Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Cara Mengeluarkan Zakat 2

Cara Mengeluarkan Zakat 2

121
0
Iklan

Sambungan dari cara mengeluarkan zakat 1

Zakat Melalui Pemerintah:

  1. Harta Batin : emas dan perak, barang-barang perniagaan dan harta rikaz. Zakat secara terus kepada golongan yang berhak tanpa pengantaraan pihak pemerintah.
  2. Harta Zahir : binatang ternakan, tanam-tanaman, buah-buahan dna harta galian. Wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah jika dituntut berbuat demikian.

 

Mewakili Zakat :

  1. Cara berzakat yang afdal ialah pemilik harta mengagihkannya kepada golongan yang berhak kecuali hukum telah dihuraikan tentang penyerahan harta zakat kepada pemerintah.
  2. Pemilik harta harus mengwakilkan sesapa yang boleh memikul tanggungjawab bagi pihak dirinya, termasuk orang kafir dan kanak-kanak yang mumayyiz dengan syarat jika berwakil kepada orang kafir atau kanak-kanak, dia hendaklah menentukan penerima zakatnya.

 

Berniat Zakat:

  1. Wajib berniat mengeluarkan zakat untuk.membezakan kepada kaffarrah dan sedekah yang lain.
  2. Pemilik harta yang berniat ketika menyerahkan zakatnya kepada pemerintah niatnya memandai kerana pemerintah adalah wakil kepada golongan yang berhak.

Komen dan Soalan