, ketika ada orang yang beli Bitcoin, atau jual Bitcoin, di tempat transaksi keduanya harus ada. Wang ada, Bitcoin ada. Tidak boleh ada yang tertunda. Jika tertunda, melanggar larangan riba nasiah. Begitu konsumen transfer ringgit, di saat yang sama penyedia Bitcoin harus mengirim BTC untuknya.

Dalam Fatawa Syabakah Islamiyah, aturan ini disebutkan,

ولا بد في الصرف من التقابض، والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، والقبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا

Dalam transaksi mata wang, harus ada serah terima (taqabudh) dan sama kuantiti jika jenisnya sama. Dan disyaratkan harus taqabudh, meskipun boleh tidak sama kuantiti, jika beza jenis. Dan taqabudh boleh dilakukan secara haqiqi (ada wang, ada Bitcoin yang boleh dipegang), boleh juga secara status (hukmi). (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 251170)

Transaksi Bitcoin, jika dilakukan sekali waktu di tempat, termasuk taqabudh secara hukmi.

Wallahu a’lam.

Dijawab oleh Ustaz Ammi Nur Baits (Dari Konsultasi Syariah)

Artikel sebelumnyaMAQLUB Bhg. 02
Artikel seterusnyaTafsir Surah Fussilat – Tafsir Ayat Ke-45 dan Ke-46

Komen dan Soalan