Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Zakat Hutang

Zakat Hutang

1160
0
Iklan

Bismillah…
Note 13 : ruj Al Fiqh Manhaji 1

ZAKAT HUTANG

Wajib Zakat Hutang:

Pemuitang (selepas ni disebut dengan pemberi hutang) yang cukup nisab hutangnya bersama harta yang lain, wajib mengeluarkan zakatnya apabila genap tempoh setahun. Wajiblah zakatnua dikeluarkan.

Masa Dikeluarkan Zakat Hutang

1. Hutang yang cukup tempoh.
i. Pemberi hutang boleh mendapatkannya semula daripada penghutang yang mampu melunaskannya, dan dia wajib segera mengeluarkan zakatnya, sekalipun hutangnya belum diterima.

ii. Pemberi hutang tidak mampu mendapatkan hutangnya semula kerana kesusahan penghutang atau dia tidak mengakuinya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya ketika itu.

2. Hutang Yang Belum Cukup Tempoh : tidak wajib dikeluarkan zakat sampai tempoh berkenaan sama ada pemberi hutang itu telah menerima hutangnya semula ataupun belum, sedangkan dia mampu mendapatkannya.

Wajib Zakat Harta Orang Yang Berhutang :

i. Pemilik harta zakat yang cukup nisabnya, wajib mengeluarkan zakat mengikut cara-cara yang telah dinyatakan, sekalipun mempunyai hutang yang sama nilai dengan hartanya atau mengurangi nisab.

ii. Kewajiban berzakat tidak terhalang oleh tanggungan hutangnya sendiri.

Berdasarkan hadis Uthman b. Affan RA : “Ini adalah bulan kamu berzakat. Sesiapa yang berhutang, tunaikan hutangnya supaya kamu mendapat harta kamu dan dapat pula menunaikan zakat daripadanya.”
Riwayat Malik dalam At Muwatta :1/253

Artikel sebelumnyaPengagihan Zakat 2
Artikel seterusnyaFiqh Wanita 4

Komen dan Soalan