Utama UiTO Bicara THTL Kepelbagaian Jenis Tafsir Dalam Dunia Islam

Kepelbagaian Jenis Tafsir Dalam Dunia Islam

518
0
Iklan

UiTO Bicara THTL:

📚 ✍
🔴 Apa pendapat syeikh dan semua tentang Tafsir Fi Zhilalil Quran karya Syed Qutb?

♻️ Tafsir Zilal adalah tafsir maudhu’iy dan tafsir ijtima’iy (tafsir tema-tema AQ dan tafsir kemasyarakatan) dan bukanlah Tafsir Bil Makthur atau Tafsir Salaf. Tafsir maudhu’iy dan tafsir Ijtma’i ni adalah boleh dan jika ada kesalahan,hendaklah diperbetulkan.

Maka ia adalah satu cabang ilmu tafsir, ini kerana Al-Quran dapat ditafsir dengan banyak approach, antaranya tafsir tatabahasa oleh al-Zamakhsyari, tafsir sufistik seperti Turtusi, tafsir ahkam (hukm fiqh) seperti tafsir Ibn al-Arabi, tafsir falsafah seperti Mafatih al-Ghaib ar-Razi, dan sebagainya..

Oleh kerna tafsir az-Zilal bukan tafsir bil Makthur, tidak bermana ia sesat. Ia masih dalam daerah mentafsir Al-Quran yang dibolehkan. Tambahan Syed Qutb adalah graduan arabic literature.
Maka tuduhan Syed Qutb sesat dan tafsirnya juga sesat adalah tidak benar. Tafsir ini memperkayakan lagi khazanah tafsir dari ribuan tafsir yang sedia ada.
Yang keras menolak tafsir fi dzilal ialah salafi seperti URD dan gurunya Dr rabi’. Namun, Syed Qutb, wafat 1966, akta ISA Egypt. Dr Salah Abd Fatah al-Khalidi, Jordania, antara orang yang banyak mengkaji tafsir fi dzilal dan dia mengarang sebuah kitab untuk membela fi dzilal dari kritikan salafiyah, jodol Madkhal Ilaa dzilal al-Qur’an (مدخل إلى ظلال القرآن، 304 ص، دار عمار للنشر والتوزيع)
Beliau datang ke Egypt tahun 1965 menuntut di Azhar.

Komen dan Soalan