Utama Bilik (04) Rahiqum Makhtum Kisah Perang Badar

Kisah Perang Badar

682
0
Iklan

Sebelum kita bermain dengan istilah teknikal antara ribath, utusan dakwah dan futuh ada baiknya kita lihat apakah yang Rasulallah SAW bina di Madinah, yakni tapak pengukuhan umat Madinah..

Hari-hari baginda di Masjid Nabawi. Kesempurnaan syariat İslam ditunjukkan satu demi satu dan dengan sangat halus dan praktikal. Amalan seringkas mengucapkan bismillah serta pengiraan mawarith melalui faraidh serta pelaksanaan hukum hudud ditunjukkan secara praktikal.

Lihatlah urusan nikah/walimah yang dilaksanakan antara Fatimah binti Rasulallah SAW dengan Ali RA pada tahun 2H.

Jika dikumpullan semua hadis-hadisnya kita akan dapat urusan dari risik, nikah dan walimah serta hadiah sangat sangat praktikal. Urusan pernikahan ini berlaku selepas perang Badar.

 

Perang Badar Al Kubra

Ianya asalnya adalah jemaah Ribath (kawalan sempadan/laluan) yang telah menjadi perang berdarah yang pertama buat Rasulullah SAW.

Ancaman Quraish adalah ancaman utama kerana mereka berada di sempadan, dalam masa 1 hari perjalanan mereka boleh sampai ke sempadan Madinah. Bilangan tentera yang ramai jika bergabung semua Quraish dan arab di sekitar Mekah kira-kira kekuatan mereka adalah 20,000 tentera seperti yang berlaku semasa perang Khandaq, Umat İslam di Madinah pada tahun 2H ini berdasarkan apa yang di sebut oleh ahli Sirah dianggarkan kurang dari 2,000 penduduk dan kekuatan tentera kurang dari 1,000.. wallahu a’lam.

Mengapa Futuh atau seruan kepada pemimpin kepada İslam tidak dibuat sehingga perjanjian Hudaibiyyah pada 7H, ini menunjukkan syarat futuh adalah negara selamat dari ancaman luar. wallahu a’lam

Dalam perang Badar selalu disebut tentera İslam sekadar ala qadar sahaja persiapannya. Dalam kita menceritakan hal persiapan ini, jangan kita salah menerangkan hal yang sebenar. Persiapan yang diadakan pada awalnya sekadar untuk menyekat kemaraan kafilah Abu Sufyan. Dari intipan kafilah ini tidak ramai cuma barangan dagangnya banyak ribuan untuk dan puluhan ribu dinar.

 

Sebelum dari itu bagaimana Quraish boleh mendapat keuntungan yang banyak berdagang di Syam ? Apakah barang yang dijual oleh orang Quraish di Syam. ?

Cuma setelah dipertengahan jalan maklumat intipan mengatakan ribuan tentera Quraish sedang bergerak ke arah kafilah Abu Sufyan untuk bantuan.

Badar persiapan bukanlah untuk bertempur, persiapan adalah untuk menyekat dan merampas kafilah.

Kembali ke persiapan di Badar, Rasulallah SAW hanya meneruskan dengan pasukan sedia ada yakni dengan 319 orang dan 2 kuda dan 1 unta. 7 pedang dan yang lainnya membawa pelepah tamar dan berjalan kaki. Persiapan sebegini adalah bagi tujuan menghalau dan menyekat kafilah dagang, BUKAN untuk berperang..

Dalam Ar Rahiqul Makhtum diceritakan persiapan tentera Quraish lebih dari 1000 orang bukan sahaja tentera bahkan mereka bersiap sedia seperti perangnya Arab Jahiliyyah membawa wanita wanita penghibur. Pahlawan pahlawan Quraish dipersiapkan dengan baju besi dan kuda berpelana..

