Utama UiTO Bilik (06) Ulat Buku Tip-Tip Cemerlang dari Al-Quran – Sinopsis

Tip-Tip Cemerlang dari Al-Quran – Sinopsis

513
0
Iklan

Tajuk Buku: Tip-Tip Cemerlang dari Quran

Pengarang : Dr Danial bin Zainal Abidin

Sinopsis

Buku ini mempunyai 36 tips. Untuk cemerlang dalam erti kata sebenar kesemua tip ini perlu difahami dan dihayati iaitu Tip-Tip Asas (1-20), Tip-Tip Sokongan (21-30) dan Tip-Tip Penyempurnaan (31-36)

1. Tip-Tip Asas – asas pokok kepada kecemerlangan, umpama rumah dengan bilik-biliknya:

 • berasa bangga dengan Islam
 • mementingkan iman dan takwa
 • menguasai ilmu serta hikmat
 • meneliti Quran
 • berwawasan
 • merancang
 • ikhlas
 • mengutamakan syariat
 • melaksanakan ibadah
 • mendirikan solat
 • berzikrullah
 • berjihad
 • bertawakal
 • menjaga kualiti
 • menegakkan ihsan
 • memelihara amanah
 • berakhlak
 • bersikap positif
 • menegakkan keadilan

2. Tip Sokongan – mengukuhkan tip-tip asas, dikiaskan dengan sistem air dan pendaiwaian elektrik bagi sesebuah rumah:

 • mengawal emosi
 • memberi maaf
 • konsisten
 • bekerja dalam sebuah pasukan
 • berkomunikasi secara berkesan
 • bermusyawarrah
 • bersatu padu
 • membentuk pelapis
 • berhemat dalam kehidupan

3. Tip Penyempurnaan – mengelokkan dan melengkapkan tip-tip sebelumnya, dikiaskan dengan pelbagai perkakas serta perabot yang terdapat di dalam rumah:

 • menjaga makan minum serta kesihatan
 • mengurus masa depan dengan baik
 • menguasai teknologi
 • memanfaatkan pusingan biologi
 • menjaga imej

Kecemerlangan hakiki adalah kecemerlangan yang tidak memerlukan kecemerlangan yang lain selepas itu.

Setiap tip bermula dengan ayat Quran dan ia menjadi tonggak perbincangan bagi setiap tip. Ayat ini diterjemahkan dan ditafsirkan mengikut rujukan yang muktabar.

Setiap tip diakhiri dengan Ledakan Kecemerlangan. Terdapat cadangan-cadangan praktikal bagaimana mengaplikasikan suatu tip dalam kehidupan yang diharapkan dapat membantu menghidupkan tip-tip kecemerlangan dalam diri dan kehidupan sehingga Allah mengurniakan kecemerlangan ke dalam diri kita.

Penutup buku iaitu Bahagian Epilog diperkenalkan dengan satu golongan manusia yang amat dicintai Allah kerana terdapat pada mereka ciri-ciri kecemerlangan yang unggul. Mereka adalah golongan as-abiquun as-sabiquun. Hamka, di dalam Tafsir al-Azhar menterjemah as-sabiquun as-sabiquun sebagai “orang-orang yang paling dahulu, paling dahulu”.

MENCARI KECEMERLANGAN HAKIKI

“..Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga maka dia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan (ghurur).” [ Ali Imran: 185 ].

“Apa itu Cemerlang?” Dalam bahasa Inggeris, cemerlang bermaksud excellence. Excellence menurut The American Heritage Dictionary of the English Language: 4th Edition, 2000 bermaksud, “The state, quality, or condition of excelling; superiority.”

Di dalam Kamus Dewan (Edisi Baru), cemerlang bermaksud, “bersinar (bercahaya) dengan terang sekali, berkilauan, gilang-gemilang; (berkenaan) kejayaan, keputusan sangat baik.”

Kecemerlangan yang dicapai di dunia ini sama ada dalam bidang akademik, kerjaya, sukan, perindustrian, hiburan dan lain-lain hanyalah kecemerlangan jangka pendek yang sempit berbentuk sementara dan bukan kecemerlangan hakiki malah memperdayakan manusia .

“Maka sesuatu apa yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka [ Asy-Syura: 36 ].

Islam membicarakan kecemerlangan hakiki iaitu dengan berjaya memasuki syurga yang disediakan oleh Allah SWT. Bagaimana pun Islam tidak memandang kecil kecemerlangan di dunia di mana ia hanya bermakna apabila menjadi alat bagi mencapai kemenangan di akhirat.

Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin membahagikan kebahagiaan di akhirat (yang tidak ada di dunia) kepada 4 ciri:

 1. keadaannya kekal abadi
 2. kegembiraan berkekalan
 3. tidak wujud lagi kejahilan
 4. tidak wujud lagi kemiskinan

Syurga milik Tuhan, piawaian bagi memasukinya ditetapkan oleh Tuhan di mana piawaian ini dapat diketahui melalui al-Quran. Hanya dengan mengikut formula al-Quran sahaja dan dibantu oleh sunnah, umat Islam akan cemerlang dan berjaya di dunia dan di akhirat.

Allahu a’lam.

 

Komen dan Soalan