Utama Bilik (04) Rahiqum Makhtum Sirah Nabawiyyah – Peristiwa Ke-9 Hijrah

Sirah Nabawiyyah – Peristiwa Ke-9 Hijrah

1294
0
Iklan

Sirah Nabawiyyah – Tahun ke-9 Hijrah

Kita sekarang di Tahun 9H dalam sirah Nabawiyyah, perbincangan kita berdasarkan kitab Rahiqul Makhtum.

Tahun ke-9H berbondong-bondong manusia masuk Islam.

Di kala itu usia Rasulullah SAW berumur 61 tahun tinggal di Madinah bersama 9 isteri baginda di samping puluhan khadim dan maula. Antara puluhan khadim dan maula Nabi SAW termasuklah Safinah r.a nama tetapi sebenar diperselisihkan ada kata Maimun, Mehran dan beberapa nama lagi.

Di kala ini juga masjid Nabawi telah diperluaskan dan baginda SAW telah menyediakan mimbar bagi mengganti batang tamar yang biasa dipijak oleh Rasulullah SAW ketika berkhutbah.

Insya Allah akan perincikan, kehidupan Rasulullah SAW di tahun 9H jika kita soroti teramat banyak sunah dan juga ibrah bermula dari Muharram tahun ini. Suatu yang kita perlu sedar selepas Hunain dan Perang Thaif kebanyakan sahabat Muhajirin dan Ansar telah pun mendapat kenderaan hasil dari ghanimah perang ini.

Harta-harta zakat telah mula disampaikan kepada Rasulullah SAW di Madinah untuk di agihkan.

Kebanyakan hadis Abu Hurairah r.a banyak diriwayatkan pada tahun 9H.

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Rauh, dan Muhammad bin Ja’far, dari Syu’bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda: “”Sesungguhnya ‘Ifrit dari bangsa Jin baru saja menggangu ku untuk memutus shalat ku tetapi Allah memenangkan aku atasnya, dan aku berkehendak untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai waktu subuh sehingga tiap orang dari kalian dapat melihatnya. Namun aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman a.s ketika berdo’a: ‘(Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah aku) ‘ (QS. Shaad: 35). Rauh berkata, “”Kemudian beliau mengusirnya dalam keadaan hina.”””

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits, dari Sa’id bin Abu Sa’id, bahawa dia mendengar Abu Hurairah berkata, “”Nabi SAW pernah mengirim pasukan berkuda mendatangi Najed, kemudian pasukan tersebut kembali dengan membawa tawanan seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Kemudian laki-laki itu diikat di salah satu tiang masjid.”””

Tiang-tiang Masjid Nabawi kekal dengan batang kurma, sehinggalah di zaman Umar r.a seperti mana yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya.

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’d berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku, dari Shalih bin Kaisan berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi’, bahawa ‘Abdullah bin ‘Umar, mengkhabarkan kepadanya, bahawa pada masa Rasulullah SAW Masjid dibangunkan dengan menggunakan tanah liat yang dikeraskan (bata). Atapnya dari dedaunan sedangkan tiangnya dari batang pohon kurma. Pada masanya Abu Bakar tidak memberi tambahan renovasi apa pun, kemudian pada masanya Umar bin Al Khathab ia memberi tambahan renovasi, Umar merenovasi dengan batu bata dan dahan barang kurma sesuai dengan bentuk yang ada di masa Rasulullah SAW. Tiang utama ia ganti dengan kayu. Kemudian pada masa Utsman ia banyak melakukan perubahan dan renovasi, dinding masjid ia bangun dari batu yang diukir dan batu kapur. Kemudian tiang dari batu berukir dan atapnya dari batang kayu pilihan.”””

Berkenaan dengan Sariyah ke Najed ia berlaku di bulan Muharram 9H seperti yang disebut oleh penulis Rahiqul Makhtum.

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits, dari Sa’id bin Abu Sa’id, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, “”Nabi SAW pernah mengirim pasukan berkuda mendatangi Najed, kemudian pasukan tersebut kembali dengan membawa tawanan seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Kemudian laki-laki itu diikat di salah satu tiang masjid.”””

Pada tahun 9H boleh lah dikatakan bahawa risalah telah sampai ke seluruh pelosok jazirah Arab, dari Yaman sehinggalah Shams, dari pesisir laut Merah hingga pesisir sungai di Babylonia (Iraq).

Sebelum kita masuk ke Perang Tabuk ada baiknya kita tahu sedikit latar belakang Rom di zaman Rasulullah SAW.

Rom pada zaman Rasulullah SAW dari segi material dan teknologinya sangat-sangat ke hadapan. Segala jenis sistem dan teknologi banyak merujuk pada Tamadun Rom di masa itu.