Anekdot yang sangat menyentuh hati apabila Rasulallah SAW berhenti di satu lembah yang agak hampir dengan Badar untuk bermesyuarat. Rasulallah SAW mahu dapatkan pandangan apakah posisi mereka. 3 Pahlawan Muhajirin Abu Bakr, Umar dan Miqdad setuju untuk mendengar apa apa sahaja arahan. Kemudian Rasulallah SAW tanpa menyebutkan secara jelas mengarahkan soalan kepada sebelah Ansar. Kata Saad bin Muaz, seandainya engkau (Rasulallah SAW) bawa kami ke tengah laut pun kami akan pergi.

Kata penulis Rahimahullah, ianya mungkin disisi Rasulallah SAW bai’at Aqabah itu hanya berkaitan untuk mempertahankan Madinah, bukan menyerang musuh. Rasulallah SAW dan Abu Bakar RA sendiri menjadi pasukan peninjau dan pengintip (rikee) dalam Ghuzwah Badar..

Baginda SAW dan Abu Bakar RA telah bertanya kepada hamba Quraish yang sedang mengisi air di mata air berhampiran Badar. Antara soalan Rasulullah SAW adalah berapakah bilangan unta yang disembelih oleh mereka (Quraish) setiap hari.. kata hamba tadi 9 dan pernah sekali 10. Dengan anggaran seekor unta untuk 100 orang makan, maka anggaran musuh ada dalam linkungan 900-1000 orang. Rasulullah SAW mengajar seni intipan dan risikan. Setelah itu Rasulullah SAW bersama kembali dengan Ahli Badar. Diriwayatkan Rasulullah SAW telah berdoa dengan doa yang sangat panjang dan zouq

“Ya Allah jika Engkau biarkan mereka, selepas ini tiada lagi yang akan menyembahMu ya Allah”

Sehingga Abu Bakar RA berkata, “Ya Rasulullah SAW Allah mendengar doamu .. Allah mendengar doamu” kata seorang alim keadaan Rasulullah SAW berdoa membuatkan Abu Bakar RA risau. Rasulullah SAW wafat kerana kefana’an dalam berdoa.

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin ‘Ubaidullah bin Hawsyab, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Khalid, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdo’a pada perang Badar:

“Ya Allah, aku meminta jaminan dan janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau mau Engkau tidak akan diibadahi”. Maka Abu Bakar memegang (pundak) beliau seraya berkata; “”Cukuplah””.

Maka beliau keluar lalu bersabda (membaca ayat): “Golongan itu pasti akan dikalahkan dan akan mundur ke belakang””. (QS Al-Qamar ayat 45).” [Riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya]

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Abu Ishaq, dari Al Bara’ berkata; “”Aku dan Ibnu Umar masih dianggap anak kecil””. Telah menceritakan kepadaku Mahmud, telah menceritakan kepada kami Wahb, dari Syu’bah, dari Abu Ishaq, dari Al Bara’ berkata; “”Aku dan Ibnu ‘Umar masih dianggap anak kecil pada saat perang Badar. Pada waktu itu, jumlah kaum Muhajirin sekitar enam puluh orang sedangkan Kaum Anshar berjumlah dua ratus empat puluh orang””.”

“Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Zuhair, dari Abu Ishaq, dari ‘Amru bin Maimun, dari ‘Abdullah bin Mas’ud, radliallahu ‘anhu berkata; “”Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menghadap Kabah lalu mendo’akan kebinasan bagi beberapa orang dari Quraisy, yaitu Syaibah bin Rabi’ah, ‘Utbah bin Rabi’ah, Al Walid bin ‘Utbah dan Abu Jahal bin Hisyam. Dan aku bersaksi (bersumpah) atas nama Allah. Sungguh aku melihat mereka terbunuh, jasad mereka berubah karena sengatan matahari. Pada saat perang Badar hari sangat panas””.”

Ada kurang lebih 100 hadis berkaitan Badar dalam Sahih Al Bukhari betapa bab Al-Maghazi menjadi bahan sembang para sahabat.

Kata-kata Ali Zainal Abidin rah, yakni cicit Ali RA, “kami belajar mengenai Al Maghazi seperti kami belajar tafsir atau makna Al Qur’an.yakni cukup terperinci”.

