Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 02.06.01#280415 : KATEGORI-KATEGORI HADITS AL-MARDUD

02.06.01#280415 : KATEGORI-KATEGORI HADITS AL-MARDUD

888
0
Iklan

Nota 02.06.01 Pembahagian Hadits al-Mardud (المردود)

KATEGORI-KATEGORI HADITS AL-MARDUD

Susunan: BroSyarief

Setelah perbincangan berkaitan kategori hadits yang Maqbul (Diterima) iaitu Sahih dan Hasan bersama pembahagian dan persyaratannya, kita sekarang pergi kepada kategori yang berlawanan dengannya, iaitu kategori hadits yang Mardud, yang bermaksud ‘Ditolak’ (aka Rejected).

Ulama hadits membuat pembahagian kategori hadits Mardud kepada pecahan yang sangat banyak, sehingga ada yang mencecah ratusan kategori. Tetapi, setelah dikaji dan dipermudahkan, ianya tak lebih dari 50 kategori. Imam Ibn Hibban meletakkan 49 pembahagian, manakala al-Hafiz al-‘Iraqi meletakkan 42 pembahagian.

Di bawah ini disenaraikan ringkasan pembahagian di bawah kategori hadits Mardud yang boleh dibahagikan kepada dua kategori utama berdasarkan sebab utama tertolaknya hadits, iaitu:

A. Gugur Periwayat dari Sanad (سقط من الإسناد)
B. Kritikan pada Periwayat (طعن في الراوي)

—–

A. ‘Gugur Periwayat dari Sanad’ terbahagi kepada 2 kategori:

01. Gugur secara Jelas (سقط ظاهر)
02. Gugur secara Tersembunyi (سقط خفي)

—–

01. Gugur secara Jelas, di bawahnya ada 4 jenis:

i. Al-Mu’allaq (المعلق)
ii. Al-Mursal (المرسل)
iii. Al-Mu’dhol (المعضل)
iv. Al-Munqati’ (المنقطع)

02. Gugur secara Tersembunyi pula ada 2 bentuk:

i. Al-Mudallas (المدلس)
ii. Al-Mursal Al-Khafiy (المرسل الخفي)

—–

 

B. ‘Kritikan pada Periwayat’ pula terbahagi kepada 2 kategori:

01. Perspektif Kredibiliti Personaliti Periwayat (العدالة)
02. Perspektif Kredibiliti Intelek Periwayat (الضبط)

—–

01. Berkaitan Kritikan pada al-‘Adalah, jatuh kepada 5 pembahagian:

i. Al-Kazb (الكذب) : Al-Mawdhu’ (الموضوع)
ii. Tuhmah bi Al-Kazb (تهمة بالكذب) : Al-Matruk (المتروك)
iii. Al-Fisq (الفسق) : Al-Munkar (المنكر)
iv. Al-Bid’ah (البدعة) : Al-Dha’if Jiddan (الضعيف جدا)
v. Al-Jahalah (الجهالة) : Al-Dha’if (الضعيف)

02. Adapun di bawah kategori Kritikan pada Dhobt, terdapat 5 jenis:

i. Katsratu Al-Ghalath (كثرة الغلط) : Al-Munkar atau Al-Dha’if (المنكر او الضعيف)
ii. Katsratu Al-Ghoflah (كثرة الغفلة) : Al-Munkar atau Al-Dha’if (المنكر او الضعيف)
iii. Su’ Al-Hifz (سوء الحفظ) : Al-Dha’if (الضعيف)
iv. Al-Wahm (الوهم) : Al-Ma’lul (المعلول)
v. Mukholafatu Al-Tsiqaat (مخالفة الثقات) : Al-Syaz dan Al-Munkar (الشاذ والمنكر)

—–

v. Dan di bawah kategori Mukholafatu Al-Tsiqaat pula ada 5 kategori:

– Al-Idraj (الإدراج) : Al-Mudraj (المدرج)
– Al-Qalb (القلب) : Al-Maqlub (المقلوب)
– Al-Ziyadah (الزيادة) : Al-Mazid fi Muttasil Al-Isnad (المزيد في متصل الإسناد)
– Al-Idhtirab (الإضطراب) : Al-Mudhtarib (المضطرب)
– Al-Tashhif (التصحيف) : Al-Mushohhaf (المصحف)
– Al-Tahrif (التحريف) : Al-Muharrof (المحرف)

Demikian butiran pembahagian secara umum mengikut pelbagai kategori dan perspektif. Nota-nota seterusnya akan mengupas setiap istilah-istilah ini dengan butiran secara umum.

WalLaahu a’lam

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Abullayts KhairAbaadi.

#BroSyariefShares

Komen dan Soalan