Utama Bilik (21) Aqidah Salaf Soal Jawab : Aqidah Salaf

Soal Jawab : Aqidah Salaf

5895
0
Iklan

Sesi Soal & Jawab

 

Q1. Garis pemisah ulama bermanhaj salaf dan manhaj khalaf. Ibnul Jawzi adakah semua penulisan beliau bermanhaj khalaf. Ibn Qayyim adakah semua buku karangan beliau bermanhaj salaf.

J1. garis pemisah manhaj salaf vs khalaf. ada dua isu: zamani atau era. salaf ialah 300 tahun pertama. khalaf, selepas era 300 tahun. kedua, isu manhaj: manhaji atau metod dalam memahami agama, metod salafiyah, ia berterusan hingga kini atau cara khalafiyah. status kitab2 karya Ibn Jauzi, manhaj salaf dalam hadith, cuma akidahnya dia dalam aliran takwil sama dgn Ibn Hajar asqolani, ilmu hadith dan sunnahnya, dia di atas salaf (lihat kitab, Ibnul Jauzi baina At-Takwiil wa At-Tafwiidh” yang ditulis oleh Ahmad ‘Athiyah Az-Zahrooni, Ibn Qayyim adalah salaf dalam akidah dan kitab2nya kecuali kitab ar-Ruh, ia menggunakan metod khalaf.

 

Q2. Mengapa banyak buku-buku Ibnu Qayyim dirampas dan dikumpulkan untuk dilupuskan oleh pihak penguasa masa tu (zamannya)

J2. pembakaran buku Ibn qayyim dan OIbn Taymiyah, mmg sahih, ia dilakukan oleh Emir Abdul Qadir bin Muhyidin Al-Husaini Al-Jazairi, w. 1300 H, seorang yg berpengaruh di Syria, ia dari aliran sufi al-hulul atau wehdatul wujud lihat, Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam “Muqaddimah Al-Kalimatuth Thayyib”:

 

Q3. Jelaskan apa pandangan khalaf dan salaf…dan kenapa perlu ambil pandangan salaf.

J3. pandangan khalaf dan salaf. pandangan salaf dalam akidah:Mereka membiarkan nas-nas sifat sebagimana datangnya tanpa mentahrif, menta’thil serta tanpa mantakyif dan mentamtsil. Mereka mengikuti firman Alloh Ta’ala : “Tiada sesuatu apapun yang serupa dengan Alloh Ta’ala dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Asy Syuraa : 11). pandangan khalaf dalam akidah: mereka menggunakan kaedah takwil dalam memahami nusus, ianya masih dalam lingkungan yg dibenarkan kerana mereka masih menundukkan akal di bawah wahyu (Dr Qardhawi, akidah salaf dan khalaf) kenapa perlu ambil pandangan salaf, kerana mereka adalah sebaik2 generasi dan metod mereka adalah sebaik2 metod

 

Q4. Terangkan perbezaan di antara tareqat Nabi-nabi dan tareqat2 sufi-sufi. Dr aspek sejarah dan ajaran?

J4. perbedzaan tareqat Nabi vs tareqat sufi. Tareqat nabi adalah sunnah yg ditinggalkann, tareqat hanya muncul di abad ke 5. ia muncul sempena ajaran abdul qadir jilani, ar-rafa’iy, al-junaid dan Imam ghazali. sebab lahir tareqat kerana kemakmuran luar biasa yg dinikmati selepas keluasan empayar Islam, maka umat islam menjadi alpa akan akhirat, maka tareqat muncul utk membawa balik manusia kpd agama dari kemewahan dunia yg melimpah

 

Q5.definisi manhaj,salaf,khalaf..mostly fundamental akidah salaf ni..saya baru nak mula jadi tokoh2 dan buku2 yg di mention saya tak tahu..minta maaf..

J5. definasi manhaj=metod atau jalan atau sistem. salaf=generasi pertama, kedua dan ketiga islam yg dikenali dgn zaman sahabat, tabi’iin dan tabi’ tabi’ien, atau dalam lingkungan 300 hijrah, mereka paling bersih agama akidah dan manhaj khalaf, generasi selepas 300 hijrah, mereka tergugat kerana kemunculan mazhab akidah yg sesat spt khawarij, muktazilah, jahmiah, syiah danqadariah, fundamental akidha salaf ialah akidahnya, yakni tanpa takwil menetapkan sifat Allah sbagaimana yang Dia sendiri tetapkan, khalaf, mereka mentakwil kerana berhadapan dgn ancaman kumpulan sesat dalam akidah.

 

Q6. manhaj imam 4 mazhab yang sebenarnya bermanhaj mcm mana? Boleh bagi rujukan kitab kalau ada..

J6. manhaj empat imam. Istilah Imam Empat merujuk kpd:

1. Imam Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit rh, dari Kufah, Irak (hidup th 80 H – 150 H).
2. Imam Malik bin Anas rh, dari Madinah (hidup th 93 H – 179 H)
3. Imam Syafi’i Muhammad bin Idris rh, lahir di Ghazza, ‘Asqalan, kemudian pindah ke Mekkah. Beliau bersafar ke Madinah, Yaman dan Irak, lalu menetap dan wafat di Mesir (hidup th 150 H – 204 H).
4. Imam Ahmad bin Hanbal rh dari Baghdad, ‘Irak (hidup th 164 H – 241 H).

