Utama Bilik (01) Fiqh As Sunnah Syaitan dibelenggu sepanjang bulan Ramadhan

Syaitan dibelenggu sepanjang bulan Ramadhan

202
0
cof_vivid
Iklan

📚✍

🔴 Bolehkah menguap tanpa menutup mulut kerana sepanjang bulan Ramadhan syaitan sudah diikat?


Rujuk syarah dari Ibnu Hajar al-Asqalani rhm berkaitan “syaitan dibelenggu”.

Syarah tersebut mengandungi dua maksud:

1. Kinayah

Kinayah atau metafora atau kiasan bermaksud banyaknya malaikat yang turun sehinggakan syaitan sukar menggoda manusia atau banyaknya pahala dan ramai manusia taat menyebabkan sempitnya peluang syaitan bekerja.

2. Hakikat

Di percayai syaitan benar-benar di belenggu.

Maka, hadith syaitan dipenjarakan membawa dua maksud sekaligus, maksud tekstual dan maksud metafora.

Orang yang mempunyai kecerdasan intelektual (intelligence quotient) yang tinggi kefahaman dan keilmuan memahami hadith ini sebagai kiasan.
Bagi orang yang kecerdasan intelektual (intelligence quotient) yang rendah akan memahami hadith ini bahawa syaitan dibelenggu.

Kefahaman kedua jenis kecerdasan intelektual ini boleh di terima.

🔴 Bolehkah diterima sekiranya ada tanggapan bahawa syaitan yang dibelenggu itu dari jenis syaitan yang berpangkat rendah tetapi ketua syaitan tidak dibelenggu?


Boleh pilih salah satu dari pendapat berikut:

Maksud syaitan yang dibelenggu di bulan Ramadhan:

1. Majazi (kiasan).
Syaitan tidak mampu menggoda kerana terdapat banyak keberkatan di bulan Ramadhan.

2. Hakiki (sebenar).
Bahawa kesemua syaitan dibelenggu.

3. Majazi dan hakiki.
Cuma sebahagian sahaja syaitan yang dibelenggu, sementara sebahagian lagi masih bebas.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذين يصفدون من الشياطين مردتهم، فعلى هذا فقد تقع المعصية بوسوسة من لم يصفد من الشياطين

Sebahagian ulama berpendapat bahawa syaitan yang dibelenggu hanyalah syaitan berpangkat tinggi. Berdasarkan pendapat ini, adanya maksiat, disebabkan bisikan syaitan yang tidak dibelenggu.
(Fatwa Syabakah Islamiyah, no. 40990).

Tidak ada ulama’ yang menyatakan hanya syaitan berpangkat rendah sahaja dibelenggu dan syaitan berpangkat tinggi masih tidak dibelenggu.

🔴 Bolehkah difahami yang kemaksiatan yang berlaku di bulan Ramadhan berpunca dari nafsu?


Itu pendapat hakiki.
Rujuk pendapat kedua di atas. Bermaksud nafsu masih bebas dan kesemua syaitan telah dibelenggu.

Boleh pilih tiga pendapat di atas, yang bersesuaian dengan tahap kecerdasan intektual(intelligence quotient) seseorang.

Ulasan:
Kelompok yang memahami hadith secara literal memahami bahawa syaitan kesemuanya dibelenggu atau sebahagian orang yang memahami hadith secara literal bahawa syaitan berpangkat tinggi sahaja yang dibelenggu.

Kelompok yang memilih atau memahami hadith secara maqasyid atau majaz atau kiasan, syaitan tidak berkemampuan menjalankan tugasan kerana hebatnya bulan Ramadhan.

Nota:
Kecerdasan Intelektual (intelligence quotient) adalah ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio seseorang. Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan otak untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi fakta.

Allahu a’lam.

Komen dan Soalan