Utama Bilik Seminar Mingguan S2: Apakah Halangan Besar Untuk Kembali Kepada Islam Anutan

S2: Apakah Halangan Besar Untuk Kembali Kepada Islam Anutan

296
0
Iklan

WACANA UITO: ISLAM ANUTAN VS ISLAM WARISAN

Soalan 2:
? Apakah halangan besar untuk kembali kepada Islam yang sebenar dalam masyarakat Islam warisan?

2⃣ Halangan besar untuk kembali kepada Islam sebenar dalam masyarakat Islam warisan

i) Sejarah pertembungan antara Islam warisan vs Islam anutan/tajdid tahun 1950’an yang dikenali dengan pertembungan kaum muda (anutan) vs kaum tua (warisan)

ii) Islam warisan mendominasi mainstream dan istana (Islam dibawah sultan)

iii) Islam warisan mewajibkan taqlid kepada warisan lama: akidah asyairah, fiqh syafi’iyah dan tasawwuf al-Ghazali

iv) Tiada toleran dalam isu-isu bid’ah dibincangkan

v) Tiada toleran dengan islah, tajdid dan pemurnian akidah, ibadah dan syariat

vi) Tareqat menguasai mainstream kerana ajaran mereka berselindung di bawah Islam warisan

vii) Kemunculan aliran ultra Islam warisan, ASWAJA

viii) Kemunculan aliran ultra dalam Islam anutan, salafiyah jalur keras

ix) Perlabelan istilah wahabiah kepada islam anutan/islah

x) Sultan yang memihak kepada Islam warisan

Komen dan Soalan