Utama Bilik (09) Ulum Al-Quran 06.11 Faedah dari Pengetahuan Sebab Nuzul dalam Pendidikan & Pengajaran

06.11 Faedah dari Pengetahuan Sebab Nuzul dalam Pendidikan & Pengajaran

256
0
Iklan

Panel: BroSyarief
#241218 Bilik (09) Ulum al-Quran – Bab Sebab-sebab Penurunan al-Quran (أَسْبَابُ النُّزُول)

06.11 Faedah dari Pengetahuan Sebab Nuzul dalam Pendidikan & Pengajaran – الِاسْتِفَادَةُ مِنْ مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ النُّزُولِ فِي مَجَالِ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

Ramai pendidik yang sering menghadapi kesukaran dalam pemilihan kaedah pengajaran yang terbaik untuk menarik perhatian para pelajar agar fokus dan memberikan sepenuh perhatian terhadap pelajaran.

Khususnya, untuk pembelajaran di peringkat awal, proses pengajaran perlu kepada kreativiti untuk membantu para pengajar mencetuskan keinginan pelajar-pelajar untuk belajar, menggunakan kaedah yang pelbagai dan bersesuaian.

Peringkat ini juga merupakan tahap yang penting bagi para pelajar mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh bagi setiap topik, sebelum berpindah ke peringkat seterusnya di mana perbincangan akan masuk kepada butiran mendalam yang lebih banyak cabang dan pecahannya.

Pendedahan mengenai Sebab Nuzul ini merupakan antara kaedah yang terbaik untuk merealisasikan objektif tersebut di dalam pendidikan al-Quran dan pentafsirannya.

Sama ada ia merujuk kepada kes berlakunya peristiwa tertentu atau soalan yang diajukan kepada Nabi – sallalLaahu ‘alaihi wa sallam -, menyebabkan Allah menurunkan al-Quran sama ada ayat-ayat tertentu atau satu surah tertentu sebagai respon kepada apa yang ditimbulkan.

Kita dapati bahawa ia mampu menarik perhatian para pelajar untuk memberikan sepenuh perhatian kepada pelajaran dan menguatkan fokus mereka untuk menerima maklumat-maklumat baru dalam pembelajaran.

Ini kerana peristiwa atau soalan yang diajukan tersebut, menjadikan gambaran keseluruhan bagi apa yang berlaku lebih jelas dalam mencari kesinambungan di antara ayat al-Quran dan rahsia kefahaman di sebalik pentafsirannya.

Demikian juga di dalam pendidikan secara umum, para pendidik digalakkan untuk berusaha memberikan gambaran sebab dan punca bagi sesuatu ilmu dalam bentuk penceritaan yang tersusun dan jelas, dengan menunjukkan persoalan-persoalan yang timbul atau peristiwa yang pernah berlaku. Ini akan membantu para pelajar memahami pelajaran dengan lebih baik dan jelas.

walLaahu a’lam

Ruj: Mabahits fi ‘Ulum al-Quran, karangan Ust Manna’ Khalil al-Qattan, Cet. ke-7, m/s 90-91.
__
#صحح_لي_إن_كنت_مخطئاً
#BroSyariefShares

Komen dan Soalan