Ia adalah janji Allah SWT kerana bumi yang mana terdapat orang soleh yakni pada zaman para Nabi terdahulu Allah SWT turunkan keberkatan dari langit.

Zulkarnain adalah lelaki soleh yang pernah hidup di wilayah Rom ini. Ya, lelaki yang Allah sebut sebut namanya dalam Al-Quran yang membacanya akan diselamatkan dari fitnah Dajjal, Surah Al-Kahfi. Dari segi agama, Rom beragama Nasrani (Kristian) dan terdapat beberapa aliran.

يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَنَزَلُوا وَدَخَلُوا مَعَهُ فَصَلَّوْا وَلَمْ يَنْصَرِفْ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ تَسْعَيَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ

Hadis di atas adalah hadis berstatus Hasan, Riwayat Imam An-Nasaa’i, diriwayatkan oleh sahabat bernama Suhaib. (Suhaib) mendengar Ibn Abbas meriwayatkan, beliau (Ibn Abbas) bersama seorang budak daripada Bani Hashim, menunggang keldai di hadapan Rasulullah SAW sedang ketika itu baginda SAW sedang solat, mereka turun dari keldai dan menyertai solat bersama Rasulullah SAW dan baginda tidak menghentikan solat baginda, seterusnya telah datang kanak-kanak perempuan berlarian dan memegang peha Rasulullah SAW yang ketika itu baginda masih bersolat dan tidak menghentikan solat baginda.

Suhaib yang meriwayatkan hadis ini nama penuhnya adalah Suhaib bin Sinan Al-Rumy (berbangsa Rom). Beliau telah Islam semenjak di Mekah. Asal Suhaib adalah dari bumi Byzantin yakni Rom, yang telah diculik dan dijual sebagai hamba di jazirah Arab dan telah dibawa oleh tuannya ke Mekah untuk membantu dalam urusan perniagaan.

Oleh kerana Suhaib boleh berbahasa Greek, beliau telah memberikan keuntungan yang banyak kepada tuannya dan akhirnya beliau dibebaskan dan dibesarkan oleh keluarga saudagar tersebut.

Semasa Rasulullah SAW mula berdakwa di Mekah, Suhaib banyak menghabiskan masa di Sham untuk menguruskan hal urusan perniagaan.

Suhaib telah memeluk Islam setelah beliau balik dari delegasi dagangnya dan bertemu dengan rakannya yang telah memeluk Islam beberapa tahun sebelum Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Diberitakan beliau cuba berhijrah ke Madinah tetapi di halang oleh ‘keluarga’nya. Akhirnya Suhaib dapat berhijrah dengan menawarkan semua harta dan barang dagangannya kepada mereka yang mengejar beliau.

Setibanya Suhaib ke Madinah, Rasulullah SAW menerima wahyu tentang transaksi Suhaib tersebut, lalu baginda memuji Suhaib “Suhaib, alangkah baiknya urusniaga kamu (yakni menukar perkara keduniaan kepada perkara akhirat)”

Kerajaan Rom Timur yang di gelar Kaisar, Raja semasa berlakunya perang Tabuk adalah Herculis, walaupun pada hakikatnya perang ini tidak terjadi kerana tidak berlaku pertembungan.

