Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Note 66 : Mas Kahwin

Note 66 : Mas Kahwin

355
0
Iklan

Bismillah…
Note 66 : ruj Fiqh Manhaji 2

MAS KAHWIN

1. Pengertian :

Sadaq ialah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab akad nikah.

2. Hal Berkaitan Mas Kahwin :

2.1. Hukum mas kahwin.

2.2. Dalil wajib :

Allah SWT berfirman :
“Berikanlah maskahwin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”
Surah Al Nisa : 4

Ijma : para ulamak bersepakat mengatakan bahawa mas kahwin adalah wajib tanpa seorang pun menafikannya.

2.3. Hikmah Pensyariatan Mahar :

  Disyariatkan bagi menzahirkan keinginan bakal suami yang benar-benar menggauli isterinya dengan pergaulan yang baik dan membina rumahtangga yang mulia.

2.4. Menyebut Mas Kahwin :

  Sunat hukumnya menyebut mas kahwin semasa akad nikah.

2.5. Pemilikan Mas Kahwin :

  Mas kahwin adalah hak milik mutlak bagi isteri. Wali tidak berhak.

2.6. Kadar Mas Kahwin :

  Mas kahwin tidak mempunyai kadar minimum dan maksimumnya.

2.7. Menyegerakan dan Menangguhkan Pemberian Mas Kahwin :

  Pemberian mas kahwin tidak disyaratkan dengan segera. Ia boleh disegerakan atau ditangguhkan kesemuanya sebelum peesetubuhan.

2.8. Hukum Mengekalkan Nilai Mas Kahwin atau Mendapat Setengah Daripadanya atau tidak Mendapatkannya:

i. Kekal mendapat semua mas kahwin
  Apabila suami telah menyetubuhi isterinya sama ada persetubuhan tersebut berlaku dalam keadaan yang dihalalkan atau dalam keadaan yang diharamkan.

ii. Mendapat setengah mas kahwin
  Suami tetap memberi setengah mas kahwin dalam keadaan berikut :
– isteri telah diceraikan selepas akad nikah yang sahih dan mas kahwin tersebut telah dinyatakan dlm majlis akad nikah, peceraian itu berlaku sebelum suami menyetubuhi isteri.

iii. Mas kahwin gugur sepenuhnya apabila isteri meninggalkan suami sebelum bersetubuh.

2.9. Mas kahwin  Berdasarkan Taraf:

  Mas kahwin ialah harta yang dituntut dalam perkahwinan yang biasanya berdasarkan taraf isteri.

2.10. Sebab yang Mewajibkan Mas Kahwin Mithli :

i. Akad nikah batal kerana meninggalkan syarat sah nikah, seperti perempuan yang berkahwin tanpa saksi atau wali dan berlaku persetubuhan selepas akad tersebut.

ii. Mas kahwin dibatalkan lantaran perselisihan faham suamisteri tentang kadarnya atau sama ada mas kahwin disebut atau tidak dalam akad nikah.

iii. Menyebut mas kahwin yang tidak sah.

– bukan harta yang menurut syarak, babi, arak dan seumpamanya.

– harta yang sebut mas kahwin bukan miliknya seperti sejadah yang dirampas dijadikan mas kahwin.

– mengahwini dua perempuan atau lebih dengan satu mas kahwin.

– wali mengahwinkan seorang kanak-kanak lelaki dengan kadar mas kahwin yang lebih daripada mas kahwin mithli, yang diambil dari harta milik kanak-kanak itu.

– perempuan yang menyerahkan perkahwinannya tanpa mas kahwin.
– mas kahwin diisyaratkan dalam akad, sebahagiannya diberikan kepada bukan isteri seperti bapa dan saudaranya.

Artikel sebelumnyaNote 65 : Rukun Akad Nikah
Artikel seterusnya02.05.02#210415: SAHIH LIZAATIHI (صحيح لذاته)

Komen dan Soalan