Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Pengagihan Zakat 2

Pengagihan Zakat 2

126
0
Iklan

Bismillah…
Note 12 : sambungan

Syarat Golongan yang Berhak Menerima Zakat:
i. Islam : Zakat yang wajib tidak sah diberikan pada orang kafir. Zakat dipungut dari orang Islam yang kaya dan diagihkan kepada golongan fakir.

ii. Tidak Mampu Berusaha : seseorang fakir atau miskin yang mampu melakukan sebarang kerja yang sesuai dengannya dan dapat menampung keperluannya, tidak harus menerima zakat.

iii. Bukan Tanggungan Pembayar Zakat: tidak harus memberi zakat kepada ibu, bapa, datuk, nenek, kerana nafkah mereka adalah tanggungjawab yang wajib ke atas anak dan cucunya.

Memberi Zakat kepada Penanggung Nafkah
– tidak harus memberi zakatnya kepada orang yang dibawah tanggungannya sama ada isteri, ibu, bapa dan ke atas atau anak.

i. Jika pendapatan penanggung nafkah mencukupi untuk menanggung mereka, zakat yang diberikan kepadanya tidak kira kerana dia dianggap kaya dengan nafkah yang dimilikinya.

ii. Sekiranya nafkah penanggung tidak mencukupi, zakat harus diberikan kepadanya kerana keadaan fakir atau miskin.

Isteri Memberikan Zakat Hartanya kepada Suami : Isteri yang kaya wajib berzakat, sunat memberi zakat hartanya kepada suaminya yang fakir.

iii. Zakat kepada Keluarga yang Bukan Tanggungan : Pemilik harta yang wajib berzakat harus memberi zakatnya kepada saudara mara yang bukan dibawah tanggungannya, seperti adik beradik lelaki dan perempuan dan saudara mara yang tidak mampu / fakir.

iv. Bukan keturunan Bani Hasyim dan Al Muttalib.

Komen dan Soalan