Utama Bilik (66) Kesalahan Dalam Solat Kesalahan Di dalam Salat / 28

Kesalahan Di dalam Salat / 28

172
0
Iklan

Soalan: 

Benarkah tidak boleh salat sunat selagi belum menghabiskan qadha’ salat fardhu?

 

Jawapan:

Fiqh qadha’ salat:

  1. Pendapat Imam Ibnu Taimiyyah, al-Harani, Ibnu Qayyim, Ibnu Daud Zahiri dan Ibnu Hazm رحمهم الله: Seseorang yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak perlu qadha’ salat tetapi wajib bertaubat. 
  1. Qaul (pendapat) Imam empat mazhab: Masih perlu qadha’ semua salat yang ditinggalkan dengan sengaja kerana jahil dan malas. Di samping qadha’ salat, masih boleh salat sunat seperti biasa.

Allahu a’lam.

Komen dan Soalan