Pada pandangan orang Rom, penduduk Arab yang tinggal di jazirah adalah rendah tamadunnya dan masyarakat yang lemah. Jika kita bandingkan secara zahir dan material kita mungkin membuat kesimpulan yang sama seperti mana hadis Umar yang panjang ini:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, Telah mengkhabarkan kepada kami Syu’aib, dari Az Zuhri, ia berkata; Telah mengkhabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Abu Tsaur, dari Abdullah bin Abbas, r.a, ia berkata; Aku selalu berkeras untuk menanyakan kepada Umar bin Al Khathab tentang dua orang wanita dari isteri-isteri Nabi SAW, yang Allah berfirman terhadap mereka berdua: “”IN TATUUBAA ILALLAHI FAQAD SHAGHAT QULUUBUKUMAA.”” Hingga suatu saat, ia menunaikan haji dan aku pun ikut menunaikan haji bersamanya. Dalam perjalanan ia menyingkir hendak buang hajat, lalu aku mengikutinya dengan membawakan kantong air. Ia pun buang air besar, dan ia kembali aku pun menuangkan air pada kedua tangannya, lalu ia pun berwuduk. Saat itulah aku bertanya, “”Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang wanita dari isteri-isteri Nabi SAW yang Allah Ta’ala berfirman kepada keduanya, ‘IN TATUUBAA ILALLAHI FAQAD SHAGHAT QULUUBUKUMAA (Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, Maka Sesungguhnya hati kamu berdua Telah condong (untuk menerima kebaikan..).'”” Umar, pun menjawab, “”Sungguhnya menghairankan kamu ini wahai Ibnu Abbas. Kedua wanita itu adalah Aisyah dan Hafshah.”” Kemudian Umar menceritakan hadisnya dengan lebih luas, ia berkata; Dulu, aku mempunyai seorang tetangga dari kalangan Anshar dari Bani Umayyah bin Zaid yang mereka adalah para penduduk Madinah yang fakir. Kami saling bergantian untuk menghadiri majlis Nabi SAW. Aku hadir sehari dan ia pun hadir sehari. Bila aku yang hadir, maka aku akan menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh beliau berupa wahyu atau yang lainnya di hari itu. Dan jika gilirannya yang hadir, ia pun melakukan hal yang sama. Kami adalah bangsa Quraisy yang posisinya selalu di atas kaum wanita. Dan setelah kami bertemu dengan kaum Anshar, ternyata mereka adalah kaum yang banyak dipengaruhi oleh kaum wanitanya. Maka para isteri-isteri kami pun mulai meniru dan mengambil adab dan kebiasaan wanita-wanita Anshar. Kemudian aku mengajak isteriku berdiskusi, lalu ia pun mendebat argumentasiku. Aku mengingkari akan perlakuannya itu, ia pun berkata, “”Kenapa kamu tidak mengajakku berdiskusi? Demi Allah, sesungguhnya para isteri-isteri Nabi SAW mengajak beliau berdiskusi. Bahkan pada hari ini hingga malam nanti, salah seorang dari mereka mendiamkan beliau.”” Aku pun kaget akan hal itu. Ku katakan padanya, “”Sesungguhnya telah merugilah bagi siapa di antara mereka yang melalukan hal itu.”” Setelah itu, aku bergegas memberesi pakaianku lalu menemui Hafshah. Ku katakan padanya, “”Wahai Hafshah, apakah salah seorang dari kalian telah menyebabkan Nabi SAW marah di hari ini hingga malam?”” Ia menjawab, “”Ya.”” Aku berkata, “”Sesungguh, kamu telah merugi. Apakah engkau merasa sekiranya Allah menjadi marah lantaran marahnya Rasulullah SAW lalu kamu akan binasa? Janganlah kamu menuntut banyak kepada Nabi SAW dan jangan pula kamu membantahnya dalam sesuatu apa pun. Dan janganlah kamu mendiamkannya. Pintalah pada ku apa yang kamu mahu. Janganlah kamu merasa cemburu terhadap madu mu yang lebih dicintai oleh Nabi SAW -maksudnya adalah Aisyah-.”” Umar berkata; Sebelumnya, kami telah saling berbincang bahawa Ghassan tengah mempersiapkan pasukan berkuda untuk memerangi kami. Pada hari gilirannya hadir, sahabat ku yang Anshari menghadiri majlis lalu kembali menemui ku setelah shalat Isya’. Ia mengetuk pintu rumah ku dengan sangat keras seraya berkata, “”Cepatlah buka!”” maka aku pun segera keluar menemuinya. Ia berkata, “”Sesungguhnya pada hari ini telah terjadi perkara yang besar.”” Aku bertanya, “”Peristiwa apa itu? Apakah Ghassan telah datang?”” Ia menjawab, “”Tidak, bahkan yang lebih besar dari itu. Nabi SAW telah menceraikan isteri-isterinya.”” Ubaid bin Hunain berkata; Ia mendengar Ibnu Abbas, dari Umar, ia berkata; Nabi SAW meninggalkan isteri-isterinya, maka aku pun berkata “”Sungguh, Hafshah telah merugi.”” Aku telah menduga hal ini akan terjadi. Aku pun segera mengemasi pakaian ku, lalu shalat Fajar bersama Nabi SAW. Setelah itu, Nabi SAW memasuki tempat minumnya dan berdiam diri situ. Kemudian aku masuk menemui Hafshah, ternyata ia sedang menangis. Aku berkata padanya, “”Apa