Tiada bilangan yang tepat, hingga disebut seperti bilangan tentera Thalut (300 -319). Konflik telah tercetus seawal dakwah Rasulallah SAW di Mekah yakni konflik tauhid vs syirik. Adapun wilayah dan laluan İslam adalah wajar dilindungi.

 

Terdapat 2 situasi:

keadaan di mana umat İslam terdedah kepada intipan dan serangan musuh.

keadaan di mana laluan-laluan yang bebas memberikan gambaran laluan tersebut tidak dikawal.

Sebagai analogi satu taman perumahan yang diletakkan pos kawalan. Adakah pos kawalan tersebut dapat menghalang keseluruhan jenayah?Pasti tidak, ianya tanda inisiatif penduduk untuk menjaga keselamatan, sama halnya dengan ribath. Ribath menghalang kemungkinan berlakunya serangan dengan menghalang kemaraan pergerakan kafir Quraish.

Ianya kafilah dagang ataupun khafilah perang? Seperti disebut ianya adalah ribath (langkah langkah kawalan dan pantauan) sempadan dan laluan masuk. Jika dibaca ada rampasan yang dipulangkan semula dan dibayar diyat yang terbunuh. Juga jangan dilupakan pihak Quraish pernah masuk ke wilayah penduduk Madinah dan merompak ternakan unta pada bulan Rabiu’ul Awwal 5 bulan sebelum terjadi Badar Al Kubra. Maka Ribath adalah satu cara memberikan tekanan kepada musuh supaya tidak sewenang wenang menghampiri Madinah. Oleh kerana tiada apa-apa perjanjian (pact) damai antara Madinah dan kafir di Mekah, maka langkah-langkah menyekat dan memberi peringatan akan mereka di wilayah bertuan (Umat İslam). İni merupakan salah satu langkah strategik siasah.

 

Hadis hadis pertempuran di Badar

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah Ar-Raqasyiy, telah menceritakan kepada kami Mu’tamir berkata, aku mendengar bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mijlaz, dari Qais bin ‘Ubad, dari ‘Ali bin Abi Thalib, radliallahu ‘anhu bahwa dia berkata; “”Aku adalah orang pertama yang akan berlutut di hadapan Allah Yang Maha Pengasih untuk berperkara pada hari qiyamat””. Dan Qais bin ‘Ubad berkata; “”Telah turun ayat tentang mereka: “”Inilah dua golongan (Mu’min dan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka”” (QS Al-Hajj ayat 19). Mereka adalah orang yang berperang tanding pada perang Badar, yaitu Hamzah. ‘Ali, ‘Ubaidah atau Abu ‘Ubaidah bin Al Harits menghadapi Syaibah bin Rabi’ah, ‘Utbah bin Rabi’ah dan Al Walid bin ‘Utbah””.”

 

Terbunuhnya Abu Jahal

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsannaa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adiy, dari Sulaiman at-Taymiy, dari Anas, radliallahu ‘anhu berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bercerita kepada mereka, katanya; “”Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda pada perang Badar: “”Siapa yang mau melihat apa yang dilakukan Abu Jahal””. Maka ‘Abdullah bin Mas’ud berangkat lalu dia mendapatkannya dalam keadaan telah ditebas oleh dua putra ‘Afra’ hingga tubuhnya terkapar. Dia (‘Abdullah bin Mas’ud) bertanya; “”Kamukah Abu Jahal?””. Lalu dia menarik jenggot Abu Jahal dan berkata; “”Apakah kamu berada di atas seorang yang dibunuh oleh kaumnya atau di atas orang-orang yang membunuhmu?.

Telah menceritakan kepadaku Ibnu Al Mutsanna, telah mengabarkan kepada kami Mu’adz bin M’adz, telah menceritakan kepada kami Sulaiman, telah mengabarkan kepada kami Anas bin Malik, seperti hadits ini. Dan telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah berkata; “”Aku mencatat dari Yusuf bin Al Majisyun, dari Shalih bin Ibrahim, dari bapaknya, dari kakeknya; “”Kejadian itu pada perang Badar””. Maksudnya peristiwa dua putra ‘Afra’.”

