Utama Bilik (20) Silsilah Hadith Sahih Hadits 10: Kerakusan terhadap harta mengakibatkan kehinaan

Hadits 10: Kerakusan terhadap harta mengakibatkan kehinaan

441
0
Iklan

#SilsilahShahihah:
Daripada Abu Umamah Al-Bahili, katanya: Ketika beliau melihat alat-alat pertanian, lalu beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidaklah masuknya alat-alatan ini ke dalam rumah suatu kaum, melainkan Allah akan memasukkan ke dalamnya kehinaan.”

عن أبي أمامة الباهلي قال: و رأى سكة و شيئا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2321), Ath-Thabrani (23/8).

Ulasan:

1. Secara zahirnya, hadits ini seolah-olah bertentangan dengan hadits-hadits sebelumnya, yang menganjurkan umat Islam menjadi produktif (bahkan dalam hadits no. 9, disebutkan bahawa sekiranya hari Akhirat hampir terjadi, Rasulullah ﷺ menganjurkan kita untuk menanam bibit kurma yang ada di tangan kita).

2. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini di bawah bab: “Berhati-hati akibat terlalu sibuk dengan alat pertanian, atau melampaui batas yang ditetapkan.” Mungkin ada yang terfikir, tatkala Rasulullah ﷺ secara jelasnya mencela alat-alat pertanian, kenapa pula Al-Bukhari meletakkan syarat “terlalu sibuk” dan “melampaui batas”? Adakah Al-Bukhari tidak memahami hadits Rasulullah ﷺ Jawapannya adalah Al-Bukhari jauh lebih memahami maksud Rasulullah ﷺ. Ini boleh dilihat daripada penyusunan hadits Al-Bukhari yang membawakan hadits Anas bin Malik terlebih dahulu, iaitu hadits “Tidaklah seseorang muslim yang menanam tanaman, lalu dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, melainkan baginya dikira sedekah.” (sila rujuk hadits no. 7 di atas), kemudian diikuit dengan hadits Abu Umamah Al-Bahili. Ini menunjukkan bahawa hukum asal bercucuk tanam adalah harus, namun jangan sampai melalaikan kita daripada batas-batas yang ditetapkan.

Komen dan Soalan