Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Note 72 : TALAQ

Note 72 : TALAQ

202
0
Iklan

Bismillah..
Note 72 : rujuk Al Fiqh Manhaji 3

TALAQ

1. Pengertiaannya : lepas atau terlepas. Dari segi syarak melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz dan seumpamanya.

Allah SWT berfirman :
“Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah dia boleh rujuj lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”
Surah Al Baqarah : 229

2. Jenis Talaq :

i. Jelas atau tidak jelas.
ii. Keadaan isteri sama ada yang suci dari haidh dan isteri masih kecil atau dewasa.
iii. Talaq yang berganti dengan harta dan tanpa berganti.

3. Syarat sah Jatuh Talaq :

i. Akad nikah sah.
ii. Suami yang sempurna akalnya.

3.1. Cara talaq yang paling utama :

i. Menceraikan isteri dengan talaq satu dalam keadaan isteri yang suci daripada haidh dan tidak disetubuhi. Apabila si suami menyesal dengan tindakannya, dia boleh rujuk pada isterinya dalam tempoh iddah.

ii. Jika suami ingin menceraikan sekali lagi. Dia boleh melafazkan talaq.

iii. Selepas itu, suami masih lagi memiliki talaq satu lagi yang sekiranya dilakukan pada kali ketiga, ia menjadi yang tidak boleh dirujuk semula melainkan selepas bekas isterinya itu berkahwin lain dengan perkahwinan yang sempurna menurut syarak.

iv. Suami jugak boleh melafazkan talaq tiga dengan sekali lafaz dalam satu masa, maka jatuhla talaq tiga sekaligus.

4. Ta’liq Talaq dengan sifat atau Syarat:

Ta’liq talaq bermaksud suami mengantungkan jatuh isterinya dengan terjadi sesuatu sifat atau syarat yang dikaitkan dengan isteri atau orang lain.

4.1. Kesan dari Taliq Talaq :

i. Tidak jatuh selagi sesuatu yang disyaratkan belum berlaku.

ii. Kehidupan berumahtangga kekal dengan segala hukum dan kewajipan selagi syarat yang dikaitkan dengan talaq belum terjadi walaupun ia pasti berlaku.

iii. Talaq jatuh sebaik baik saja syarat yang berkaitan itu berlaku. Suami tidak perlu melafazkan talaq yang baru.

4.2. Menyerah Talaq kepada isteri : suami boleh menyerahkan kuasa menjatuhkan talaq kepada isteri.

5. Rujuk dan Sebahagian Hukum yang Berkaitan dengannya.

i. Suami menceraikan isterinya sebelum persetubuhan.
ii. Suami menceraikan isterinya dengan tebus talaq sama ada sebelum atau selepas persetubuhan.
iii. Suami menceraikan isterinya selepas persetubuhan selepas talaq satu atau dua.
iv. Suami menceraikan isterinya dengan talaq tiga.

5.1. Cara Rujuk : memadailah suami menyatakan kepada isterinya, “Aku rujuki engkau kepangkuanku dan perkahwinanku.”

Kata kata suami ini sunat disaksikan oleh dua orang. Seperti firman Allah SWT :

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu.”

Surah Al Talaq : 2

6. Perceraian dengan Talaq Tiga :

i. Iddah dengan suaminya telah berakhir.
ii. Berkahwin dengan lelaki lain secara biasa dengan akad nikah yang sahih menurut syarak.
iii. Disetubuhi dengan suami barunya dengan sempurnanya.
iv. Suami barunya menceraikannya atau meninggal dunia.
v. Iddah dengan suami barunya telah berakhir.

7. Kesimpulan dalam masalah rujuk

7.1. Talaq yang boleh dirujuk : bermaksud isteri yang diceraikan dengan talaq satu atau dua, selepas berlaku persetubuhan dan masih dalam iddah.

7.2. Talaq Ba’in Kecil : isteri diceraikan dalam talaq satu atau dua, sebelum atau sesudah berlaku persetubuhan dan tempoh iddahnya berakhir. Atau isteri diceraikan secara khulu’.

7.3. Talaq Ba’in Besar : talaq ini bermaksud isteri diceraikan dengan talaq tiga sama ada sebelum atau selepas persetubuhan.

Komen dan Soalan