Akidah mereka: mereka menganut akidah salaf. Akidah empat Imam ini dibuktikan kesalafian mereka oleh Dr Muhammad bin Abdul Rahman alKhumais dan diedarkan percuma kepada semua bakal haji yang tiba di Saudi setiap musim haji dalam bahasa masing-masing. kitab itu ialah ‘I’tiqad Aimmatil Arba’ah (Akidah Empat Imam Madzhab). akidah mereka, tanpa takwil

 

Q7. Kenapa boleh ada manhaj khalaf? Manhaj Khalaf yang meletakkan manhaj mereka termasuk didalam Aswj, dan bukan kah aswj itu manhaj salaf?

J7. kenapa ujudnya manhaj khalaf. Manhaj ASWJ ada dua: manhaj salaf + manhaj khalaf. Tidak boleh mengeluarkan khalaf dari ASWJ kerana berbedza dalam ijtihad. Ujudnya manhaj khalaf kerana kemunculan aliran akidah baru di abad ke 3 hijrah, spt syiah, khawarij, Muktazilah, jahmiyah, Qadariah dan mujassimah. Manhaj ni diasaskan oleh Imam abul Hasan al-Asya’ari dan Imam Maturidi.

 

Q8. (sekadar tambahan kpd soalan #4..boleh dijawab bersekali..jika berkaitan dgn bilik 21) apakah itu tarekat? Dan berapa banyak tarekat ada di nusantara ni? Mana yg betul mana yg menyimpang? Apa definisi tarekat sufi dan tarekat nabi?

J8. apa itu tareqat dan mana tareqat yg sahih di nusantara. Tareqat datang dari kalimah tareq atau jalan. maksudnya suatu jalan utk melaksanakan ajaran agama Islam melalui cara bimbingan dalam kumpulan di bawah panduan mursyid atau syaikh atau wali. Ia mengamalkan beberapa disiplin dan ritual seputar pembacaan hizib, atau wirid yang dikarang oleh syaikh tareqat tsb. Tareqat nusantara yg bergabung dengan NU atau nahdatul ulama menjadi kesatuan tareqat nusantara berjumlah 44 semuanya. Kesemua tareqat 44 ni tidak lagi menepati ajaran islam kerana mereka memiliki sistem akidah, tafsir AQ, uloom hadith dan ritual yg tersendiri

 

Q9. bagaimana pula dengan yang manhaj salaf, tapi ada ciri2 ikhwan muslimin (menentang pemerintah).. ke yg ni termasuk dlm khalaf?

J9. Kedudukan Ikhwan. Ikhwan adalah gerakan islam atau jamaah islamiah yg diasaskan oleh syaikh Hasan al-Banna pada tahun 1928. Maka ia bukan salaf, bahkan khalaf dan gerakan Islam Kontemporer, tak ada kaitan dengan salaf. Ikhwan adalah gerakan siasah dan berusaha mengambil alih kuasa di negara2 OIC.

 

Q10. Kenapa perlu aqidah Salaf.. boleh tak panggil aqidah Islam sahaja ?

J10. kenapa dinamakan akidah salaf. Sebab perpecahan aliran salaf pada abah ke 3, di mana Imam abulhasan asya’ari dan Imam Maturidi memisahkan diri dari aliran salaf atau aliran sunnah dengan mengambil kaedah muktazilah dan falsafah urk membendung penguasaan muktazilah sebagai mazhab resmi abbasiah dan ancaman Jahmiyah + Mujassimah. Maka sejak itu penjenamaan semula menjadi akidah salafi dan akidah ASWJ. akidah salafi adalah ahli hadith, dan akidah ASWJ adalah akidah khalaf

 

Q11. Apa kepentingan belajar aqidah melalui manhaj salaf dan khalaf kepada ummah ?

J11. Kepentingan mengajar melalui akidah salaf dan khalaf. akidah salaf perlu dipelajari kerana itulah cara salaf mengaji tauhid, manakala mengaji cara khalaf adalah metod utk menghadapi kaum ateis, free thinker, liberal dan antihadith atau kaum kafir.

 

Q12. Adakah tauhid 3 dikenali pelopor atau pengarangnya sebagaimana tauhid sifat 20?

J12. asal usul tauhid tiga. Tauhid 3 dikatakan ciptaan syaikhul Islam Ibn Taymiyah adalah omongan dari musuh2 salafiyah, antaranya Aswaja Malaysia. yg sahih ia tercetus dari Imam abu Hanifah”: Al-Imam Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit Al-Kufi rahimahullah (w. 150 H) berkata,

والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء

“Allah ta’ala diseru sedang Dia berada di atas bukan di bawah, karena posisi bawah bukanlah bagian dari sifat rububiyah dan uluhiyah sedikitpun Ruj: Al-Fiqhul Abshath, hal. 51, sebagaimana dalam ‘Aqooidul Aimmah Al-Arba’ah fit Tauhid, Dr. Muhammad bin AbdurRahman Al-Khumais , hal. 5. Juga dalam kitab akidah tohawiah abu jaafar atThahawi, w.321H.

Komen dan Soalan