Utama Bilik (14) Tajwid & Tasmi' Talaqqi

Talaqqi

701
0
Iklan

 

Maksud Talaqqi:-

Talaqqi dari segi bahasa diambil daripada perkataan dalam Bahasa Arab iaitu pelajar bersemuka atau berhadapan dengan guru. Musyafahah pula bermakna dari mulut ke mulut (pelajar belajar Al-Quran dengan memerhati gerak bibir guru untuk mendapatkan sebutan makhraj yang betul).

Pendekatan pengajaran al-Quran secara talaqqi dan musyafahah telah diamalkan sejak zaman Rasulullah saw. Sejak dari zaman Rasulullah saw lagi, pembacaan al-Quran telah diwarisi secara penyampaian berhadapan guru dan murid dari mulut ke mulut bagi menepati bacaan yang telah diturunkan kepada Baginda s.a.w. secara Tartil (bertajwid). Bertepatan dengan firman Allah s.w.t.:

“Dan sesungguhnya Kamu (Muhammad) telah membaca Al-Quran itu daripada (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui”  (Surah An-Naml, ayat: 6)

FirmanNya lagi:

“Dan Kami (Allah) telah bacakan (Al-Quran itu) kepada (Muhammad s.a.w.) secara Tartil (bertajwid)”

(Surah Al-Furqan, ayat: 32)

 

Komen dan Soalan