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Yusuf bin Al Majisyun, dari Shalih bin Ibrahim bin ‘Abdur Rahman bin ‘Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, ‘Abdur Rahman berkata; “”Aku menulis surat kepada Umayyah bin Khalaf (untuk saling melindungi). Ketika terjadi perang Badar, dia menyebutkan tentang akan terbunuhnya dirinya dan anaknya. Maka Bilal berkata; “”Aku tidak akan selamat seandainya Umayyah selamat””.”

Abdul Rahman bin Auf cuba melindungi Umayyah bin Khalaf, perjanjian individu tidak terpakai dalam peperangan.

 

Melemparkan mayat ke dalam perigi

“Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, dia mendengar Rauh bin ‘Ubadah, telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abu ‘Urwah, dari Qatadah berkata; Anas bin Malik, bercerita kepada kami tentang Abu Thalhah, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pada perang Badar memerintahkan untuk melemparkan dua puluh empat orang bangkai pembesar Quraisy ke dalam lubang (sumur yang terbuat dari bebatuan) di antara lubang-lubang yang ada di Badar yang sangat buruk dan menjijikkan.

Jika beliau mendapatkan kemenangan melawan suatu kaum, maka beliau berdiam di tempat persinggahan selama tiga hari. Ketika Perang Badar, memasuki hari ketiga beliau memerintahkan untuk mempersiapkan hewan tunggangan beliau dan mengikatkan pelananya lalu beliau berjalan diiringi oleh para shahabat. Para shahabat berkata; “”Tidak pernah diperlihatkan kepada kami beliau berangkat melainkan karena ada keperluan””. Hingga ketika sampai di tepi sumur itu beliau memanggil mereka (orang kafir Quraisy yang terbantai) dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka: “”Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Apakah kalian senang jika dulu mentaati Allah dan Rasul-Nya? Sungguh kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan benar. Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh tuhan kalian dengan benar””.

Abu Thalhah berkata; Maka ‘Umar berkata; “”Wahai Rasulullah, mengapa anda berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak ada ruhnya?””Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan; “”Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidaklah lebih dapat mendengar apa yang aku katakan dibanding mereka””. Qatadah berkata; “”Allah menghidupkan mereka hingga memperdengarkan kepada mereka ucapan beliau sebagai bentuk pelecehan, pembalasan, kerugian dan penyesalan””.”

 

Peristiwa selepas Badar

“Telah menceritakan kepadaku ‘Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus. (dan telah diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami ‘Anbasah, telah menceritakan kepada kami Yunus, dari Az Zuhri, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hushain, bahwa Husain bin Ali, ‘alaihimus salam, telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ali berkata, “”Saya pernah memiliki seekor unta dari hasil pembagian harta rampasan perang Badr, pada hari itu pula Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan seekor unta dari bagian seperlima. Ketika hendak membina rumah tangga dengan Fatimah -putri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam-, saya telah mengikat janji dengan seorang tukang emas dari Bani Qainuqa’ untuk pergi bersamaku sambil membawa idzkir yang akan saya jual, sementara wang hasil penjualan itu rencananya saya pergunakan untuk penyelenggaraan pernikahan saya. Pada saat mempersiapkan barang-barang keperluan untuk kedua unta tersebut, seperti pelana, karung dan tali, kedua untaku tertambat di samping rumah seorang Anshar, ternyata saya mendapati kedua unta tersebut -setelah mempersiapkan barang-barang yang perlu di persiapkan- telah terpotong punuknya, terbelah perutnya dan telah terambil hatinya.

