Utama Bilik (105) Qawaid Fiqh Pengajian 8 : Qawai’d Fiqh

Pengajian 8 : Qawai’d Fiqh

4383
0
Iklan

Kaedah keempat

الضرر يزال

Kemudharatan dihilangkan.

 

وأصلها قول النبى لا ضرر # ولا ضرار حسبما قد استقر

قالوا وينبنى عليها ما لا # يحصر أبوابا فع المقالا

Asalnya adalah sabda nabi صلى الله عليه وسلم tiada kemudharatan. Dan tiada memudharatkan mengikut yang sudah ditetapkan. Mereka berkata: diasaskan atasnya sesuatu yang tidak. Terbatas bab-babnya, maka ingatlah kata-kata
itu.

Asas kepada kaedah ini ialah hadis riwayat Malik, Hakim, Baihaqi dan lain-lain.

 

لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام

Tiada kemudharatan dan memudharatkan dalam Islam.

 

Maksudnya Islam memerintahkan supaya mengelakkan diri daripada mudharat dan memudharatkan org lain.Di bawah kaedah ini terletak pelbagai masalah agama merangkumi masalah ibadat, mu’amalah, jenayah dan sebagainya.

 

ثم بها قواعد تعتلق # كما حكى المؤلف المحقق

منها الضرورات تبيح المحتظر # بشرطها الذى له الاصل اعتبر

Kemudian berkait dengannya kaedah-kaedah. Sebagaimana yang dihikayatkan oleh pengarang yang mentahkikkan. Antaranya mudharat mengharuskan suatu yang terlarang. Dengan syarat yang telah diambilkira asalnya.

 

Kaedah utama di bawahnya terdapat kaedah-kaedah yang lain. Antaranya:

 

الضرورات تبيح المحظورات

Dharurat mengharuskan perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan.

 

Kaedah tersebut berkait juga dengan syarat-syarat yang mengharuskan perkara yang dilarang itu. Dan ia terdapat didalam kaedah-kaedah selepas ini. Antara contoh, orang yang hampir mati, tiada makanan atau minuman kecuali yang haram. Kalau tidak makan berat sangka akan mati. Maka dalam keadaan itu makanan yang haram diharuskan.

 

وما ابيح للضرورة قدر # بقدرها حتما كاكل المضطرر

لكنه خرج عن ذا صور # منها العرايا واللعان يذكر

Sesuatu yang diharuskan kerana dharurat dianggarkan (keharusan itu). Dengan kadarnya (dharurat) secara pasti seperti makan bagi orang yang terpaksa. Tetapi dikecualikan dari syarat ini beberapa masalah. Antaranya yang disebutkan ialah ‘araya dan li’aan.

 

Sya’ir ini isyarat kepada kaedah cabangan kepada kaedah ke-4 iaitu:

 

ما ابيح للضرورة قدر بقدرها يعنى بقدر الضرورة

Suatu yang diharuskan kerana dharurat ditentukan / diharuskan mengikut qadar yang dharurat sahaja.

 

Contohnya jika seorang dalam keadaan dharurat hampir mati jika tidak minum, lalu yang ada hanyalah arak sahaja, memadai untuknya meneruskan hidup dengan 2 teguk arak sahaja, maka dibenarkan untuknya kadar itu sahaja. Tidak boleh dia minum sampai sebotol. Kecuali dia memang memerlukan kepada hilang dahaga seperti akan merentasi perjalanan yang masih jauh dan perlu minum banyak pada ketika itu.

Yang dikecualikan dari kaedah di atas antaranya jual beli ‘araya. Jual beli itu ialah jual beli ruthob iaitu kurma yang masih segar dan basah atas pokok dengan kurma kering. Jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang dilarang kerana terdapat unsur riba.

Nabi صلى الله عليه وسلم melarang dari pertukaran tamar dengan tamar. Tetapi baginda memberikan kelonggaran pada ‘araya kerana keperluan kepada orang yang memerlukannya. Orang miskin yang tidak mempunyai wang umpamanya, mempunyai tamar kering tetapi memerlukan tamar basah iaitu ruthob. Maka baginda memberikan rukhsah jual beli @ pertukaran tersebut dengan beberapa syarat.

