Utama At-Tazkirah Qurthubi At-Tazkirah Qurthubi: Ingat Mati dan Persediaan Menghadapinya

At-Tazkirah Qurthubi: Ingat Mati dan Persediaan Menghadapinya

325
0
Iklan

At-Tazkirah Qurthubi (W671h)

Kod 3.0 Bab Ingat Mati dan Persediaan Menghadapinya (باب ذكر الموت و الاستعداد له)

3.5 Hadith Syaddad bin Aus: Dhaif

الترمذي عن شداد بن أوس قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : الكيس من دان نفسه ، و عمل لما بعد الموت . و العاجز من أتبع نفسه هواها ، و تمنى على الله (وأخرجه الترمذي (2459) ، وابن ماجه (4260) ، والبيهقي في “الآداب” (991) ، والبغوي في “شرح السنة” (4117) من طرق عن أبي بكر بن أبي مريم، به.)

“Orang yang pandai ialah sesiapa saja yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk hari setelah kematian (barzakh/akhirat). Sedangkan orang yang lemah (bodoh) ialah sesiapa saja yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah (tetapi tanpa beramal).

HR Termidzi 2459, Ibn Majah 4260 al Baihaqi, al Adaab 991, Baghowi dalam Syarah Sunnah 411 dari jalur Sanad Abi Bakar bin Abi Maryam (Dhaif).

Tahqiq:
حديث ضعيف: انظر سنن ابن ماجه تخريج الألباني (4260) والسلسلة الضعيفة (5319) ولكن معناه صحيح

Al-Albani: hadith dhaif, dhaif Ibn Majah, 4260, silsilah al dhaifah 5319.

Yang menilai sahih: al Baghowi, syarah sunnah, dan al Haakim dalam al Mustadrak
Keputusan: Dhaif, tetapi maknanya sahih dan menguat hadith mati pemutus kelazatan.

3.6 Hadith Anas, Dhaif Jiddan

و روي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أكثروا ذكر الموت . فإنه يمحص الذنوب ، و يزهد في الدنيا

“Perbanyakkanlah kamu mengingati kematian kerana yang demikian itu akan mengurangkan seseorang itu melakukan dosa dan menjadikannya zuhud dalam urusan dunia.”

Dari Ihya’ Uloomiddin, juga HR Ibn Abi Dunia, kata muhaqqiq al Ihya’ al hafiz al Iraqi, amat dhaif, no 4344.

3.7 Hadith Cukuplah Mati sebagai Pengajaran

و روي عنه عليه السلام أنه قال : كفى بالموت واعظاً و كفى بالموت مفرقاً

“Cukup dengan mati menjadi pengajaran dan cukup dengan mati juga menjadi pemisah antara hak dan batil”.

HR Ahmad dalam az Zuhd dr Ammar bin Yasir, ms 176; Nu’aim bin Hammad, Zawaid az Zuhd, dr Ibn Mas’ood, no 148;
tahqiq al albani: sahih Mauquf (sejenis hadith dhaif), silsilah al dhaifah no 502; ia juga dinisbahkan sebagai kata-kata Fudhail bin Iyyadh, az Zahabi, Siyar a’lam an Nubala, 8:388

3.8: Hadith Ingat Mati 20X sehari

و قيل له يا رسول الله : هل يحشر مع الشهداء أحد ؟
قال : نعم ، من يذكر الموت في اليوم و الليلة عشرين مرة

Takhrij dalam Ihya’ Uloomiddin:

عن عائشه أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد ، قال : نعم من يذكر الموت في اليوم والليله عشرين مرة وفي روايه من قرأ ” اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت “

Terj:
“Pernah satu ketika Aisyah r.a bertanya: “Wahai Rasulullah (SAW), adakah orang yang berhimpun bersama para syuhada?” Baginda menjawab: “Ya, iaitu orang yang mengingati mati sebanyak 20 kali sehari semalam.”

Tahqiq Multaqa ahlil hadith:

لم أقف عليه مسندا صحيحا ، وقد ذكره الغزالي في الإحياء والقرطبي في التذكرة والسيوطي في لباب الحديث وغيرهم .
ولعل الذين نقلوه اعتمدوا على كلام الغزالي رحم الله الجميع .
وأرجو من العلماء وطلبة العلم معاودة البحث مرة ثانية ، ثم وقفت على كلام العراقي ،
قال العراقي في تخريج الإحياء :
لم أقف له على إسناد .

Bila disebut (لم أقف)- “la aqif alaih” maksudnya tidak ditemui akan hadith ini akan asalnya. Ia hanya disebut oleh al Ghazali dalam Ihya’, Qurthubi dalam at Tazkirah, Suyuthi dalam Lubab al hadith, akan tetapi secara i’timadnya ia memang berasal dari al Ghazali (ihya’). Komentar al Iraqi yang melakukan semakan ke atas al Ihya’, “Aku tidak jumpa akan sanadnya.”

(al Mughni, hadith no 4134)


🗯🗯
Soal Jawab

Soalan:
Dari mana al Ghazali dapat? Adakah beliau menciptanya sendiri?

Jawapan:
Beliau dapat daripada gurunya juga, cuma zaman beliau, sanad tidak perlu diberitahu, sebab beliau merupakan ulama’ yang besar. Tiada yang berani hendak bertanyakannya ketika itu.

 

Komen dan Soalan