Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 02.04.06#200415: Al-Masyhur dan Al-Mustafidh

02.04.06#200415: Al-Masyhur dan Al-Mustafidh

715
0
Iklan

Nota 02.04.06 Kategori-kategori Perspektif Jumlah Periwayat (كثرة الرواة وقلتهم)

 

Susunan: BroSyarief

 

AL-MASYHUR (المشهور)
Dari sudut bahasa, sebagaimana di dalam BM, ia membawa maksud terkenal dan sering disebut-sebut.

 

Adapun secara teknikal, ia merujuk kepada periwayatan sesuatu hadits di mana periwayatnya tidak kurang dari 3 orang, paling kurang di salah satu peringkat tobaqat periwayatan. Dan dengan syarat jumlah tersebut tidak pula mencapai had mutawatir.

 

Sebahagian ulama hadits juga menggunakan istilah al-Masyhur mengikut maknanya secara literal, menjadikan apa sahaja hadits-hadits yang terkenal di kalangan manusia dan sering disebut-sebutkan di mana-mana juga disebut al-Masyhur.

 

Penetapan status terhadap hadits Masyhur, adalah sebagaimana hadits-hadits lain, selain Mutawatir. Ia boleh jadi Sahih, Hasan, Dha’if dan selainnya, bergantung kepada penilain para ulama hadits terhadap sanad dan matannya.

 

Menurut, Prof Abullayts, tidak ada penulisan khas berkaitan Hadits Masyhur secara istilah, adapun yang wujud adalah penulisan tentang hadits Masyhur secara bahasa, antaranya:

 

01. al-Maqasid al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Ahadits al-Musytaharah ‘ala al-Alsinah, karangan as-Sakhawi (w.1356H)

02. Kasyf al-Khafa’ wa Muzil al-Ilbas ‘amma-sytahara minal Ahadits ‘ala Alsinah al-Nas, karangan al-‘Ajluni (w.1162H)

 

AL-MUSTAFIDH (المستفيض)

Secara bahasa, ia bermaksud yang tersebar.

 

Secara teknikal, terdapat 3 pendapat tentang istilah al-Mustafidh:

 

01. Ia sama seperti al-Masyhur dari sudut definisi teknikal.

02. Ianya lebih khusus dari al-Masyhur, di mana jumlah periwayatnya tepat 3 orang bagi setiap tobaqah, dari awal sehingga ke hujung sanad.

03. Ianya lebih umum dari al-Masyhur, iaitu berlawanan dengan pendapat ke-2 di atas.

 

WalLaahu a’lam

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Abullayts KhairAbaadi. 

#BroSyariefShares

Komen dan Soalan