Utama At-Tazkirah Qurthubi Tahqiq Kitab at Tazkirah Qurthubi: Membaca Al-Qur’an di sisi Kubur – Bab...

Tahqiq Kitab at Tazkirah Qurthubi: Membaca Al-Qur’an di sisi Kubur – Bab 1

198
0
Iklan

At-Tazkirah Qurthubi
Tahqiq Kitab at Tazkirah lil Qurthubi

Kod/Bab 28: Membaca Al-Qur’an Di Sisi Kubur

(باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر)

28-21 Tafsir Surah An Najm: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya [ An Najm: 39 ].

و قال الربيع بن أنس : و أن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني : الكافر . و أما المؤمن فله ما سعى ، و ما سعى له غيره .

Berkata Al Rabi’ bin Anas (Al Rabi’ bin Anas bin Ziyad Al Bakri, w. 139H, meriwayatkan daripada Anas bin Malik dan Al Hasan Al Basri), mengenai ayat (bahawa manusia tidak memperolehi selain apa yang dia usahakannya) An Najm:39 merujuk kepada orang kafir; Manakala orang mukmin pula dia memperolehi apa yang dia usahakan (semasa di dunia) dan apa yang dilakukan oleh orang lain.”

Ulasan muhaqqiq Dr Sadiq Ibrahim:
Takwil Al Rabi’ tiada asalnya yakni ayat ini merujuk kepada orang kafir atau ia sudah mansukh.

Kemudian Al Qurthubi membawa dalil-dalil amalan orang lain sampai kepada mayat.

28-22 Hadith Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها sampai pahala puasa

و في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم : من مات و عليه صيام صام له وليه (رواه البخاري 2/ 690 (1851)، ومسلم 2/ 803 (1147)

Dalam As Sahih daripada Nabi ﷺ ,” Siapa yang mati dan memiliki tanggungan puasa yang belum dikerjakan, hendaknya walinya menggantikan untuk berpuasa.” (HR Bukhari, 1851; Muslim 1147).

Syarah:
Ini merupakan isu khilaf sejak dahulu lagi. (Surah An Najm ayat 39, ” Dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya “, sekarang, dalam hadith sahihain pula menyatakan orang hidup boleh berpuasa untuk si mayat). Jadi, bagaimanakah caranya untuk mendamaikan 2 nas yang bertentengan ini?

Kata Syaikh Muhammad bin Soleh Al Uthaimin رحمه الله , (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين – المجلد الثاني – باب البدعة)
Ia adalah hukum istisna’iyah (pengecualian) sebab disebut dengan nas. Maka bukan semua amalan boleh dibuat atas nama mayat, kecuali apa yang disebut secara khusus oleh nas. Maka dalam hal ini puasa boleh.

Cuma perincian oleh Syaikh:

1. Jika sakitnya itu sakit yang tiada harapan sembuh seperti kanser, maka walinya tidak perlu qadha puasanya, memadai dengan fidyah.

2. Jika dia tidak puasa, tetapi belum ada kesempatan qadha, tiba-tiba dia mati, pun juga tidak perlu diqadha oleh walinya.

3. Jika dia tidak puasa, kemudian dia ada kelapangan menggantinya, tetapi tidak berbuat demikian, maka ini dibolehkan qadha oleh walinya.

Juga lihat fatwa Lajnah Daimah, 10/372.

28-23 Tafsir Surah An Najm: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya [An Najm: 39]

Hadith Ibn Abbas (sahih)
pahala haji sampai kepada si mati.

و قال عليه السلام للرجل الذي حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

Nabi ﷺ mendengar seorang lelaki berkata: “Aku menyahut seruan-Mu bagi pihak Syubrumah (لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ).” Lalu Nabi ﷺ bertanya: “Siapa Syubrumah?” Dia menjawab: “Saudara lelakiku – atau kerabatku.” Rasulullah ﷺ bertanya: “Sudahkah engkau menunaikan haji untuk dirimu?” Dia menjawab: “Belum.” Lalu Nabi ﷺ berkata: “Tunaikanlah haji untuk dirimu dahulu. Kemudian barulah tunaikan haji untuk Syubrumah.”

(رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، والبيهقي (8936). صححه الدارقطني في ((السنن)) (2/517)، وصحح إسناده البيهقي)

Takhrij:
HR Abu Daud, 1811, Ibn Majah, 2903, Al Baihaqi, Sunan Al Kubra, 8936, disahihkan olehnya, disahihkan oleh Daruqutni, sunan, 2/517.

