Utama At-Tazkirah Qurthubi At-Tazkirah Al-Qurthubi: Bab Ingat Mati dan Persediaan Menghadapinya-Atsar dan Hadith

At-Tazkirah Al-Qurthubi: Bab Ingat Mati dan Persediaan Menghadapinya-Atsar dan Hadith

1041
0
Iklan

At-Tazirah al-Qurthubi (W671H)

Kod 3.0 Bab Ingat Mati dan Persediaan Menghadapinya (باب ذكر الموت و الاستعداد له)

3.14: Atsar Seputar Fadhilat mengingati mati: at Taimi*

و قال التيمي : شيئان قطعا عني لذة الدنيا : ذكر الموت . و ذكر الموقف بين يدي الله تعالى . و كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع العلماء فيتذاكرون الموت ، و القيامة ، و الآخرة ، فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة .

“Berkata at Taimi*: Dua perkara yang memutuskan kelazatan dunia daripada diriku:
1. Mengingati kematian
2. Apakah kedudukan aku nanti di hadapan Allah

Pernah Umar bin Abdul Aziz ra (bin Marwan bin al Hakam, khalifah adil daripada Bani Umayyah, wafat 101H) mengumpulkan para ulama` di mana mereka saling mengingati akan kematian, qiyamah dan kehidupan akhirah, kemudian mereka semua menangis seolah olah ada jenazah di hadapan mereka.”

*at Taimi=abdul A’laa at Taimi, disebut oleh abu Nu’aim dalam al Hilyah, al Bukhari dalam Tarikh al Kabir (6:72) akan tetapi tanpa biografi.

3.15: Atsar Seputar Fadhilat mengingati mati: Atsar at Thaury

و قال أبو نعيم : كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياماً . فإن سئل عن شيء قال : لا أدري لا أدري

Berkata Abu Nu’aim (al Hilyah, 6:397) “Apabila at-Thaury* ingat akan mati, maka selama berhari-hari dia tidak mengajar, dan jika ditanya tentang sesuatu, maka jawabnya: banyak dia menjawab “aku tidak tahu, aku tidak tahu.’”

*Abu Abdillah Sufyan bin Masruq al Thaury al Kufi (ulama’ besar Kufah, Iraq. Wafat 126H)


3.16: Atsar seputar Fadhilat mengingati mati: al Asbath* (dhaif)

. و قال أسباط : ذكر عند النبي صلى الله عليه و سلم رجل فأثنى عليه فقال عليه السلام : كيف ذكره للموت ؟ فلم يذكر ذلك عنه . فقال : ما هو كما تقولون

Berkata al Asbat*
Asbath berkata, pernah ada seseorang yang disebut-sebut namanya di sisi Nabi SAW dan memujinya. Maka Nabi bertanya: “Bagaimana cara dia mengingat mati?” Tidak ada satu pun yang menjawab. Baginda bersabda: “Dan tidak seperti yang kamu katakan?”’ (HR Ibn Abi Dunya daripada Anas bin Malik, Dhaif, Ihya’ Uloomiddin, Tahqiq al Iraqi no. 4348).

*al asbat: Abu Yaacob, Yusof bin Ssbath, murid Sufyan at Thauri, wafat 195H, Kufah.

3.17 : Hadith Cukuplah Mati sebagai Pengajaran

و روي عنه عليه السلام أنه قال : كفى بالموت واعظاً و كفى بالموت مفرقاً

“Cukup dengan mati menjadi pengajaran dan cukup dengan mati juga menjadi pemisah antara hak dan batil”.

HR Ahmad dalam az Zuhd dr Ammar bin Yasir, ms 176; Nu’aim bin Hammad, Zawaid az Zuhd, dr Ibn Mas’ood, no 148;
Tahqiq al Albani: Sahih Mauquf (sejenis hadith dhaif), silsilah al dhaifah no 502; ia juga dinisbahkan sebagai kata-kata Fudhail bin Iyyadh, az Zahabi, Siyar a’lam an Nubala, 8:388.

3.18: Atsar Seputar Fadhilat Mengingati Mati: Atsar ad Daqaaq

و قال الدقاق : من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة و قناعة القلب ، و نشاط العبادة . و من نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء : تسويف التوبة ، و ترك الرضى بالكفاف ، و التكاسل في العبادة

Berkata ad Daqaaq*: “Siapa yang banyak mengingati kematian maka akan mendapat tiga kemuliaan:- bersegera untuk bertaubat, hatinya qana’ah (merasa cukup) dan sentiasa bersemangat dalam beribadah. Barangsiapa yang lalai daripada mengingati mati akan mendapat tiga perkara: menunda taubat, tidak pernah rasa puas daripada kecukupan dan malas dalam beribadah”. (al Baihaqi, zuhud al kabeer, 2:158; abu Nu’aim, al Hilyah, 8:60
———————————-

* ad Daqaaq = أبو علي الدقاق هو الحسن بن علي بن محمد النيسابوري الأصل الزاهد العارف شيخ الصوفية صحب الأستاذ أبا القسم النصر آباذي وكان شيخ أبي القاسم القشيري والقشيري تزوج بابنته فاطمة. وتوفي في ذي الحجة سنة405 ه

Beliau adalah al Husin bin Ali bin Muhammad al Nisabury (Nisabur, Iran), syaikh sufi dan guru kepada pendiri tareqat Qusyairiah, Abul Qasim al Qusyairy. Wafat 405H.

3.19: Atsar seputar Fadhilat mengingati Mati: Atsar al Hasan al Basri rh

و قال الحسن البصري : [ إن قوماً آلهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا و ما لهم حسنة و يقول أحدهم : إني أحسن الظن بربي . و كذب لو أحسن الظن لأحسن العمل ] و تلا قوله تعالى : و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين

Berkata al Hasan al Bashri *: “Sesungguhnya suatu kaum telah tertipu dengan pelbagai angan-angan sampai mereka meninggalkan dunia (mati) tanpa membawa kebaikan. Salah seorang mereka berkata, “Aku berbaik sangka kepada Tuhanku.” Dia telah berdusta, jika dia baik sangka maka sudah tentu dia membawa amal yang terbaik. Kemudian al Hasan membaca firman Allah SWT [dan itulah sangkaan kamu terhadap Tuhan kamu, sangkaan itu telah membinasakan sebenarnya hingga kamu termasuk orang yang merugi” [41:23]

————————————-
*al Hasan al Bashri, Abu Sa’id al Hasan Yasar bin Abil Hasan al Bashri, imam para tabi’in, wafat 110H.

Komen dan Soalan