Utama Bilik Seminar Mingguan S8: Siapakah Yang Perlu Tarbiyah Golongan Islam Warisan

S8: Siapakah Yang Perlu Tarbiyah Golongan Islam Warisan

233
0
Iklan

Panel: THTL Al-Jazani

WACANA UITO: Islam Anutan VS Islam Warisan

 

Soalan 8:

Individu atau kumpulan manakah yang patut bertanggungjawab untuk memperbetulkan “Islam Warisan”? Dan individu atau kumpulan sasar manakah yang patut diperbetulkan terlebih dahulu agar tiada lagi “Islam Warisan”?

Islam Warisan adalah mainstream. Secara warisan Islam diwarisi secara trinitas:

Akidah Asyairah Sifat 20, feqahnya syafi’iyah dan tasawwufnya adalah al-Ghazali.

Pintu ijtihad ditutup, tidak boleh orang awam mencari dalil, pindah mazhab dan diwajibkan taqlid. Doktrin ini dipaksakan ke atas orang awam dan mereka tiada pilihan kerana cengkaman institusi warisan keatas mereka melalui istana dan majlis agama dan adat istiadat melayu.

Imam Muhammad Abdul Wahab pada abad ke12 hijrah menghadapi dilemma yang berat untuk merubah islam warisan di Arab Saudi sekarang/hejaz. Akhirnya dakwah salaf dia gagal, dia diusir dari kampungnya hingga dia bergabung dengan kuasa politik Hijaz.

Siapa yang bertanggungjawab? semua yang terkesan dengan dakwah salafiyah bertanggungjawab memurnikan agama, dalilnya:

“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa Diantara kamu yang murtad dari agamanya (dari Islam), maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lembut terhadap orang-orang mu’min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela …”. (Al-Maaidah : 54).

Hadith:

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang karena perintah Allah. Mereka dimenangkan Allah atas musuh mereka. Tidak memberi mudharat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datang hari kiamat dan mereka di atas yang demikian itu.” (HR Muslim)

Komen dan Soalan