Tahqiq Al Wada’iy:
Sahih, Al Sahih Al Musnad 629.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند; الصفحة أو الرقم: 629.

Fiqh:
Jumhur membolehkan badal haji dan sampai pahalanya sebab thabit dengan nas kecuali dalam mazhab Maliki, tidak boleh badal haji, pahalanya tidak sampai sebab haji ibadah badaniah dan maliah atau harta.
Mengikut jumhur, sampai, dengan syarat, orang melakukan badal haji pernah mengerjakan haji untuk dirinya.

28-24 Tafsir Surah An Najm: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya [An Najm: 39]

Atsar Aisyah رضي الله عنها (dhaif)
pahala sedekah kepada mayat

و روي أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته و أعتقت عنه

Diriwayatkan pula bahawa Aisyah رضي الله عنها pernah beri’tikaf untuk abang sulungnya Abdul Rahman bin Abu Bakar selepas kematiannya dan pernah memerdekakan hamba untuk rohnya.” ( أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 94).

Tahqiq: Atsar riwayat Ibn Abi Syaibah, Al Musyanaf 3/94.
Komen
Dr Khalid bin Ali Al Musyaiqih, Al Qassim, KSA, murid Syaikh Ben Uthaimin berkata, dhaif athar ini kerana perawi Amir bin Mush’ab, guru Ibn Juraij, majhul, dan perawi Ibrahim bin Muhajir bin Jaabir Al Bajli Al kufi, saduq tetapi layyin (lemah ingatannya).

د. خالد بن علي المشيقح
عامر بن مصعب شيخ لابن جريج ; إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي صدوق لين الحفظ (التقريب 1/ 44).

28-25 Tafsir Surah An Najm: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya [An Najm: 39]

Hadith Sa’ad bin Ubadah (dhaif)
pahala sedekah kepada mayat

و قال سعد للنبي صلى الله عليه و سلم : إن أمي توفيت ، افأتصدق عنها ؟ قال : نعم قال : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء

“Wahai Rasulullah ﷺ , sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah aku boleh bersedekah atas namanya?”. Beliau menjawab: “Ya”. Aku berkata: “Sedekah apa yang paling utama?”. Beliau menjawab: “Pengairan air”. HR Ahmad, 22512, An Nasa’iu, 6493, Said bin Manshur 406 daripada jalur Al Hasan Al Basri رحمه الله.

رواه أحمد(22512،23896)،والنسائي(6493،3666)، وابن أبي شيبة(23717)، وسعيد بن منصور(406) من طرق عن الحسن البصري به

Tahqiq Al Wada’iy:
Dhaif kerana terputus sanad antara Al Hasan dan sahabat Sa’ad bin Ubadah.
Ahaadith Mu’illah, 144.

الراوي : سعد بن عبادة | المحدث : الوادعي | المصدر : أحاديث معلة
الصفحة أو الرقم: 144 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن لم يدرك سعد بن عبادة.

28-25 Tafsir Surah An Najm: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya [An Najm: 39]

Atsar Ibn Abbas رضي الله عنهما (mauquf)

و في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته ، أنها حدثته عن جدته أنها جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء ، فماتت و لم تقضه ، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها

Dalam Al Muwattha’ Malik: (Disalin matan dan terjemahan daripada teks asal)

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا قَالَ يَحْيَى و سَمِعْت قَوْله تَعَالَى يَقُولُ لَا يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

Telah menceritakan kepadaku daripada Malik daripada Abdullah bin Abu Bakar daripada makciknya bahawa ia menceritakan daripada Neneknya, bahawasanya ia pernah bernazar untuk berjalan hingga ke Masjid Quba, namun ia meninggal sebelum menunaikan nazarnya. Lalu Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما memerintahkan anak perempuannya untuk berjalan hingga ke Masjid Quba menggantikan ibunya.” Yahya berkata, “Aku mendengar Malik berkata; “Seseorang tidak layak berjalan untuk menggantikan (nazar) orang lain.” Mawattha’ no 896, (namun komentar Imam Malik, hukum mengganti nazar si mati ke atas walinya adalah tidak wajib).

Tahqiq: Dinilai sahih oleh Al Albani, Al Irwa’ no 2093, Al Hafiz dalam Al Fath, 11/506, Al
Syaukani, Al Nayl. 9/155.

