Utama Bilik (35) Berinteraksi dengan Hadith Dilalah مِنْ

Dilalah مِنْ

223
0
Iklan

[Dilalah مِنْ]

Daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi ﷺ:

اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا

“Jadikan rumah sebagai tempat salat kalian dan jangan jadikannya seperti kuburan.” [ al-Bukhari ]

Berdasarkan hadith ini, Nabi ﷺ seolah menganjurkan sebahagian salat dilakukan di rumah, tetapi ulama’ khilaf adakah ia salat sunat atau salat wajib?

Mazhab 1:
Jumhur mengatakan ia adalah salat sunat.

Mazhab 2:
Dibolehkan sebahagian salat fardhunya dilakukan di rumah agar dapat diikuti oleh ahli keluarga.

Dalil:

Mazhab 1 mengatakan perkataan مِن pada hadis di atas membawa 2 makna:

◾️ Bermakna sebahagian, dan ia bermaksud salat sunat.

◾️ Ia hanya huruf zaiedah (tambahan) yang mana Sibawayh mengatakan ia akan menjadi taukid sahaja.

Mazhab 2 bagi lafaz من di situ bermaksud sebahagian yang bermaksud fardhu-al-Baaji.

Perbincangan:

1. Lafaz من di situ untuk dianggap zaiedah dhaif kerana ia mesti ada 2 syarat:

◾️ Majrurnya mesti nakirah, tetapi hadith ini mu’arraf dengan idhafah.

◾️ Konteksnya mesti berbentuk nafi atau syabih dengan nafi, syabih nafi adalah sighah nahy dan istifham, berkata Al-‘Aini: tidak boleh takwil ia zaiedh pada kalam yang tsabit dan tidak boleh takwilnya sebagai fardhu.

2. Ini fakta paling jelas, ia ditafsirkan oleh sebuah hadis lain dengan maksud salat sunat:

“Salat kalian di rumah lebih afdhal daripada salat di masjidku ini, kecuali salat fardhu”

Jadi di sini betapa pentingnya pengetahuan dilalah huruf ma’ani dalam istinbath, dan kuncinya kesanggupan kamu bersusah payah mempelajari bahasa Arab.

@ustazdaud
#berinteraksidenganhadis

Komen dan Soalan