Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 01.09.02 #250315: KAEDAH PERIWAYATAN HADITS

01.09.02 #250315: KAEDAH PERIWAYATAN HADITS

335
0
Iklan

Nota 01.09.02 Mengenal al-Riwayah, al-Rawi dan al-Marwi. Susunan: BroSyarief

KAEDAH PERIWAYATAN HADITS (طُرُق تَحَمُّل الحديث وأَدَأئِه)

Topik ini akan menyentuh bentuk-bentuk periwayatan berserta gaya lafaz yang disebutkan. Terdapat 8 kaedah yang utama dalam periwayatan hadits:

  1. as-Sama’ (السَّمَاع) yang bermaksud perawi mendengar langsung dari bacaan hadits oleh syaikh, sama ada bacaan itu dari hafalan syaikh atau dari kitab tulisannya. Di antara contoh lafaznya: Sami’tu (سمعت), atau Haddatsani (حدثني), atau Akhbarani (أخبرني), atau Zakara li (ذكر لي), dan banyak lagi. Dan bentuk ini merupakan yang paling utama di sisi jumhur.
  2. al-Qiraah (القِرَاءَة) yang bermaksud perawi membacakan hadits kepada syaikh yang mendengar, atau perawi mendengarkan seorang perawi lain membacakan hadits kepada syaikh yang mendengar di dalam satu majlis yang sama; sama ada dari hafalan atau kitab tulisan syaikh. Di antara contoh lafaznya: Qara’tu ‘ala Fulan (قَرَأْتُ عَلَى فُلَان), atau Quri’a ‘alaihi wa ana asma’ (قُرِئَ عَلَيهِ وأَنَا أَسْمَع) dan terdapat ramai ulama hadits yang menggunakan lafaz Akhbarana (أخبرنا) untuk bentuk periwayatan ini.
  3. al-Ijaazah (الإِجَازَة) yang bermaksud keizinan (الإِذن). Contohnya, seorang syaikh menyebutkan kepada salah seorang muridnya: ‘Aku mengijazahkan kepadamu meriwayatkan Sahih al-Bukhari dariku’. Di antara lafaz yang disebutkan oleh perawi: Ajaaza li fulan (أَجَازَ لي فلان) atau Haddatsana Ijaazatan (حدثنا إجأزةً), dan banyak lagi. Terdapat sebahagian ulama hadits mengkhususkan lafaz Anba’ana (أنبأنا) untuk bentuk periwayatan ini.
  4. al-Munawalah (المناولة) yang bermaksud memberi (الإِعْطَاء), di mana syaikh akan memberikan kitabnya kepada perawi dan berkata, ‘Ini riwayatku dari fulan, maka riwayatkanlah ia dariku..’. Lafaz yang akan disebutkan oleh perawi, contohnya: Naawalani (ناولني) atau Haddatsana munaawalatan (حدثنا مناولة), dan banyak lagi.
  5. al-Kitabah (الكتابة) yang bermaksud syaikh menuliskan hadits kepada perawi secara berhadapan atau tidak, sama ada dengan tulisan dia sendiri atau dia mengarahkan muridnya yang lain menuliskannya. Lafaz yang disebutkan perawi, contohnya: Kataba ilaiya fulan (كتب اليَّ فلان) atau Akhbarani kitabatan (أخبرني كتابة), dan banyak lagi.
  6. al-I’lam (الإعلام) yang bermaksud syaikh memberitahu perawi supaya mendengarkan bacaan hadits ini atau kitab ini. Lafaz yang akan disebutkan perawi, contohnya: A’lamani Syaikhi (أعلمني شيخي).
  7. al-Washiyyah (الوصية) yang bermaksud syaikh mewasiatkan kitabnya kepada muridnya (aka perawi) supaya meriwayatkan hadits darinya, sebelum dia meninggal atau bermusafir. Lafaz yang disebutkan perawi, contohnya:  Awsho ilaiya fulan bi kaza (أوصى إليَّ فلان بكذا) atau Haddatsani fulan washiyyatan (حدثني فلان وصية), dan banyak lagi.
  8. al-Wijaadah (الوجادة) yang bermaksud perawi menjumpai hadits-hadits di dalam buku atau lembaran, dan mengenal itu tulisan syaikhnya, lalu meriwayatkannya tanpa dia mendengarkan secara langsung dari syaikhnya dan tanpa diijazahkan. Lafaz yang disebutkan perawi, contohnya: Wajadtu kitab fulan bi khoththihi (وجدت كتاب فلان بخطه), atau Qara’tu bi khothi fulan kaza (قرأت بخط فلان كذا).

 

WalLaahu a’lam

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Abullayts KhairAbaadi.

#BroSyariefShares

Artikel sebelumnyaTazkirah Ramadhan – 4/20
Artikel seterusnyaHadis 4 : Rambut Nabi saw (Samb.) Kitab Asy-Syama’il Al-Muhammadiyyah

Komen dan Soalan