Utama Bilik (14) Tajwid & Tasmi' 4 Maratib atau kelajuan / cara bacaan Al-Quran.

4 Maratib atau kelajuan / cara bacaan Al-Quran.

8430
0
Iklan

 

Tahqiq:

Iaitu kelajuan seperti tartil. Cuma ia lebih lambat dan perlahan. Kelajuan ini biasanya dilaksanakan bagi mereka yang baru belajar tentang al-Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifatnya dengan tepat dan betul.

Tartil:

Ialah bacaan perlahan-lahan, tenang ketika melafazkan huruf-huruf daripada makhrajnya dan sifatnya dengan memberikan hak sifat semula jadi huruf dan mustahaknya (sifat-sifat mendatang) serta bertadabbur dengan maknanya. Biasanya dibaca oleh mereka yang sudah mengenal makhraj huruf, sifat-sifatnya dan tahu hukum tajwid. Tingkatan bacaan ini adalah lebih baik dan lebih diutamakan.

Tadwir:

Kelajuan bacaan pertengahan di antara kelajuan bacaan tartil dan hadar.

Hadar:

Bacaan cepat serta tetap dengan menjaga kesemua hukum tajwid dan biasanya diamalkan oleh para penghafaz al-Quran atau orang yang mentasmik hafazan di hadapan gurunya.

 

Komen dan Soalan