عن ابنِ عبَّاسٍ [ في ] امرأةٍ جعلَت على نفسِها مشيًا إلى مسجِدِ قُباءَ فماتَت ولم تقضِهِ فأفتى ابنتَها أن تمشِيَ عنها
الراوي : – | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم: 9/155 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

Rumusan: Fatwa Ibn Abbas رضي الله عنهما , jika si mati ada bernazar, tetapi dia meninggal dunia sebelum menyempurnakannya, maka walinya boleh menggantikan.

28-26 Tafsir Surah An Najm: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya [An Najm: 39]

و يحتمل أن يكون قوله تعالى : و أن ليس للإنسان إلا ما سعى خاصاً في السيئة بدليل ما في صحيح مسلم ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال : قال الله عز وجل : إذا هم عبدي بحسنة و لم يعملها كتبتها له حسنة ، فإن عملها كتبتها له عشراً إلى سبعمائة ضعف ، و إذا هم بسيئة و لم يعملها لم أكتبها عليه ، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة

Kata Al Qurthubi, kemungkinan maksud ayat ini [An Najm:39] ialah manusia tidak akan memperolehi khusus perbuatan buruk (yang belum dia lakukan) berdasarkan hadith qudsi dalam sahih Muslim:
Daripada Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما daripada Rasulullah ﷺ , beliau bersabda tentang sesuatu yang beliau riwayatkan daripada Rabbnya Tabaraka wa Ta’ala: “Sesungguhnya Allah‎ ﷻ menetapkan adanya kebaikan dan kejelikan, kemudian Dia menjelaskannya. Barangsiapa yang berniat untuk mengerjakan amal kebaikan namun belum terlaksana, maka Allah‎ ﷻ akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk kebaikan dan mengerjakannya, maka Allah‎ ﷻ akan catat baginya dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat–lipat banyaknya. Sebaliknya, apabila dia berniat untuk mengerjakan amalan kejelikan namun belum terlaksana, maka Allah‎ ﷻ akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk kejelikan dan mengerjakannya, maka Allah‎ ﷻ akan mencatat baginya satu kejelikan saja.” (HR Bukhari-Muslim), matan Arba’in, no 37.

Ini didukung oleh firman Allah ‎ﷻ :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ

“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya” [Al An’am:160]

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji” [Al Baqarah:261].

Ayat ini juga kata Qurthubi menggambarkan manusia memperolehi apa yang dia usahakan di dunia, akan tetapi Allah ‎ﷻ membalas berlipat kali ganda daripada hanya satu kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia.

( إلا أن الله عز و جل يتفضل عليه بما لم يجب له كما أن زيادة الأضعاف فضل منه كتب لهم بالحسنة الواحدة)

28-27 tafsir surah An Najm: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya [An Najm: 39]

Allah‎ ﷻ membalas kebaikan sampai 1 juta lipatan (gandaan)

إلا أن الله عز و جل يتفضل عليه بما لم يجب له كما أن زيادة الأضعاف فضل منه كتب لهم بالحسنة الواحدة : عشراً إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسنة .

Mengenai tambahan berlipat kali ganda amalan manusia, Allah‎ ﷻ dengan anugerahnya bagi setiap kebaikan (hasanah) yang dilakukan maka dicatat untuknya 10X-700X, bahkan ada sampai 1 juta kali.

كما قيل لأبي هريرة : أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يقول : أن الله ليجزي عن الحسنة الواحدة : ألف ألف حسنة .
فقال : سمعته يقول : إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة : ألفي ألف حسنة

Diajukan soalan kepada Abu Hurairah رضي الله عنه, apakah dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda bahawa Allah ‎ﷻ membalas satu kebaikan dengan 1 juta kebaikan?” Jawab Abu Hurairah رضي الله عنه ,” Bahkan aku pernah mendengar beliau bersabda,” Sesungguhnya Allah ‎ﷻ membalas satu kebaikan dengan 2 juta kebaikan.”

Takhrij/Tahqiq:
HR Ahmad, musnad 7945, Ibn Abi Syaibah, 35,848, Al Bazzar, 9525; dinilai dhaif oleh Al Arnaout, takhrij Al Musnad.

الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند

الصفحة أو الرقم: 7945 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
التخريج : أخرجه أحمد (7945) واللفظ له، وابن أبي شيبة (35848)، والبزار (9525).

