Utama Bilik (53) AlQuran Harfiyyah Wa I'rab Quran Terjemahan Harfiyyah Wa I’rab – Al-Baqarah Ayat Ke-21

Quran Terjemahan Harfiyyah Wa I’rab – Al-Baqarah Ayat Ke-21

916
0
Iklan

Al-Baqarah Ayat Ke-21

بسم الله الرحمن الرحيم

يٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ…….

Makna harfiah :

يٓأَيُّهَا : Wahai

النَّاسُ : Manusia

اعْبُدُوا : Sembahlah

رَبَّ : Tuhan

كُمْ : Kamu

الَّذِي : Yang

خَلَقَ : Mencipta

كُمْ : Kamu

Makna terjemahan:

Wahai sekelian manusia sembahlah Tuhan kamu yang telah mencipta kamu.

I’rab:

يٓأَيُّهَا : أداة نداء : أَيُّ : اسم منادي مبني على الضم في محل نصب . ها: للتنبيه زتئدة

Yaaiyuha: Kata seru . أَيُّ kata nama yang diseru dibina dengan baris hadapan ضمة berkedudukan nasab dan huruf هاء tambahan berfungsi supaya diberi perhatian ( للتنبيه ) kepada pengertian atau tujuan ayat selepasnya.

النَّاسُ : صفة – نعت – للمنادى ” أَيُّ ” ويجوز أن نكون بدلا من ” أَيُّ ” مرفوع بالضمة.

An-nassu : Berkedudukan sebagai sifat bagi kalimah أي ( المنادى dirofa’kan dengan baris hadapan ضمة , boleh dii’rab sebagai kata susulan ( بدل ) kepada أَيُّ .

اعْبُدُوا : فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة .والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

U’buduu : Kata kerja perintah yang dibina dengan membuang huruf nun ( ن ) kerana mudori’nya terdiri dari kata kerja yang lima. Huruf wau ( و ) ialah ganti nama bersambung ( ضمير متصل ) dibina dengan baris mati ( سكون ) berkedudukan rofa’ ( رفع ) berfungsi sebagai pelaku perbuatan ( فاعل )

رَبَّ : مفعول به منصوب باعبدوا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.

Rabba : Objek ( yang dikenai perbuatan ) hukum i’rabnya mansub disebabkan kata perintah اعبدوا , tanda nasabnya ialah baris atas ( فتحة ) yang jelas diakhirnya.

كُمْ : الكاف ضمير متصل للمخاطبين مبني على الضم في محل جر بالإضافة و الميم علامة جمع الذكور.

Huruf kaf ialah ganti nama yang boleh bersambung dengan sebarang perkataan, ganti nama ini merujuk kepada orang kedua ( المخاطب ) lelaki. Dibina dengan baris hadapan ضمة berkedudukan jar kerana sandaran ( إضافة ) dan huruf mim dihujungnya tanda jamak lelaki ramai.

الَّذِي : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب – صفة للموصول ” رَبَّكُم ”

Allazi : Kata nama penyambung yang dibina dengan baris mati ( سكون ) berkedudukan nasab sebab ia ialah sifat bagi yang disifati ( الموصوف ) dari kalimah ربكم .

خلَقَكُمْ : الجملة الفعلية : صلة الموصول ” الذي ” وهي فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره ” هو ” يعود على ” ربكم ” والكاف ضمير متصل ، ضمير للمخاطبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به و الميم علامة جمع الذكور.

Khalaqakum : Ayat kata kerja : menjadi صلة الموصول kepada ” الذي” . Ia kata kerja ( خلق ) yang menunjukkan masa lepas dibina dengan baris atas dan pelaku perbuatannya ( الفاعل ) ialah ganti nama tersembunyi yang harus ditaqdirkan kepada dia ( هو ) yang merujuk kepada ربكم . Huruf kaf ialah ganti nama bersambung ( ضمير متصل ) bagi orang kedua lelaki ramai, dan mim dihujungnya tanda jamak bagi lelaki.

الذى : yang

خلق : telah mencipta

كم   : kamu semua

و     : dan

الذىن : orang2 yang

من   :

قبل   : sebelum

كم     : kamu

لعل   : mudah2an

كم     : kamu

تتقون : bertaqwa

PENJELASAN KEDUDUKAN KALIMAH DALAM AYAT ( الاعراب )

و         : الواو حرف عطف

Waw adalah huruf penghubung yang bermakna dan

الذىن : اسم موصول مبنى علي الفتح فى محل نصب مفعول به بالفعل ( خلق ) لأنه معطوف علي منصوب وهو الضمىر فى ( خلقكم )

أى ضمىر المخاطبىن

Al laziina : Kata nama penyambung dibina (kekal) dengan baris atas berkedudukan nasab kerana مفعول به (yang dikenai perbuatan) disebabkan kata kerja خلق , dan juga kerana ia معطوف (dihubungkan ) dengan isim yang dinasabkan iaitu ضمىر متصل ( ganti nama bersambung) كم pada kata kerja خلق. Ia adalah ضمرر المخاطبىن ( ganti nama bagi orang kedua lelaki jamak)

من : حرف جر :huruf jar, peranannya ialah kata nama yang terletak selepasnya berbaris

bawah. Baris bawah iaitu كسرة salah satu tanda isim.

قبل : اسم مجرور بحرف الجر ( من ) وعلامة جره الكسرة الظاهرة فى آخره وهو مضاف .

Qabli : Kata nama yang terletak selepas من hukum i’rabnya majrur, tanda jarnya baris bawah كسرة yang jelas diakhirnya..

كم   : الكاف ضمىر متصل – ضمر المخاطبىن – مبنى نلي الضم فى طر مضاف إلىه و الويم علامة جمع الذكور ، الجار و الوجرور (من قبلكم ) متعلق بصلة الموصول ( الذىن ) المحذوفة التقدىر والمعني : والذىن هم كائنون من قبلكم.

Huruf kaf : Ialah ضمىر متصل ( ganti nama bersambung ) bagi orang kedua lelaki jamak dibina dengan ضمة baris hadapan berkedudukan jar kerana مضاف إلىه ( sandaran ) dan huruf م mim ialah tanda jamak lelaki. Jar dan majrur (من قبلكم ) adalah terikat dengan silah al mausul الذىن yang dibuang ( tidak disebut ) yang ditaqdirkan :

والذىن هم كائنون من قبلكم

bermaksud : orang2 yang berada (كائنون ) sebelum kamu

لعل : حرف مشبة بالفعل من أخوات ( إن ) ىنصب الأول و ىرفع الثاهى .

la’alla : Huruf yang seakan-akan kata kerja bermakna mudah-mudahan , peranannya menasabkan kata nama yang terletak selepasnya dan merofa’ kan khabar ( prediket )

تتقون : فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب و الجازم و علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة و الواو ضمىر متصل ومبنى علي السكون فى محل رفع فاعل و الجملة الفعلىة ( تتقون ) فى محل رفع خبر ( لعل )

Tattaqun : Kata kerja sedang berlaku (فعل وضارع ) yang bebas dari amil nasab dan jazam, dan tanda rofa’nya dengan mengekalkan huruf nun diakhirnya kerana ia terdiri dari kata kerja yang lima. Dan huruf wau yang berada di antara nun dan qaf ialah ضمىر وتصل ganti nama yang bersambung dengan kata kerja dibina dengan baris sukun berkududukan rofa’ kerana ia ialah فاعل (pelaku perbuatan ) dan ayat fe’liah تتقون berkedudukan rofa’ kerana menjadi خبر (prediket ) bagi لعل.

Allahu ‘alam.

Komen dan Soalan