Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 02.05.02#210415: SAHIH LIZAATIHI (صحيح لذاته)

02.05.02#210415: SAHIH LIZAATIHI (صحيح لذاته)

291
0
Iklan

Nota 02.05.02 Pembahagian Hadits al-Maqbul (المقبول) Bhg. 01

Susunan: BroSyarief

SAHIH LIZAATIHI (صحيح لذاته)

 

Secara bahasa, perkataan as-Sahih (الصحيح) menyerupai perkataan as-Sihhatu (الصحة) yang bermaksud selamat dari penyakit.

 

Adapun secara teknikal, ia merujuk kepada:

ما اتصل سنده بنقل العدل، تام الضبط، عن مثله من اول السند إلى آخره، من غير شذوذ، ولا علة قادحة

Bermaksud: “Apa-apa (hadits) yang bersambung sanadnya (al-Ittishal), dengan nukilan berkredibiliti dari sudut personaliti (al-‘Adalah), sempurna kredibiliti intelek (ad-Dhobt), (dan) diambil dari yang sama sepertinya dari permulaan sanad sehingga ke hujungnya, tanpa ada keraguan (al-Syuzuz) dan tanpa kecacatan yang buruk (Illah al-Qadihah)”

Dan ia disebut Lizaatihi, kerana sifat-sifat di atas dinilai dari faktor dalaman, merujuk kepada Sanad dan Matan hadits itu sendiri, tanpa dipengaruhi oleh faktor luaran. Ini membezakan antara Sahih Lizaatihi dengan kategori seterusnya iaitu Sahih Lighayrihi.

 

Nota seterus akan membincangkan setiap syarat bagi penetapan hukum Sahih secara umum.

WalLaahu a’lam

 

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Abullayts KhairAbaadi.

#BroSyariefShares

Komen dan Soalan