Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Nisab Zakat 4

Nisab Zakat 4

122
0
Iklan

Bismillah…
Note 4 : ruj Al Fiqh Manhaji 2

NISAB ZAKAT

Nisab bermaksud jumlah minimum yang dikira sebagai syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakat.

Nisab Emas dan Perak:
– emas sehingga jumlahnya 20 mithqal, manakala perak pula 200 dirham.

Pengertian Mithqal:
– timbangan bagi emas.
i. Mithqal ‘Ajami
– satu mithqal ‘ajami menyamai 4.8 gram. 20 mithqal ‘ajami bersamaan 96 gram.

ii. Mithqal ‘Iraqi:
– bersamaan 5 gram. 20 mithqal ‘iraqi bersamaan 100 gram.

Pengertian Dirham:
– 10 dirham menyamai berat 7 mithqal , iaitu 33 6/10 gram mengikut timbangan mithqal ‘ajami.

Syarat Wajib Zakat Pada Nisab Emas dan Perak :
– cukup nisab emas dan perak tidak wajib zakat, sehinggala dimiliki genap setahun qamariyah (hijrah) tanpa kekurangan nilai sepanjang tempoh setahun.

Kadar Wajib Zakat Emas dan Perak:
– seorang mukalaf memiliki nisab emas dan perak atau lebih, selama setahun hijrah qamariyah, dia wajib mengeluarkan zakat 1/40 atau 2.5% daripada harta yang dimilikinya.

Artikel sebelumnyaZakat Harta Yang Bercampur
Artikel seterusnyaPengagihan Zakat 1

Komen dan Soalan