Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Harta yang diwajibkan Zakat

Harta yang diwajibkan Zakat

203
0
Iklan

Bismillah…
Note 3 : ruj Al Fiqh Manhaji 2

HARTA YANG DIWAJIBKAN ZAKAT

Asas Wajib Zakat Bagi Zakat Harta:
– harta yg subur.
– berkembang dan bercambah.

i. Emas dan Perak:
“Sesiapa yang menyimpan emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya, disediakan baginya Neraka Wail.”
Riwayat Al Bukhari : 1339

Jenis-jenis emas yang diwajibkan zakat:
a. Wang dirham perak dan wang dirham emas serta sebarang mata wang yanh dicetak menggantikan emas dan perak untuk urusan.
b. Ketulan emas dan perak.
c. Bekas-bekas kepingan yang dibuat daripada emas dan perak untuk sebarang kegunaan atau perhiasan.

Tidak diwajibkan zakat barang kemas:
– barang-barang perhiasan wanita yang diberbuat daripada emas dan perak, yang tidak sampai ketahap berlebihan pada pandangan umum.
Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak wajib zakat barang kemas.”
Riwayat Al Bukhari : 4/138
Al Daraqutni : 2/107

Dalil Pengharaman :
-Haram makan minum menggunakan peralatan emas dan perak.
-Pengharaman tersebut adalah sama ke atas lelaki dan perempuan.

ii. Binatang Ternakan :
– Unta, lembu, biri-biri dan kambing.

iii. Tanam-tanaman dan buah-buahan:
– Wajib zakat adalah menjadi makanan asasi manusia dalam keadaan biasa boleh disimpan lama dan tidak rosak. Kurma, anggur, gandum, barli, padi, kacang dal, kacang putih, jagung dan sebagainya.

iv. Barang Perniagaan:
– bertukar ganti barangan untuk mendapatkan keuntungan.

Dalil Wajib Zakat Perniagaan:
Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik.”
Surah Al Baqarah : 267

Syarat Wajib Zakat Perniagaan:
i. Pemilikan harta itu hendaklah dengan akad tukar ganti.
ii. Harta tersebut pemilik hendak berniat meniagakannya dan niat tersebut hendaklah berterusan.

v. Harta Galian dan Harta Purba:
– Emas dan perak yang dikeluarkan dari bumi dan dibersihkan dinamakan Ma’dan. Emas dan perak yang tertanam sebelum kedatangan Islam dipanggil Rikaz.
Nabi SAW bersabda:
“Pada harta rikaz zakatnya 1/5.”
Riwayat Al Bukhari : 1428
Muslim : 1710

Komen dan Soalan