Utama Bilik (01) Fiqh As Sunnah Bunuh Katak (Daif), Makan Katak, Wanita Haid di Masjid

Bunuh Katak (Daif), Makan Katak, Wanita Haid di Masjid

1123
0
Iklan

1. Apakah status hadis di bawah?
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, “Janganlah kamu membunuh katak kerana bunyi menguaknya adalah tasbih”.

Takhrij/tahqiq:

قال: أخبرنا أبو الحسن بن الباقرحي الصيرفي قال أخبرنا أبو الحسين بن المتيم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن الفرج قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع وقال: ” إن نقيقها تسبيح “..
قال الألباني في ” السلسلة الضعيفة والموضوعة ” 10/ 330 (No.4788): ضعيف رواه الطبراني في “الأوسط” (1/ 128/ 2)

Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah SAW melarang membunuh katak, dan beliau bersabda: “Sesungguhnya bunyi katak itu tasbih”.
Daif, At-Tabrani dalam Mu’jam al-Awsath, piawai Al-Albani, silsilah Al-Daifah: 4788.
Ada perawi yang bernama Ahmad bin Al-Faraj bin Sulaiman Al-Hijaaziy.

2. Bolehkah kita memakan katak? Ada video tentera dalam latihan mereka di mana mereka memakan katak. Kalau dilihat keadaan sekarang bukanlah darurat untuk berlatih memakan katak sama seperti khinzir jika darurat boleh dimakan namun tidak perlu latihan untuk memakan khinzir.
Takhrij:

ومن طريق أبي داود نا محمد بن كثير أنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان { أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء ؟ فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها }
رواه عنه سعيد بن المسب وعنه سعيد بن خالد القارظي تفرد به قال الذهبي ضعفه النسائي

Dari Abdurrahman bin Utsman ra bahawa seorang tabib badui bertanya kepada Nabi SAW tentang katak dijadikan ubat maka Nabi Muhammad SAW melarang untuk membunuh katak untuk dijadikan ubat.” Dalam sanadnya, perawi yang diperkatakan ialah Sa’id bin Khalid al-Qaaridzi. Didaifkan oleh Az-Zahabi dan anNasai.
Yang berkata sahih ialah Al-Arnaouth, Al-Albani, Lajnah Fatawa Saudi Arabia.
Ada dua isu:
Satu:
Hadisnya tidak sahih di sisi mutaqaddimin.
Kedua:
Isu perubatan, sebab ada tabib Badui yang ingin menjadikan ramuan ubatnya katak manakala di Asia Tenggara, China, katak ini banyak jenis, dan ada spesis yang memang dimakan dan bukan dijadikan ubat. Maka yang dimaksudkan larangan, ialah katak yang berada di rumah orang Arab Madinah, seperti katak puru yang akan dijadikan ubat, maka Nabi melarang katak yang demikian.
Wallahu A’lam.

3. Apakah hukum orang perempuan yang uzur (haid) masuk surau atau masjid?
Khilaf, namun para muhaqqiq seperti Al-Albani, Syaikh Uthaimin. Menurut Al-Albani,

نعم يجوز لهن ذلك ، لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم ، ولو كانت في المساجد ، لأن دخول المرأة المسجد ، في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه

Ya, mereka boleh belajar ilmu di sana (dalam masjid). Kerana haid tidak menghalangi wanita untuk menghadiri majlis ilmu, meskipun di masjid. Kerana masuknya wanita ke dalam masjid di satu waktu, tidak ada dalil yang melarangnya. (Silsilah Huda wa an-Nur)
Ini juga pendapat Imam Bukhari (Syed Sabiq, Fiqh as-Sunnah)

Komen dan Soalan