Utama UiTO Bicara THTL Kawaid Bid’ah 15/16

Kawaid Bid’ah 15/16

263
0
Iklan

 

Maslahah Mursalah bukanlah Bid’ah

(القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء)

 

Kosa kata:

  • Maslahah Mursalah,
    Maslahah bermaksud yang memberi kebaikan dan menolak keburukan kepada manusia.

 

  • Mursalah lepas bebas
    Maslahah Mursalah bermaksud setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan syarak secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

 

Contoh maslahah mursalah:

1.Pemilihan Abu Bakar ra sebagai khalifah, khalifah amat penting tetapi metod memilih khalifah tidak ada nas.

2.Tindakan Uthman membukukan al-Quran menjadi satu musyhaf standard, sedangkan ia tidak ada suruhan dari Nabi saw.

 

Perbezaan Maslahah Mursalah vs Bid’ah Dhalalah:

 

1.Maslahah Mursalah (MM) terdapat dalil umum dan maslahah bersama untuk menyokongnya, manakala Bid’ah tidak disokong oleh nas.

 

2.Syarak datang untuk mengukuhkan maslahah kepada manusia dan menolak mudharat, manakala bid’ah tidak membawa maslahah bahkan menambah mudharat.

 

3.Maslahah Mursalah (MM) tidak terdapat tuntutan melakukannya pada zaman salaf ATAU tuntutan melakukanya ada tetapi terdapat halangan melakukannya; manakala bid’ah tidak ada halangan dilakukan pada zaman salaf tetapi salaf tidak melakukannya.

قال الشنقيطي في المصالح المرسلة “21”: فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية
ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة عدم معارضتها لمصلحة أرجح منها، أو مفسدة أرجح منها، أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال

Berkata al-Syinqiti (alMasalih, ms 21), para sahabat banyak menggunapakai masolih mursalah selagi tiada dalil yang menghapuskannya dan bertentangan dengan mudharat yang kuat atau sama dengannya. Tapi penggunaan masolih perlu dilakukan dengan ketelitian agar tidak bertembung dengan maslahat yang lebih besar atau bertembung dengan mudharat yang lebih kuat.

Contoh masolih ialah membina penjara, mencetak matawang kertas, menyusun sistem pentadbiran kerajaan menjadi kementerian. Walaupun ia tidak ada pada zaman salaf, tetapi ia menjadi masolih di zaman kini dan ia bukan bid’ah.

 

Rumusan:

Ramai orang keliru antara masolih dengan bid’ah, mereka menyatakan menaiki kereta itu bid’ah, naik haji dengan kapalterbang bid’ah, memasang aircond juga bid’ah.

Yang sebenarnya ia dalam urusan kemaslahatan hidup manusia dan dinamakan masolih mursalah.

 

Komen dan Soalan