Utama Konvensyen UiTO Soal Jawab Fiqh Sunnah – Perbezaan ahli Sufi Tareqat dan ahli Suffah...

Soal Jawab Fiqh Sunnah – Perbezaan ahli Sufi Tareqat dan ahli Suffah di zaman Rasulullah SAW

667
0
Iklan

Soal Jawab Fiqh Sunnah – Perbezaan antara ahli sufi tareqat dengan ahli suffah yang ada di zaman Rasulullah SAW.

Ahli suffah dahulu adalah para sahabat yang menimba dan mendalami ilmu Al-Quran dan hadith secara langsung dari Nabi SAW, golongan yang berada di Masjid Nabawi seperti Abu Hurairah, Abdullah Ibn Mas’ud dan lain-lain lagi.

Ahli sufi tareqat sekarang ini berbeza dari segi amalan dan pendekatan. Banyak ‘short cut’. Ada yang sampai puja roh dan zikir yang pelik-pelik. Banyak mempercayai benda-benda yang karut marut.

Ahli suffah adalah para sahabat yang ‘homeless’, gelandangan. Mereka diberi tempat dalam Masjid Nabawi, duduk di situ seperti orang Tabligh, masak, tidur, tiada keluarga. Ketuanya Abu Hurairah, Abu Sa’id al-Khudry, Abu Dzaar, Salman al-Farisi, Ammar bin Yasir, Tamim ad-Dari. Jumlah paling ramai adalah 400 orang. Mereka hidup melalui derma daripada orang ramai dan peruntukan Baitul Maal. Ahli suffah adalah para sahabat, di mana akidah dan manhaj mereka adalah salaf bukan ahli sufi, cuma mereka gelandangan.

Ahli sufi muncul pada abad ke-3 di Basrah, Iraq. Mereka membawa ajaran baru bermodelkan Hindu, Kristian, Majusi, Buddha, kerahiban. Di abad ke-5, sufism ini menjadi sufi tareqat kerana memiliki jalan tersendiri dalam menjalani ajaran kesufian, misalnya Qadiri, Qusyairiah, dan seterusnya sampai menjadi ribuan tareqat.

 

Allahu a’lam.

Komen dan Soalan