Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Pengagihan Zakat 1

Pengagihan Zakat 1

96
0
Iklan

Bismillah…
Note 11 : ruj Al Fiqh Manhaji 1

PENAGIHAN ZAKAT

Huraian Tentang Penerima Zakat:
i. Golongan fakir : orang yang tidak mempunyai harta.

ii. Golongan Miskin : orang yang mempunyai harta, tetapi tidak cukup untuk menampung keperluan.

iii. Amil : pengutip hasil yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpul dan menagihkan zakat.

iv. Muallaf : mereka yang memerluk agama islam.

v. Hamba : layak menerima zakat ialah orang yang ingin membebaskan dirinya daripada perhambaan.

vi. Orang Yang Berhutang : mereka yang dibebani hutang dan tidak mampu melunaskannya dengan syarat mereka berhutang untuk tujuan yang halal.

vii. Untuk Jalan Allah SWT : sukarela yang berjuang mempertahankan umat Islam tanpa imbuhan atau gaji.

viii. Musafir : orang yang dalam perjalanan dengan tujuan yang diharuskan oleh syara’, sekalipun untuk melancung.

Cara Pembahagian Zakat Kepada Mereka yang Berhak :
– golongan yang berhak didapati ditempat tersebut, zakat wajib diagihkan kepada semua dibahagikan samarata dengan golongan yang ada kecuali golongan amil.

Memindahkan Zakat Dari Tempat Wajibnya:
Zakat yang diwajibkan disebuah negeri, yang ada golongan penerimanya tidak harus dipindahkan ke negeri lain.

Artikel sebelumnyaNisab Zakat 4
Artikel seterusnyaPengagihan Zakat 2

Komen dan Soalan