Utama Bilik (49) Tanda-tanda Kiamat TBK 10.1.2 al-Masih al-Dajjal /2

TBK 10.1.2 al-Masih al-Dajjal /2

191
0
Iklan
Istilah al Masih al Dajjal

 

سمي بالدجال: لأنه دجل:أي غطى وموه واحتال والجل أكبر الكذب فهو دجال كذاب مختال
وجمع دجل:دجالون ,ودجاجلة

Terj: Adapun dinamakan Dajjal kerana bersifat tertutup dan manipulatif. Pendusta yang ultimate, paling besar. Plural kepada Dajjal ialah Dajjalun atau Dajajilah.

 

Syarah:

Dajjal bermaksud menutupi, kerana Dajjal licik menutupi kekufuran dan kebatilannya dan melakukan penipuan dan manipulasi ke atas manusia tanpa disedari oleh mereka. Orang Utara Malaysia menggunakan kalimah “Dajjai Hang” dalam perbualan harian bermaksud si fulan itu cuba melakukan penipuan dan menutupi muslihatnya.

Komen dan Soalan