Utama Bilik (01) Fiqh As Sunnah Definasi Asnaf Fi Sabilillah dalam Bab Zakat

Definasi Asnaf Fi Sabilillah dalam Bab Zakat

341
0
Iklan

DEFINASI ASNAF FI SABILILLAH

🔴 Mohon penjelasan mengenai Asnaf Fi Sabilillah dalam bab zakat.

1⃣ Siapakah yang mentafsirkan kepada penuntut ilmu?

✅ Asnaf yang dimaksudkan ialah “fi sabilillah” pada jalan Allahﷻ.
Pada zaman salaf ia dimaksudkan apa jua pembiayaan peperangan. Contohnya seorang mujahid, pejuang berada di Madinah, dia ingin menyertai peperangan di India. Maka, segala kelengkapan perang, kuda, pedang, baju besi adalah maksud fi sabilillah.

Pada zaman salaf, fi sabilillah lebih fokus kepada perang. Sekarang peperangan semua dibiayai oleh Kementerian Pertahanan, bajet datang daripada belanjawan Persekutuan dan bukan lagi zakat, kerana sekarang sudah ada angkatan tentera yang profesional.

Maka, Mujtahid zaman moden meluaskan skop fi sabilillah iaitu apa jua usaha baik individu dan organisasi, NGO yang terlibat dalam usaha menegakkan agama, mengukuhkan Islam baik untuk kerja dakwah, pusat dakwah, maahad tahfiz, institusi pendidikan, kemahiran, percetakan dan sebagainya.

Maka sekolah agama swasta, maahad swasta yang tidak mendapat dana daripada Kementerian Pendidikan, memang layak mendapat zakat.
(Qardhawi, fiqh zakat, Cairo, Maktabah Wahbah, 2:700)

2⃣ Untuk maksud meninggikan dan memperkasakan agama,
adakah orang yang didefinasikan sebagai kaya boleh juga menerima zakat?

Sebagai contoh Zaid berkhidmat di madrasah tanpa gaji. Setiap malam dia mengajar di masjid (Setiap kali mengajar dia mendapat saguhati RM50)
Secara keseluruhan bulanan dia memperolehi RM1500 dan amaun itu cukup untuk semua keperluannya.

🔴 Adakah dia layak dan boleh menerima zakat?

✅ Asnaf yang fokus kepada orang miskin ada dua iaitu asnaf miskin dan asnaf fakir.

Pertanyaan anda sekarang ialah asnaf fi sabilillah. Ini bukan isu fakir miskin lagi. Walaupun dia kaya, dia layak menerima zakat asalkan dia memang bekerja dalam sektor fi sabilillah.

#SnJbicarasunnahC

Komen dan Soalan