Kedua mataku tidak kuasa melihat pemandangan itu, lalu saya bertanya, “”Siapakah yang melakukan semua ini?”” Orang-orang menjawab, “”Hamzah bin Abdul Mutthalib, dan dia sekarang berada di rumah ini bersama-sama dengan orang-orang Anshar yang suka meminum minuman keras. Dia dan teman-temannya sedang dihibur oleh seorang biduan wanitanya, dan di antara bait sya’ir yang dibacakannya adalah, “”Wahai Hamzah, ingatlah pada unta-unta yang montok.””

Maka Hamzah pun berdiri dengan membawa pedang terhunus. Lalu dia memotong punuk kedua unta tersebut dan ia belah perut keduanya, lalu hati keduanya di ambil.”” Ali berkata, “”Kemudian saya langsung pergi menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ketika itu beliau tengah duduk-duduk bersama Zaid bin Haritsah.”” Ali berkata, “”Melihat raut mukaku, ternyata Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tahu akan peristiwa yang menimpaku.”” Beliau lalu bertanya: “”Apa yang terjadi denganmu?”” Saya menjawab, “”Wahai Rasulullah, demi Allah belum pernah seumur hidupku melihat kejadian seperti hari ini. Hamzah telah menyerang kedua untaku, dia telah memotong punuknya dan membelah isi perutnya. Sekarang dia berada di rumah bersama teman-temannya yang suka meminum minuman keras.””

Ali melanjutkan, “”Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengambil jubahnya. Setelah mengenakannya, beliau berangkat dengan berjalan kaki, sementara saya dan Zaid mengikutinya dari belakang. Sesampainya di depan pintu rumah yang Hamzah berada di dalamnya, beliau meminta izin masuk. Para penghuni rumah pun memberikan izin masuk. Ternyata mereka adalah para peminum minuman keras. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mulai mencela Hamzah terhadap apa yang telah di perbuatnya. Pada saat itu, kedua mata Hamzah memerah dan dia juga mulai mengamati Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, mulai dari kedua lutut beliau naik hingga ke wajah beliau. Kemudian Hamzah berkata, “”Kalian ini tidak lain hanyalah para budak bapakku.”” Akhirnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengetahui bahwa Hamzah sedang mabuk berat. Lalu beliau mundur ke belakang dan akhirnya keluar. Melihat itu, kami pun pergi keluar mengikuti beliau.”””

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib, dari Az Zuhri, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah, bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar, radliallahu ‘anhuma bercerita, bahwa Umar bin Khattab berkata ketika Hafshah binti Umar menjanda dari Khunais bin Hudzafah As Sahmi -ia termasuk di antara sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang ikut serta dalam perang Badr dan meninggal di Madinah-,

Umar berkata, “”Maka aku datangi Usman bin ‘Affan dan kutawarkan Hafshah kepadanya. Aku berkata, “”Jika engkau mau, maka aku akan nikahkan engkau dengan Hafshah binti Umar.”” Utsman hanya memberi jawaban, “”Aku akan melihat perkaraku dulu, “” aku lalu menunggu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan berkata, “”Nampaknya aku tidak akan menikah pada saat ini.””

Umar berkata, “”Kemudian aku menemui Abu Bakr, kukatakan padanya, “”Jika engkau menghendaki, maka aku akan nikahkan engkau dengan Hafshah binti Umar.”” Abu Bakar hanya terdiam dan tidak memberi jawaban sedikitpun kepadaku. Dan kemarahanku kepadanya jauh lebih memuncak daripada kepada Utsman.

Lalu aku menunggu beberapa malam, ternyata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meminangnya. Maka aku menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakr menemuiku dan berkata, “”Sepertinya engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafshah kepadaku dan aku tidak memberi jawaban sedikitpun.”” Aku menjawab, “”Ya.”” Abu Bakr berkata, “”Sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberi jawaban kepadamu mengenai apa yang engkau tawarkan kepadaku, kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sering menyebut-nyebutnya, dan tidak mungkin aku akan menyebarkan rahsia Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Kalaulah beliau meninggalkannya, tentu aku akan menerima tawaranmu.”””

Semua hadis-hadis di atas adalah riwayat Al Bukhari dalam sahihnya.

 

Komen dan Soalan