Utama Bilik (28) Bidaah Nusantara BAB 5: Siri Pemurnian 60 Bid’ah di Nusantara – Berterusan Membaca Qunut...

BAB 5: Siri Pemurnian 60 Bid’ah di Nusantara – Berterusan Membaca Qunut Subuh

208
0
Iklan

BAB 5: Berterusan Membaca Qunut Subuh

Kita menerima hakikat bahawa isu membaca doa qunut semasa salat Subuh yang dibaca selama-lamanya atau secara kekal masih ditahap khilaf kerana menghormati pendapat mazhab yang besar dalam Islam, iaitu mazhab Imam as-Syafi’iy رحمه الله yang mana telah menjadi mazhab rasmi di nusantara. 

Akan tetapi jika kita ingin pergi ke peringkat yang lebih tinggi, kita kena mengkaji pendapat yang mengatakan bahawa amalan berterusan membaca qunut adalah bid’ah. Dikatakan bid’ah bukanlah kepada amalan membaca doa qunut itu, tetapi bid’ah kepada cara perlaksanaannya, yakni berterusan membaca doa qunut Subuh selama-lamanya atau secara berterusan.

Hukum asalnya adalah bid’ah jika membaca qunut secara berterusan pada salat Subuh bersandarkan kepada dalil di bawah:

402 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبة إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم 

Terjemahan:

Daripada Abu Malik al-Asyja’iy (Sa’d bin Thariq al-Asyja’i), dia mengatakan, “Aku bertanya kepada ayahku (Thariq bin Ashim al-Asyja’iy), 

“Saya bertanya kepada ayahku: “Wahai ayahku, engkau salat di belakang Rasulullah  dan di belakang Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali رضي الله عنهم di sini dan di Kufah selama 5 tahun, apakah mereka semua melakukan qunut pada salat subuh?”. Maka dia menjawab : “Wahai anakku hal tersebut (qunut subuh) adalah perkara baru (bid’ah)”. Dikeluarkan oleh Sunan at-Tirmidzi no.402, An-Nasa`i no.1080, Al-Kubro no.667, Ibnu Majah no.1242, Ahmad 3/472 dan 6/394, Ath-Thoyalisi no.1328, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushonnaf 2/101 no.6961, Ath-Thohawy 1/249, Ath-Thobarany no.8177-8179, Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al-Ihsan no.1989, Al-Baihaqy 2/213, Al-Maqdasy dalam Al-Mukhtarah 8/97-98, Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq no.677-678 dan Al-Mizzy dalam Tahdzibul Kamal dan disahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa`ul Gholil no.435 dan Syeikh Muqbil dalam Ash-Sohih Al-Musnad Mimma Laisa fi Ash-Shohihain.

Maka kalimah “Muhdath” atau baru atau bid’ah adalah berasal daripada perkataan sahabat Nabi ﷺ, Tariq bin Ashim yang telah salat di belakang 5 tonggak golongan salaf, iaitu Nabi dan 4 khalifah ar-Rasyidin رضي الله عنهم.

Allahu a’lam.

Komen dan Soalan