yang menyebabkan mu menangis. Bukankah aku telah mengingatkan mu akan hal ini? Apakah Nabi SAW telah menceraikan kalian?”” Ia menjawab, “”Aku tidak tahu, itu beliau sedang minggat di tempat minum.”” Maka aku pun segera keluar dan mendatangi mimbar, ternyata di sekeliling itu ada beberapa orang yang sebahagian dari mereka juga sedang menangis, lalu aku pun duduk bersama mereka sebentar kemudian aku tidak kuasa lagi akan suasana itu. Maka aku datang ke tempat minum yang dipergunakan Nabi SAW untuk berdiam. Aku pun berkata kepada budaknya yang hitam, “”Mintakanlah izin untuk Umar.”” Lalu sang budak pun masuk dan berbicara kepada Nabi SAW kemudian kembali dan berkata, “”Aku telah berbicara dengan Nabi SAW dan juga telah menyebut mu, namun beliau diam.”” Akhirnya aku pun kembali dan duduk lagi bersama sekelompok orang yang tadi berada di sekitar mimbar. Setelah itu, aku tidak sabar lagi, maka aku mendatangi sang budak itu lagi dan berkata padanya, “”Mintakanlah izin untuk Umar.”” Ia pun masuk lalu kembali seraya berkata, “”Aku telah menyebut mu, namun beliau tetap diam.”” Aku kembali lagi dan duduk bersama beberapa orang yang ada di mimbar. Namun, aku tidak sabar lagi dan mendatangi sang budak itu lalu berkata, “”Mintakanlah ini untuk Umar.”” Ia pun masuk dan kembali seraya berkata, “”Sungguh, aku telah menyebut namamu, namun beliau tetap diam.”” Maka ketika aku berpaling hendak pergi, tiba-tiba sang budak itu memanggil ku seraya berkata, “”Sesungguhnya Nabi SAW telah mengizinkanmu.”” Akhirnya aku pun menemui Rasulullah SAW yang sedang berbaring di atas pasir beralaskan tikar tanpa kasur. Pasir-pasir itu telah berbekas pada sisi badan beliau. beliau berbantalkan kulit yang berisikan sabut. Aku mengucapkan salam atasnya dan berkata sambil berdiri, “”Wahai Rasulullah, apakah Anda telah menceraikan isteri-isteri Anda?”” Maka beliau pun mengangkat pandangannya ke arah ku dan menjawab: “”Tidak.”” Maka aku pun berkata, “”Allahu Akbar.”” Ku katakan lagi sambil berdiri, “”Aku mendengar wahai Rasulullah, sekiranya Anda melihat ku. Kita adalah bangsa Quraisy yang selalu mengatur wanita. Namun, ketika kita mendatangi Madinah, ternyata mereka adalah kaum yang didominasi oleh kaum wanita.”” Kemudian Nabi SAW tersenyum. Lalu aku berkata lagi, “”Wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau melihat ku. Aku telah menemui Hafshah dan berkata padanya, ‘Janganlah sekali-kali kamu merasa cemburu bilamana tetangga mu lebih dicintai oleh Nabi SAW -maksudnya adalah Aisyah-.'”” Kemudian Nabi SAW tersenyum lagi. Maka ketika itu, aku pun duduk dan mengangkat pandangan ku ke arah rumahnya. Maka demi Allah, aku tidak melihat sedikit pun di rumah beliau kecuali tiga kulit yang telah disamak. Aku berkata pada beliau, “”Wahai Rasulullah, berdo’alah kepada Allah untuk umat Anda kerana orang-orang Parsi dan Romawi telah diberi keleluasaan, dan mereka juga telah diberi dunia, padahal mereka tidak menyembah Allah.”” Akhirnya Nabi SAW duduk yang sebelumnya berbaring. Kemudian beliau bersabda: “”Begini kah sikap mu wahai Ibnul Khathab? Sesungguhnya mereka itu adalah suatu kaum yang kebaikan mereka disegerakan di dunia.”” Aku pun berkata, “”Mintakanlah ampun untuk ku.”” Jadi, Nabi SAW meninggalkan isteri-isterinya kerana perkara itu. Yakni, ketika Hafshah menyebarkannya pada Aisyah, iaitu selama dua puluh sembilan hari. Saat itu, beliau bersabda: “”Aku tidak akan masuk menemui mereka selama satu bulan.”” Demikian itu, kerana kerasnya rasa kesal beliau pada mereka, yakni saat Allah menegur dirinya. Dan ketika telah berlalu dua puluh sembilan hari, beliau menemui Aisyah dan beliau memulai darinya. Maka Aisyah pun berkata pada beliau, “”Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah bersumpah untuk tidak menemui kami selama satu bulan penuh. Sedangkan hari ini Anda baru memasuki hari yang kedua puluh sembilan, sebagaimana yang aku hitung.”” Kemudian beliau pun bersabda; “”Sesungguhnya hitungan bulan itu adalah dua puluh sembilan hari.”” Dan memang jumlah hari pada bulan itu adalah dua puluh sembilan malam. Aisyah berkata; Kemudian Allah Ta’ala menurunkan ayat At Takhyir (ayat yang berisi pilihan untuk tetap menjadi isteri nabi atau tidak). Beliau memulai dariku, wanita yang pertama dari isteri-isterinya. Dan aku pun lebih memilih beliau. setelah itu, beliau memberi pilihan kepada para isterinya semuanya, dan mereka pun menjawab sebagaimana yang dikatakan Aisyah.”

 

Allahu a’lam.

Komen dan Soalan