  1. Pembeli memerlukan kurma basah,samaada utk makan atau beri kepada org lain.
  2. Pembeli tidak mempunyai duit tapi cuma ada kurma kering.
  3. Dibolehkan setakat 5 wasaq atau kurang.
  4. Kiraan timbangan adalah ikut timbangan kurma kering.

 

Berkaitan dengan kaedah di atas,jika perkara dharurat yang lain dibenarkan setakat menghilangkan dharurat, tetapi yang ini dibolehkan walaupun lebih dari keperluan. Antara lain yang dikecualikan dari kaedah ini ialah dalam masalah li’aan. Iaitu suami menuduh isterinya berlaku curang dengan orang lain. Asal hukum, menuduh orang melakukan zina tidak boleh tanpa dibawa 4 saksi.Tapi dalam masalah ini diharuskan atas dasar suami terdesak untuk menafikan anak darinya. Dan keharusan itu dengan sumpah dirinya sendiri dengan 4 kali sumpah. Tapi ramai ulama tidak bersetuju dengan 2 contoh yang dikemukakan dalam pengecualian daripada kaedah ini kerana tidak didapati mudharat didalam kedua-duanya.

 

فائدة ثم المراتب هنا # تعد خمسة كما قد زكنا

ضرورة وحاجة ومنفعة # وزينة ثم فضول تبعه

Satu faedah / point kemudian peringkat-peringkat di sini (kaedah ini). Dibilang lima sebagaimana yang sudah diketahui. Dharurat, hajat dan manfaat. Perhiasan kemudian lebihan menyusulinya.

 

Dalam kaedah ini dibincangkan tentang tahap sesuatu masalah itu sama ia dalam keadaan dharurat atau keperluan dan mengganggu atau tidak dan sebagainya. 5 tahap keperluan manusia,yang boleh dikaitkan dengan kaedah ini hanya 1 sahaja.

  1. Dharurat. AzZarkasyi berkata iaitu sampai satu tahap jika seseorang tidak mengambil sesuatu yang haram dia akan binasa, mati atau hampir dengan keduaduanya atau binasa mana-mana anggota. Orang yang terpaksa makan atau pakai yang haram di mana jika dia tidak melakukan sedemikian dia akan mati.Kalau sampai tahap ini, maka dia boleh ambil yang haram kerana dharurat.
  2. Hajat. Iaitu seseorang berada di satu tahap dia berhajat kepada sesuatu, tapi tidak sampai peringkat kalau tak mengambilnya dia akan mati. Seperti makan suatu yang haram, jika tidak makan pun tidak mengapa. Tahap ini tidak mengharuskan suatu yang haram.
  3. Manfaat. Iaitu seseorang memperolehi sesuatu disebabkan condong keinginannya kepada perkara tersebut. Yang ini juga tidak menghalalkan yang haram. Dia inginkan sesuatu itu kerana baginya ada manfaat.
  4. Perhiasan. Iaitu maksud seseorang mendapatkan suatu dengan maksud bermewah-mewah, seperti makan buah-buahan, pakaian yang ditenun dari sutera dan kapas. Ini juga tidak menghalalkan yang haram.

 

Pembahagian di atas bagi sesetengah ulama adalah tidak perlu bagi kaedah ini. *Saya hanya kemukakan kerana sya’ir dari kitab ini merangkumi juga pembahagian tersebut.

 

وكل ما جاز لعذر بطلا # عند زواله كما تاصلا

Setiap yang harus kerana uzur menjadi batal. Ketika hilangnya keuzuran itu sebagaimana mengikut asal @ kaedah.

 

Dalam sya’ir tersebut terdapat kaedah cabangan iaitu

 

كل ما جاز لعذر او الضرورة بطل الجواز او الرخصة عند زوال العذر أو الضرورة

Setiap perkara yang menjadi harus kerana sesuatu keuzuran atau suatu  mudharat, batal rukhsah atau keharusan itu bila hilangnya keuzuran atau dharurat tersebut.

 

Contoh; Orang yang dalam keadaan mudharat nak mati kerana tiada makanan, dibenarkan makan @ minum yang haram. Bila sudah hilang rasa perit nak mati tu maka keharusan tadi hilang. Atau bila sudah ada makanan @ minuman yang halal maka keharusan makan yang haram itu terangkat. Begitu juga orang yang sakit anggota tidak boleh kena air, maka dibenarkan tayammum. Bila sudah hilang sakit itu maka keharusan tayammum tiada lagi.

