Utama Bilik (49) Tanda-tanda Kiamat TKK 131: Syubhat Syaikh Muhammad Rashid Ridha

TKK 131: Syubhat Syaikh Muhammad Rashid Ridha

340
0
Iklan

 

Bahagian 4: Golongan yang ragu dengan al-Mahdi

4.2 Syubhat Syaikh Muhammad Rashid Ridha

Syaikh Muhammad Rashid Ridha, wafat 1935, Cairo, merupakan murid Syaikh Muhammad Abduh. Beliau adalah tokoh pembahari atau tajdid/islah yang tersohor dan ramai gerakan Islam di Malaysia akan terpengaruh dengan beliau. Bahkan dia adalah pencetus kepada fenomena kaum muda. Karya agungnya ialah tafsir Al Quran, al-Manar.

 

Antara kata-katanya seputar al-Mahdi:


ال:[ وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر والجمع بين الروايات فيه أعسر والنكرون لها أظهر ولذلك لميعتد الشيخان البخاري ومسلم بروايتها في صحيحهما وقد ضعف كثير من أئمة المسلمين أحاديث المهدي]

Terjemahan:
Kecelaruan hadith-hadith al-Mahdi amat kuat, kompromi antara hadiths (yang saling bertentangan) amat sulit sekali, banyak ilmuan yang mengingkarinya, syubhatnya amat ketara. Bahkan Bukhari-Muslim tidak ada riwayat al-Mahdi dalam dua kitab sahihnya. Ramai ulamak hadith turut mendhaifkan hadith-hadith al-Mahdi.”

( Tafsir al-Manar, jld 9: 416)

 

Syubhat Syaikh Muhd Rashid Ridha dan jawapannya

 

1. Kecelaruan dari pelbagai riwayat hadith dan tidak mungkin ia dapat di tarjih. Ini tidak benar, kerana ahli hadith memiliki teknik untuk meluruskan hadith-hadith yang saling berlawanan dalam pelbagai isu, termasuk al-Mahdi samaada secara penggabungan atau secara Tarjih.

 

2. Kecelaruan, ramai ulamak yang menolak hadith al-Mahdi. Ini tidak benar, siapakah yang menolaknya? Ini kerana kalau ulamak itu ahli hadith,muhaddith,maka pasti dia tidak menolaknya. Maka ramai ulamak yang menolak sebagaimana dakwaan Ridha adalah mereka yang bukan ahli hadith.

 

3. Tiada hadith Mahdi dalam Bukhari Muslim

الجواب: أن صحيحي البخاري ومسلم لم تجمع أحاديث النبي صلى اله عليه وسلم ورواة السنة غير البخاري ومسلم هم
أئمة محققون ولنا طرق نميز بها صحيح الحديث من ضعيفه وإذا صح الحديث وجب علينا الأخذ به سواء كان
في الصحيحين أو في غيرهما ثم إن البخاري ومسلم رويا أحاديث المهدي بصفته دون النص على اسمه كما تقدم
في سياق أحاديث المهدي

Terjemahan:
Kitab keduanya bukanlah memuatkan kesemua hadith sahih. Ada banyak lagi hadith sahih berada dalam kitab hadith yang lain. Kita ada banyak kaedah untuk membezakan hadith sahih dan lemah yang mungkin ada dalam sahihain atau yang lain. Bukhari-Muslim juga ada hadith Mahdi tanpa menyebut nama secara khusus.
ref: Dr Muhammad al-Mubayyad, mausu’ah fil al-fitan, 589, Dr al-Areefi, Nihayah al-‘Aalam, 206)

Komen dan Soalan