Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat

235
0
Iklan

Bismillah…
Note 2 : ruj Al Fiqh Manhaji 2

Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat:
i. Islam.
ii. Memiliki Nisab
– had minimum harta yang dimiliki.
iii. Cukuo setahun
Nabi SAW bersabda:
“Tidak wajib zakat harta hingga berlalu masa setahun.”
Riwayat Abu Daud : 1573

Zakat Harta Bagi Kanak2 dan Orang Gila:
– Harta kanak2 dan orang gila wajib dikeluarkan zakat oleh wali untuk dikeluarkan bagi pihak mereka.
– anak-anak yatim yang belum baligh dan kematian bapanya.
– zakat harta orang gila pula diqiaskan dengan harta kanak-kanak kerana kedua-duanya hukum adalah sama.
Daripada Umar R.A :
“Hendaklah diuruskan niagakan harta anak yatim supaya tidak habis oleh zakat.”
Riwayat Malik dalan Al Mutawatta :1/251

Qias
– dengan zakat fitrah. Wajib zakat fitrah terhadap kanak-kanak dan orang gila.

Komen dan Soalan