Utama Bilik (01) Fiqh As Sunnah Kenali Manhaj

Kenali Manhaj

150
0
Iklan

📚📖✍

🔴 Apakah manhaj Al-Azhar?


Syazili, tariqat nombor satu di Mesir.

🔴 Adakah manhaj salaf terdapat di Al-Azhar juga?


Di Al-Azhar semua aliran ada.

🔴 Adakah ini bermaksud ada banyak aliran salaf?


Ya, rujukan hadith umatku berpecah kepada 73 kelompok.

🔴 Apakah benar Dr Yusof Al-Qaradhawi pernah mengkritik hadith 73 kelompok ini?


Ya, sahih.
Dalam beberapa kitabnya seperti Fatawa Mu’asirat dan Fiqh Ikhtilaf. Dr Yusof Al-Qardhawi mengikuti Ibnu Hzam dari mazhab Zahiri yang mendhaifkan hadith tersebut.
Mengkritik sanad, menurut Dr Yusof Al-Qardhawi, semua riwayat adalah bermasalah, pasti ada perawi yang bermasalah, mengkritik matan, ia ada banyak versi, menunjukkan kerancuannya. Ia juga ada pelbagai tambahan matan.

Antara mengkritik matan yang lain, ia bercanggah dengan Al-Qur’an.
Antaranya ayat:

{ كنتم خير أمة أخرجت للناس }

“Kalian adalah sebaik-baik umat yang dipersembahkan untuk umat manusia.”
[ Al-Maidah: 110 ]

dan ayat:

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً

“Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan.”
[ Al-Baqarah: 143 ]

Seterusnya menurut Dr Yusof Al-Qardhawi, hadith ini membawa impak negatif kepada umat Islam. Masing-masing akan mendakwa kelompok mereka sahaja yang benar.

🔴 Apabila terdapat perselisihan sebegini, siapa yang sepatutnya orang awam ikuti?


Ikuti ahli hadith, kerana ia sahih dengan pelbagai jalur riwayat. Ia mencapai darjat mutawatir dan pengesahan Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan Imam Al-Bukhari yang menggredkan hadith tersebut sebagai hasan sahih. Apabila Imam Abu Isa mengredkan hadith sebagai hasan sahih, maka ia sememangnya sahih.

Cuma, kena melihat syarah, hadith maqlubah. Ada kefahaman terbalik dari sebahagian Salafiyah dan Harakah Islam seperti Ikhwan dan Pas yang beranggapan mereka adalah satu-satunya kelompok yang benar dan akan masuk syurga.

Kefahaman maqlubah (songsang dari hadith perpecahan kepada 73 kelompok).
Bagaimana hadith ini difahami secara songsang atau terbalik (maqlubah)?

1. Orang mula menghitung jama’ah, kumpulan, tariqat, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan parti di dalam negara masing-masing sampai angka 73 dan menyesatkan 72 kelompok, dan hanya membenarkan 1 kelompok sahaja yang masuk syurga. Ini pernah dilakukan oleh KH Sirajuddin Abbas (semoga Allah mengampuninya) dalam kitabnya “Itiqad AhlusSunnah Wal Jamaah” telah menghitung 73 kelompok dan menyesatkan 72 kelompok tersebut (salah satunya puak wahabiah).

2. Setiap jama’ah dan kumpulan Islam akan menganggap dan meyakini bahawa merekalah golongan yang selamat itu, Thaifah Mansyuurah, kumpulan AhlusSunnah Wal Jamaah, atau Tha’ifah Najiah, dan lain-lain lagi.

Tahqiq:
Ini adalah fahaman yang maqlubah (songsang), menzalimi hadith Nabi ﷺ, dan menzalimi kumpulan yang mereka telah sesatkan dan telah digelar masuk neraka.

Pemahaman yang betul tentang hadith ini, jika kita menetapkan ia hadith sahih atau hasan, ialah perpecahan memang benar-benar terjadi ke atas umat Islam. Jika kita tidak berpecah, masakan kita menjadi 56 buah negara Pertubuhan Persidangan Islam (Organization Islamic Conference)!

Oleh kerana itulah kita lemah, dijajah dan hina di atas pentas politik dunia. Perpecahan ini berlaku bukan dalam jangka waktu tertentu atau di sesebuah lokaliti sahaja, melainkan perpecahan yang panjang dan merata.
Bermula dari zaman Nabi ﷺ lagi, mendapat momentum semasa pembunuhan Uthman رضي الله عنه hinggalah zaman kejatuhan khilafah Uthmaniah, seterusnya era penjajahan dan terus menerus hingga Kiamat.

Perpecahan di zaman Nabi ﷺ ialah wujudnya golongan munafiq. Inilah ibu segala perpecahan, seperti virus atau kanser yang menunggu masa untuk menghentam.

Dalil kewujudan golongan munafiq ialah:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

“Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian ,” pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman”
[ Al-Baqarah: 8 ].

Dari golongan munafiq inilah mereka muncul di zaman Abu Bakar رضي الله عنه dengan:

1. Murtad dari agama.

2. Pembunuhan Umar رضي الله عنه oleh majusi yang juga munafiq.

3. Kekacauan di zaman Uthman dan Ali oleh munafiq, Ibnu Saba’.

4. Kemudian Khawarij, Muktazilah dan Qadariah.

Sehingga terus menerus ke abad 20 dengan Qadiani dan anti-hadithnya. Sekarang muncul pulak gerakan Liberal atau Jaringan Islam Liberal (JIL).

Kisah perpecahan ini hendaklah dilihat dalam kitab-kitab karya Al-Syahrastani, Ibnu Hazm dan Khatib Al-Baghdadi.

Terkecuali dari hadith perpecahan ini ialah perselisihan dalam masalah furu’ akidah, seperti pendapat Dr Yusof Al-Qaradhawi, perselisihan antara golongan Salafiyah dan Asya’irah dalam masalah sifat Allah ﷻ, perselisihan dalam masalah furu’ fiqh atau mazhab, ini adalah masih dalam kerangka perselisihan yang dibenarkan.

Isu penting dalam hadith ini ialah ‘siapakah ‘al-jama’ah atau siapa yang mengikuti jalanku dan sahabat-sahabatku’?

Maka, masing-masing di antara kita, mulai sekarang tekunlah menyelidiki siapakah golongan AhlusSunnah Wal Jamaah. Mengenali manhaj yang pertengahan, yang paling hampir dengan kaum salaf.

Jangan cepat ingin mendakwa anda benar, dan berada di atas jalan salaf, dan orang lain tidak. Akan tetapi pastikan dahulu sejauh mana anda telah memahami intipati ajaran kaum Salafus-soleh dan telah merasai kemanisan beramal dengan ajaran AhlusSunnah Wal Jamaah itu.

@bicarathtl
#SnJfiqhassunnah

Komen dan Soalan