Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 01.03 #250215 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits

01.03 #250215 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits

148
0
Iklan
Nota 01.03 Kepentingan Ulum Al-Hadits
 
Susunan: BroSyarief

 
Di sisi penuntut Ilmu
#250215 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits

 

Nota 01.03 Kepentingan Ulum Al-Hadits

 
Susunan: BroSyarief

 
Di sisi penuntut Ilmu Hadits yang serius, ilmu ini sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip asas yang telah menjadikan kita dapat menghargai nikmat sunnah dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-harian.
 
Ilmu Hadits dan para ulamanya jugalah yang menjadikan hadits-hadits Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam ‘sampai’ kepada kita dan akan kekal dibaca, dikaji, difahami dan dipraktikkan dari generasi ke generasi.
 
Ilmu ini juga mengajarkan rasa rendah diri dan kagum terhadap besarnya magnitud usaha para cendekiawan Islam dalam usaha memelihara dan mengumpulkan hadits-hadits sehingga mengorbankan masa, tenaga dan harta yang tak terhitung banyaknya.
 
Adapun bagi awam, tak menjadi kewajiban untuk mengetahui ilmu hadits tapi wajib bagi mereka mengetahui hadits-hadits Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam, dalam usaha mengikuti sunnah-sunnahnya.
 
WalLaahu a’lam
 
Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangn Prof Dr Abullayts KhairAbaadi.
 

#BroSyariefShares  yang serius, ilmu ini sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip asas yang telah menjadikan kita dapat menghargai nikmat sunnah dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-harian.

 
Ilmu Hadits dan para ulamanya jugalah yang menjadikan hadits-hadits Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam ‘sampai’ kepada kita dan akan kekal dibaca, dikaji, difahami dan dipraktikkan dari generasi ke generasi.
 
Ilmu ini juga mengajarkan rasa rendah diri dan kagum terhadap besarnya magnitud usaha para cendekiawan Islam dalam usaha memelihara dan mengumpulkan hadits-hadits sehingga mengorbankan masa, tenaga dan harta yang tak terhitung banyaknya.
 
Adapun bagi awam, tak menjadi kewajiban untuk mengetahui ilmu hadits tapi wajib bagi mereka mengetahui hadits-hadits Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam, dalam usaha mengikuti sunnah-sunnahnya.
 
WalLaahu a’lam
 
Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangn Prof Dr Abullayts KhairAbaadi.
 
#BroSyariefShares

Komen dan Soalan