Utama Bilik (53) AlQuran Harfiyyah Wa I'rab Quran Terjemahan Harfiyyah Wa I’rab Al-Baqarah Ayat ke-16

Quran Terjemahan Harfiyyah Wa I’rab Al-Baqarah Ayat ke-16

2248
0
Iklan

بسم الله الرحمٰن الرحيم

Surah Al-Baqarah Ayat ke-16

أُلٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَلٰلَةَ بِالهُدَى

فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانَوا مُهْتَدِينَ

Terjemahan : Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan meninggalkan pertunjuk ,maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mendapat pertunjuk.

 

Makna Harfiah :

أولئك : Mereka itu

الذين : Orang-orang yang

اشتروا : Membeli

الضلالة : Kesesatan

بالهدى : Dengan pertunjuk

فَ : maka

مَا : tidaklah

رَبِحَتْ :   beruntung

تَجٰرَةُ : perniagaan

هُمْ : mereka

وَ :   dan

مَا : tidak

كَانُوا : (adalah mereka) kata kerja tidak sempuna yang memerlukan khabar

مُهْتَدِيْنَ :   orang-orang yang mendapat pertunjuk

I’rab:

أًلٰئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالهُدَى

أولئك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ أو في محل جر بدل من هم ) في( بهم

Ulaaika : Kata tunjuk dibina dengan bawah الكسر (kata nama yang kekal baris) berkedudukan rofa’ mubtadak atau berkedudukan jar kerana berkedudukan badal بدل (kata susulan) dan ganti nama هم pada بهم pada ayat 15 yang lepas.

الذين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة للمبتدأ

( أولئك ) أو يكون خبر (أولئك ) و يجوز أن يكون بدلا من اسم الإشارة ( أولئك ) والإعراب أن يكون خبر مبتدأمحذوف تقديره ( هم ) و الجملة الفعلية( هم الذين ) في محل رفع خبر المبتدأ( أولئك )

Allaziina : Kata penghubung ( اسم موثول ) dibina dengan baris atas ( الفتح barisnya kekal pada semua kedudukkan ) dalam susunan ayat ini ia berkedudukan rofa’ kerana menjadi sifat kepada mubtadak ( مبتدأ ) iaitu (أولئك ) atau sebagai khabar kepada (أولئك ) dan boleh juga menjadi badal (kata susulan) bagi kata tunjuk ( أولئك ) dan i’rabnya juga boleh dikatakan khabar mubtadak yang dibuang taqdirnya (هم) dan ayat fi’liah (هم الذين ) berkedudukan rofa’ kerana menjadi khabar kepada mubtadak ( أولئك ).

اشتروا : فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر على الألف المقصورة المحذوفة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل و الألف فارقة و الجملة الفعلية ( اشتروا ) صلى الموصول ( الذين ) لامحل لها من الأعراب.

Isytarowu : Kata kerja ( فعل ماض ) yang menunjukkan masa lepas dibina dengan baris atas ( الفتح ) yang hanya ditakdirkan sahaja di atas huruf alif maqsurah yang dibuang ( asalnya ( اشترى ) kerana bersambung dengan huruf waw ( و ) jamak, dan baris atas itu menggantikan alif maqsurah yang dibuang. Dan huruf waw itu ( و ) itu ialah ganti nama bersambung ( ضمير متصل ) dibina dengan baris mati ( السكون ) berkedudukan rofa’ kerana ianya fai’l ( pelaku perbuatan dalam bentuk dhomir) huruf alif di hujungnya sebagai pembeza antara huruf waw ( و ) itu sebagai ganti nama atau waw ( و ) asal yang terdapat di hujung kata kerja. Kata kerja ( الجملة الفعلية ) اشتروا adalah silafu al mausul ( penghubung kepada isim mausul yang terdapat sebelumnya )

فَمَا رَبِحَتْ تِجٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

فَ : maka

مَا : tidaklah

رَبِحَتْ :   beruntung

تَجٰرَةُ   : perniagaan

هُمْ       : mereka

وَ         :   dan

مَا         : tidak

كَانُوا  : kata kerja tidak sempuna yang memerlukan khabar.

مُهْتَدِيْنَ :   mendapat pertunjuk

Makna terjemahan:

Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah pula mereka beroleh pertunjuk.

فّ : الفاء استئنافية

Huruf fa yang ada di permulaan ayat yang membawa maksud “maka”.

مَا : نافية : huruf penafian

رَبِحَتْ : فعل ماضي مبني على الفتح و التاء تاء التأنيث الساكنة

Kata kerja yang menunjukkan masa lepas dibina (kekal baris) dengan fathah dan huruf تاء yang menandakan perempuan berbaris mati السكون.

تِجٰرَةُ : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره .

Pelaku perbuatan فاعل yang hukum i’rabnya marfu’ مرفوع dan tanda rofa’nya رفعه berbaris depan الضمة yang jelas di akhirnya .

هُمْ : ضمير منفصل – ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالإضافة أو تكون الهاء ضمير متصلا مبنيا على الضم في محل جر بالإضافة و الميم علامة جمع الذكور .

Hum : Ganti nama yang tidak boleh bersambung dengan kalimah lain yang rujuk kepada orang ketiga lelaki ramai dibina dengan baris mati السكون dan ianya berkedudukan jar kerana sandaran الإضافة . Atau huruf هاء menjadi ganti nama yang boleh bersambung dengan kalimah lain ضمير متصل yang dibina dengan baris hadapan الضمة , ia juga berkedudukan jar kerana sandaran الإضافة , manakala huruf mim di hujungnya adalah tanda jamak untuk lelaki ramai.

و : الواو حرف عطف

Huruf waw الواو adalah huruf penghubung yang membawa makna “dan”

مَا : نافية

Ma : penafian

كَانَوا : فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله لواو الجماعة . والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم ( كَانَ ) و الألف فارقة

Kaanuu : Kata kerja tidak sempurna yang menunjukkan masa lepas dibina dengan baris hadapan الضمة kerana bersambung dengan huruf waw الواو jamak ( menunjukkan ramai ) dan huruf waw itu pula ialah ganti nama yang bersambung dengan kata kerja yang dibina dengan baris mati berkedudukan rofa’ yang menjadi isim kepada كان . Huruf alif di akhirnya ialah pembeza di antara waw yang menunjukkan ganti nama dan wau yang bukan ganti nama.

مُهْتَدِينَ : خبر ( كان ) منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم و النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

Muhtadein : Khabar (prediket) kepada (كان ) . Hukum i’rabnya mansub dan tanda nasabnya huruf ya الياء kerana ianya terdiri dari kalimah yang berbentuk jamak muzakkar salim. Huruf nun نون di hujungnya pengganti tanwin apabila ia berbentuk mufrad (مهتدٍ).

Allahu a’lam.

Artikel sebelumnyaSebaik-Baik Hari…
Artikel seterusnyaNOTA FIQH WANITA 5 – Mac 2017

Komen dan Soalan