 

وعد من تلك القواعد الضرر # على الدوام لا يزال بالضرر

لكنه استثنى مهما يكن # فردهما اعظم ضرا فافطن

فانه يرتكب الذى يخف # كذا فى المفسدتين قد وصف

Dan dikira termasuk dalam kaedah ini ialah kemudharatan. Berterusan tidak hilang dengan sebab kemudharatan (yang berlaku pada org lain). Tetapi dikecualikan bilamana. Salah satu darinya lebih besar mudharat. Fahamilah Kerana boleh dilakukan yang lebih ringan daripada kedua-duanya. Begitulah pada dua perkara yang merosakkan yang telah disifatkan.

 

Sya’ir di atas merujuk kpd kaedah cabang iaitu;

 

الضرر لا يزال بالضرر

Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.

 

  1. Menghilangkan mudharat pada seseorang dengan mengenakan mudharat yang lain.
  2. Menghilangkan mudharat pada seseorang dengan memudharatkan orang lain.

 

Kedua-duanya tidak dibenarkan kerana jika dihilangkan mudharat dengan mudharat maka tiada sebarang makna mudharat dihilangkan dan tidak menepati maksudnya. Merangkumi pelbagai masalah:

Contoh; Seseorang yang tersepit dengan bebanan hutang, tidak mampu membayar hutang kereta, lalu untuk menghilangkan kemudharatan kereta ditarik, dia mengambil hutang yang lain yang mana kemudharatannya adalah sama sahaja.

Seseorang yang sakit,mengalami satu penyakit yang memudharatkan lalu dihilangkan mudharat penyakit tersebut dengan sejenis ubat tapi ia memberikan kesan sampingan mudharat yang lain yang tidak kurang mudharatnya dari yang pertama.

Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda

 

لا تعذبوا صبيانكم بالغمز

Jangan kamu mengazab anak-anak kamu dengan picit iaitu picit tonsil di leher lalu keluar darah melalui hidung. Tujuannya untuk menghilangkan sakit tonsil tapi jadi sakit lain.

 

Contoh; Seseorang dahaga nak mati, yang ada hanya segelas arak, ketika tu harus dia minum arak. Tiba-tiba datang seseorang lagi keadaan sama, maka kemudharatan orang kedua tak boleh dihilangkan dengan memudharatkan orang pertama iaitu beri minum kepada orang kedua. Dalam makna lain tidak boleh dihilangkan mudharat pada seseorang dengan berlaku mudharat kepada yang lain.

Contoh; Seseorang hampir jatuh dari bangunan, untuk mengelak dia mati, maka seorang yang lain menahan tubuhnya yang boleh menyebabkan yang ke-2 pula mati. Kaedah ni boleh dipakai terutamanya dalam masalah perubatan. Untuk menyelamatkan anak dalam kandungan tapi memudharatkan ibu atau sebaliknya. Sepertimana kes yang berlaku akhir-akhir ini, kononnya untuk mengelakkan kesakitan semasa bersalin, menyuntik ubat tahan sakit tetapi kesannya sakit lebih teruk.

Dikecualikan dari kaedah tadi apabila salah satu mudharat lebih besar dari yang satu lagi.

 

Kaedah cabang seterusnya.

 

ارتكاب أخف الضررين

Mengambil / melakukan mudharat yang lebih ringan.

 

Contoh; Seseorang berhutang kereta tidak boleh bayar dan kereta akan kena tarik. Mudharat yang dia hadapi menanggung hutang dan kereta akan ditarik, lalu ia mengambil hutang satu lagi untuk melunaskan hutang kereta tersebut. Maka di sini dia mengambil mudharat yang lebih ringan iaitu semata-mata menanggung hutang dengan menolak hutang dan ditarik kereta. Jadi tidak salah menanggung mudharat untuk menolak mudharat yang lebih besar.

Ia boleh merangkumi pelbagai masalah. Umpamanya memudharatkan seorang ibu dengan membelah perutnya untuk keluarkan anak dalam keadaan hidup.

