Utama Bilik (49) Tanda-tanda Kiamat 10.3.3 Keluarnya Ya’juj dan Ma’juj

10.3.3 Keluarnya Ya’juj dan Ma’juj

159
0
Iklan

10.3 TBK Keluarnya Ya’juj dan Ma’juj (خروج يأجوج ومأجوج; Gog and Magog)

10.3.3 Siapakah Ya’juj dan Ma’juj (من يأجوج ومأجوج؟)

Asal usul Ya’juj Ma’juj masih diperselisihkan para ulama’ bahasa arab, usul dan hadith:

– قيل: يأجوج ومأجوج : اسمان اعجميان مثل طالوت وجالوت
-وقيل: يأجوج ومأجوج مشتق من قولهم :أجّت النار إذا التهبت وذلك أنهم أمة خبيثة تحرق وتدمر الأرض
– وقيل: مستق من الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة
– وقيل: من الأجّ وهو شدة العدو والركض

💥 Pendapat pertama: Kalimah Ya’juj dan Ma’juj adalah bahasa ajam, sama seperti kalimah Thalut dan Jalut yakni bahasa Ibrani atau Hebrew. Ia berasal daripada bahasa Ibrani/Hebrew, manakala Gog Magog dalam “Old Testament”. Ini pendapat Maulana Abul Kalam Azad dari India dan Hamid Olki dari Turki.

💥 Pendapat kedua: Ahli bahasa Arab menegaskan Ya’juj Ma’juj adalah musytaq (berasal daripada kalimah asal Arab), ajatin nnar (أجّت النار ), yakni menyala atau membara, maka Ya’juj dan Ma’juj bermaksud umat yang jahat, membakar dan merosakkan muka bumi. Ini pendapat Ibn Manzur (Lisan al Arab, 2/207) Raghib al Asfahani (al Mufradat ms 10).

💥 Pendapat ketiga: Juga ia berasal daripada musytaq (asal bahasa Arab) daripada kalimah al maa’ul ahjaj (الماء الأجاج) yakni air yang sangat masin (Lisan al Arab, ibid)

💥 Pendapat keempat: Juga daripada musytaq (bahasa asal Arab) daripada kalimah al ajju (الأجّ ) iaitu datang dengan pantas dan maaja (ماج) yakni bergoncang dengan kuat. Ini merupakan pendapat Syaikh Yusof al Wabil, Ssyrat. Daar Ibn Jauzi, Riyadh, ms 365).

Komen dan Soalan