28-28 Tafsir Surah An Najm: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya [An Najm: 39]

Allah‎ ﷻ membalas kebaikan sampai 1 juta lipatan (gandaan)

إلا أن الله عز و جل يتفضل عليه بما لم يجب له كما أن زيادة الأضعاف فضل منه كتب لهم بالحسنة الواحدة : عشراً إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسنة .

Mengenai tambahan berlipat kali ganda amalan manusia, Allah ‎ﷻ dengan anugerahnya bagi setiap kebaikan (hasanah) yang dilakukan maka dicatat untuknya 10 kali – 700 kali, bahkan ada sampai 1 juta kali.

كما قيل لأبي هريرة : أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يقول : أن الله ليجزي عن الحسنة الواحدة : ألف ألف حسنة .
فقال : سمعته يقول : إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة : ألفي ألف حسنة

Diajukan soalan kepada Abu Hurairah رضي الله عنه , apakah dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda bahawa Allah ‎ﷻ membalas satu kebaikan dengan 1 juta kebaikan?” Jawab Abu Hurairah رضي الله عنه,” bahkan aku pernah mendengar beliau bersabda,” Sesungguhnya Allah ‎ﷻ membalas satu kebaikan dengan 2 juta kebaikan.”

Takhrij/Tahqiq:
HR Ahmad, musnad 7945, Ibn Abi Syaibah, 35,848, Al Bazzar, 9525; Dinilai dhaif oleh Al Arnaout, takhrij Al Musnad.

الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند

الصفحة أو الرقم: 7945 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
التخريج : أخرجه أحمد (7945) واللفظ له، وابن أبي شيبة (35848)، والبزار (9525).

28-29 Tafsir Surah An Najm: 39
Qaul Al Khara`ithi (mungkar)

و قد ذكر الخرائطي في كتاب القبور ، قال : سنة في الأنصار إذا حملوا الميت أن يقرأوا معه سورة البقرة

Al Khara’ithi (muhaddith Palestine, w.327H) menyebut dalam kitabnya Al Qubur,”Sudah menjadi sunnah kaum Ansar, apabila mereka mengusung jenazah sambil membaca surah Al Baqarah.”

Tahqiq: Muhaqqiq Khalid Uthman
Mungkar khabar ini kerana perawi dhaif bernama Mujalid (lihat Al Khalal, Al Qira’ah Alal Qubur ms 8).

28-30 (Akhir) Tafsir Surah An Najm: 39

Mimpi Mufti Sultanul Ulama’ (mungkar)

و إنما طولنا النفس في هذا الباب ، لأن الشيخ الفقيه القاضي الإمام مفتي الأنام عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله كان يفتي بأنه لا يصل للميت ثواب ما يقرأ ، و يحتج بقوله تعالى : و أن ليس للإنسان إلا ما سعى ، فلما توفي رحمه الله ، رآه بعض أصحابه ممن كان يجالسه و سأله عن ذلك ، فقال له : إنك كنت تقول : إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ و يهدي إليه ، فكيف الأمر ؟ فقال له : إني كنت أقول ذلك في دار الدنيا، و الآن فقد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله تعالى في ذلك . و أنه يصل إليه ذلك

Kami ingin berbahas panjang dalam bab ini (bab sampai atau tidak pahala bacaan Al-Qur’an kepada si mayat) kerana Syaikh Al Faqih Al Qadhi Al Imam Al Mufti Al Anam Abdul Aziz Abdus Salam (mufti Mesir, w. 660H) juga dikenali dengan sultanul ulama, Al Izz Abdus Salam, dalam fatwanya bahawa bacaan Al-Qur’an tidak sampai kepada mayat, dalilnya adalah An Najm ayat 39 (bahawasanya seorang manusia tidak memperolehi melainkan apa yang dia sendiri usahakan).

Tetapi selepas beliau wafat, salah seorang sahabatnya bermimpi bertemu dengannya, aku bertanya kepadanya, “Dahulu kamu berfatwa tidak sampainya pahala orang hidup kepada orang mati, sekarang bagaimana (selepas kamu sudah mati).” Mufti Al Izz menjawab, “Memang aku berkata demikian semasa di dunia, akan tetapi sekarang aku menghapuskannya setelah melihat kemurahan Allah ‎ﷻ bahawa ternyata sampai semua kiriman itu kepada mayat.”

Komen muhaqiq Khalid Uthman dan Dr Saddiq Ibrahim, mimpi bukan hujah syara’.

 

Komen dan Soalan