 

كذاك فى المفسدتين قد وصف

Begitu juga dengan 2 mafsadah / yang merosakkan.

 

Elakkan dari yang lebih besar kerosakannya. Antara contoh yang dikemukakan ulama ialah kisah a’rabi yang kencing didalam masjid. Sahabat mengherdik dan cuba menghalang tapi nabi صلى الله عليه وسلم menghalang dan membiarkan a’rabi itu kencing. Nabi صلى الله عليه وسلم menghalang dari mafsadah yang lebih besar kerana kalau disergah lalu dia lari atau bergerak dari tempat itu mungkin akan berterabur air kencing merata-rata. Jadi biarkan air kencing di satu tempat lebih baik dari meratarata.

Mungkin juga akan jadi mudharat yang lebih besar jika disergah kerana mungkin akan jadi dia tertahan kencing dan jadi penyakit lebih berat.

 

ورجحوا درء المفاسد على # جلب مصالح كما تاصلا

فحيثما مصلحة ومفسدة # تعارضا قدم دفع المفسدة

Mereka (ulama) mentarjihkan menolak kerosakankerosakan daripada. Mengambil kemaslahatan sebagaimana yang telah dijadikan sebagai asal. Maka bila maslahah dan mafsadah. Bertembung didahulukan menolak mafsadah.

 

Sya’ir ini isyarat kpd satu lg kaedah cabang iaitu

 

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadah / kerosakan diutamakan dari menarik kemaslahatan / kebaikan.

 

Sebahagian ulama menjadikan antara sokongan kepada kaedah ini ialah Sabda nabi صلى الله عليه وسلم

 

اذا امرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه

Bila aku menyuruh kamu sesuatu maka lakukan mengikut yang kamu mampu dan bila aku larang sesuatu maka jauhilah.

 

Di sini nabi صلى الله عليه وسلم kaitkan buat setakat yang mampu tapi tinggalkan yang dilarang secara sepenuhnya. Jadi, di sini nabi صلى الله عليه وسلم menguatkan larangan berbanding perintah. Walaubagaimanapun jika tiada hadis inipun kaedah ini tetap diguna berdasarkan kaedah utama yang telah dikeluarkan.

Antara contoh kaedah ini yang boleh diambil berdasarkan hadis nabi صلى الله عليه وسلم Solat merupakan satu perintah dan mendirikan solat merupakan satu kebaikan dan perintah. Tetapi jika terdapat mudharat dalam mendirikan solat, maka menolak mudharat lebih utama.

Kerana itu nabi صلى الله عليه وسلم bersabda.

 

اقتلوا الاسودين فى الصلاة

Bunuhlah dua benda hitam iaitu kala dan ular dalam solat.

 

Maknanya ketika solat tiba-tiba datang binatang yang boleh membahayakan, maka kena bunuh binatang itu terlebih dahulu. Di sini menyelesaikan solat adalah suatu kebaikan dan manfaat. Ada binatang tu ada mudharat. Maka tolak mudharat itu mesti didahulukan dari ambil manfaat tersebut.

 

خاتمة والحاجة المشهورة # قد نزلت منزلة الضرورة

لا فرق بين ان تعم أو تخصا # عندهم كما عليه نصا

Penutup dan keperluan yang masyhur. Dianggap sebagai dharurat. Tiada beza antara yang umum atau khusus. Di sisi mereka sebagaimana yang telah dinaskan.

Sya’ir ini adalah isyarat kepada Satu kaedah fiqh iaitu;

 

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Hajat (umum) ada yang menepati dharurat.

 

Iaitu sesuatu hajat bila umum kepada manusia atau khusus kepada seseorang maka ia menepati dharurat dari sudut memperolehi kelonggaran padanya.

Contoh; Sewa kerana asalnya tidak harus kerana ia adalah bayaran kepada suatu yang tiada. Begitu juga bayaran tempahan. Asalnya juga tidak harus kerana membayar terhadap suatu yang tiada. Ianya diharuskan kerana hajat yang umum di kalangan masyarakat kerana kadang-kadang yang akan menyediakan tempahan perlu kepada modal dan untuk juga untuk mengelakkan berlaku tempahan tidak diambil.

 

Komen dan Soalan