Utama Bilik (16) Bahasa Arab Asas Bahasa Arab Asas – Pelajaran Pertama – Mengenal Huruf Hijaiyyah

Bahasa Arab Asas – Pelajaran Pertama – Mengenal Huruf Hijaiyyah

2390
0
Iklan

 

الحُرُوفُ الهِجَايِيَّةُ

Huruf hijaiyyah digunakan dalam penulisan dan pertuturan bertujuan untuk menghasilkan perkataan yang mengandungi makna, sepertimana yang kita maklumi yang bermula dari ا sehingga ي . Dia diibaratkan bagai batang lidi apabila dicantumkan terhasillah sebatang penyapu.

Huruf-huruf hijaiyyah tidak boleh menghasilkan bunyi tanpa ada tanda-tanda khas iaitu BARIS ayat dalam istilahnya ( حركة ) Baris-baris tersebut ialah:

الفتحة ( baris atas )

Yang menghasikan bunyi ” a ”

الكسرة ( baris bawah )

Yang menghasilkan bunyi ” ei ”

الضمة ( baris depan )

Yang menghasilkan bunyi ” u ”

الفتحتين : ( baris dua di atas)

Yang menghasilkan bunyi ” an ”

الكسرتين ( baris dua di bawah )

Yang menghasilkan bunyi ” ein ”

الضمتين ( baris dua di depan )

Yang menghasilkan bunyi ” un”

الساكنة ( baris mati )

Yang memberhentikan bunyi

الشدة ( untuk huruf berganda )

Contoh:

بَ : ba   بِ : bi   بُ : bu

بً : ban بٍ : bin بٌ : bun

Seterusnya ada tiga huruf yang berfungsi untuk memanjangkan bunyi tersebut iaitu ي ،و ، ا :

بَا : baa   بِي : bii   بُو : buu

Dalam ilmu tajwid ia dikenali sebagai huruf mad. Memanjangkan bunyi adalah wajib kerana ia akan mengekalkan makna perkataan, jika tidak kalimah itu akan berubah makna seperti:

مَطَرٌ : hujan

مَطَار : lapangan terbang

Apabila dimadkan ( dipanjangkan bunyi huruf ط maka maknanya berubah daripada bunyi huruf ط yang tidak dimadkan.

Allahu a’lam.

Komen dan Soalan